neljapäev, 17. jaanuar 2019

Tulevikuõpetaja koolitus

IV moodul


Koolitaja: Tiit Mauer
17.01 - 21.01.2019 Viljandi Jakobsoni Koolis

Tänapäeval on õpetajal vaja:

  • Täita Stuudiumi
  • Teha õppematerjale
  • Luua ja kasutada teste ja äppe


Koolielus liitusime kogukonnaga ja tegime enesetutvustuse: Olen matemaatikaõpetaja, kes õpetab 5.-9. kl. Kasutan üsna palju digivahendeid ja jagan oma kogemust ja kolleegidele. IV moodulit läbin 2. korda.

Oma CV tuleks teha

Keskkond  PBworks

Individuaalse tööna tuli teha Coggle keskkonnas mõistekaart "Minu digitaalne identiteet"

neljapäev, 6. detsember 2018

TeachUPi kursus nr 1: „Kujundav hindamine praktikas – kas minu õpilased õpivad?“

Moodul 3 järg


3.4 Kujundavast hindamisest isikupärastatud õppeni


Video - Janet Looney ja Kay Livingstone
Isikupärastatud õpe tähendab uurida põhjalikult õpilase motivatsiooni.
See ei seisne alati individualiseerimises. Mõne õpilase puhul tuleb personaalselt läheneda, kuid sama tähtis on individualiseerimine õpilaste rühma puhul.
Kui me kasutame kujundavat hindamist ja individualiseeritud õpet koos, siis me astume õpilasega põhjalikult dialoogi, mis aitab meil mõista klassis olevate õpilaste erinevaid õpivajadusi.

Lõplik reflektsioon Padletis: Sain kujundavast hindamisest parema ja täpsema ettekujutuse. Hea oli tõdeda, et osad tegevused, mida on tehtud, ongi kujundav hindamine, aga pole seda nii nimetanud. Kontroll-lehe tegemine matemaatikas on ikkagi kõige suurem raskus. Kui saan oma tunnikavale tagasiside, siis näen, kas olen asjale mingilgi määral pihta saanud või ei. Kohtumiseni järgmisel kursusel.

3.5 Tagasiside küsitlus neile, kes kursuse on lõpetanud


Täitsin küsitluse ära ja olen kursuse lõpetanud. Pean veel ootama tagasisidet oma tunnikavale. Loodetavasti saan selle laupäeval.


kolmapäev, 5. detsember 2018

TeachUPi kursus nr 1: „Kujundav hindamine praktikas – kas minu õpilased õpivad?“

Mooduli 3 järg


3.3 Tunnikava esitamine ja kaaslaste hindamine järg


Selgus, et tunnikava sai ikkagi üles.
Kui teisipäeval, 4.12 koolituskeskkonda vaatama läksin, oli mulle juba edastatud kolme kursusekaaslase tööd hindamiseks. Kolmest üks oli matemaatika tunnikava teinud (5. klass).
Kõigepealt pidin õppima, kuidas värvida märklauakujulist hindamismudelit. Enda tunnikava hindamisel tegin seda värvipliiatsitega. Sain selgeks.

Teisipäeva õhtu läks tunnikavade hindamisele. Raske oli. Kohati oli raske aru saada, mille poolest need tasandid erinevad. Loodan, et ei teinud kellelegi liiga ja sai antud õiged hinnangud.
Hakates täna hinnanguid koolituskeskkonda kandma, ei õnnestunud seda teha. Kirjutasin jälle moderaatorile. Enne vastuse saamist, sain teada kolleegilt, kes ka samal koolitusel on, et näoraamatus oli kirjutatud, kuidas teha.
Tuli kommentaari kasti salvestada link. Seega pean tunnikavade hinnangud drive´i üle kandma. Siiski õnnestus hinnangud ära saata.
Nüüd jääb üle oodata veel oma kavale antud hinnanguid.


pühapäev, 2. detsember 2018

TeachUPi kursus nr 1: „Kujundav hindamine praktikas – kas minu õpilased õpivad?“


3.1 Enda tunnikava koostamine järg


Eile, 1.12, koostasin oma tunnikava.

Täna andsin Padletil tagasisidet selle koostamise kohta:
Ka minu jaoks oli raske kirjutada iga tegevuse juurde kõikide alapunktide kohta midagi tarka. Aga see pole vist ka võimalik, sest mul on ju tunnis ka mõni tegevus, kus kujundavat hindamist kohe ei rakendu. Aja kulu on ka suurem kui eeldatud. Mul õnnestus see tund ka enne tunnikava koostamist läbi viia. See on võib olla vale, aga asjad kujunesid nii, et just siis oli selleks hea hetk. Loodan, et see pole probleem?!

3.2 Enda tunnikava hindamine


Hindasin oma tunnikava, värvides märklauakujulise töölehe

3.3 Tunnikava esitamine ja kaaslaste hindamine


Esitasin oma tunnikava hindamiseks, aga ma pole kindel, kas see õnnestus. Saatsin järelpärimise moderaatorile Riin Saadjärvele. Nüüd peab ootama, millal antakse teiste töid hindamiseks.

teisipäev, 27. november 2018

TeachUPi kursus nr 1: „Kujundav hindamine praktikas – kas minu õpilased õpivad?“

Moodul 3 - Kujundav hindamine teie klassisKa siin moodulis tuleb paika panna eesmärgid. Need on:Tegevus: Tuleb valida, millele keskenduda oma eelseisvas tööd. Kas...

  1. ... küsimuste esitamise ja tagasiside tehnikale
  2. ... enda klassiruumi kultuurile
  3. ... kindlate kujundava hindamise tööriista kasutamisele
  4. ... seda, kuidas korraldada enese- ja kaaslaste hindamise tundi
Valisin hetkel punkti 4

3.1 Enda tunnikava koostamine


Salvestasin kõik vajalikud dokumendid tunnikava koostamiseks ja hindamiseksesmaspäev, 26. november 2018

Moodul 2 lõpp


2.7 Lisamaterjalid


Kontroll-lehtede koostamise õpetus
Tööriistad: socrative

2.8 Mooduli kokkuvõte


Moodulist arusaamise test: Katse 1 - 100%

Foorumisse sai kirjutatud järgmine jutt:


Ja ongi moodul 2 õnnelikult ja õigel ajal lõpetatud

pühapäev, 25. november 2018

Moodul 2 järg


2.4 Enese- ja kaaslaste hindamine: näidistund


Video Javieri tunnist
Selles tunnis on kolm hindamistegevust:
1) enesehindamine - kuidas õpilane näeb enda loodud valmis projekti. Hindab seda kontroll-lehe abil, mille nad said projekti alguses. Mida nad on õppinud?
Hindavad vastava dokumendi abil ennast ja põhjendava oma hinnangut
Õppimispäevik (arvutisse loodud vastav dokument). Sinna kirjutavad iga projekti tunni lõpus: mida on päeva jooksul teinud, mida õppinud, millised on nende ees olevad probleemid ja kas nad oskavad lahendusi välja pakkuda. Õpetaja loeb seda ja järgmist päeva alustab küsimustega ja lahendab õpilaste probleemid. Nii saab kontrollida kõiki rühmatöö liikmeid.
2) vastastikune hindamine - ei hinda projekti sisu vaid hindavad tiimitööd. Selleks on spetsiaalne dokument. Õpilased arutavad, mis hinde keegi võiks saada. Kui on jõutud üksmeelele, siis pannakse see kirja ja allkirjastatakse. Õpetaja sekkub ainult juhul, kui nad ei saavuta ühist arvamust.
3) mängul põhinev lõputest - kasutatakse kahooti. Küsimused on sisu kohta.
Mis juhtub pärast tundi? Õpetaja koondab kõik hindamised (kaasaarvatud ka omapoolne hindamine) ja räägib kuidas järgmiseks projektiks areneda.
Mis on suurimad väljakutsed? Kui õpilased ei jõua üksmeelele, siis õpetaja istub nendega maha ja laseb neil peegeldada. Võib-olla nad ei kuulanud üksteist.

Video Juliani tunnist
Enne seda tundi on olnud 9 tundi, mille materjal on kantud ka digiporfoolisse.
Hindavad vastastikku. Selleks peavad partneritega allkirjastama teatud tüüpi lepingu. Hindamiseks on neil märklaua kujuline tabel, kus pannakse endale hinded ja pärast võrreldakse seda tabeliga, kus on näha, mida on vaja maksimum hinde saamiseks.
Mis on selle tunni proovikivi? Samuti see, kui rühm ei jõua hindamiseks kokkuleppele.
Mis siis juhtub? Õpetaja võib panna ise neile punkte, mis või olla 0 punkti. Üldiselt õpetaja püüab aidata lahendada probleemi. Teinekord on see kerge ja teinekord raske.

Tegevus: Kontroll-leht
Laadida üles enda kasutatav kontroll-leht või teha üks selline.
Javier soovitab kontroll-leht kirjutada nii nagu teeks seda õpilane.

Tegin kontroll-lehe kordamise teema (tehted astmete ja üksliikmetega) kohta
Enne selle lehe täitmist peavad õpilased lahendama 18 ülesandest koosneva testi selle teema kohta.

2.5 Kujundava hindamise tööriistad

Traditsiooniline viktoriin kujundaval viisil - video
1. nõuanne - alustage lühitestiga, kuid kohe pärast seda korraldage kiire veebiküsilus. Küsige kuidas neil läks? Kui raske see oli? Kui kindlalt end tunnete? Kas olite ettevalmistunud?
2. nõuanne - korraldage pärast testi arutelu, milles keskendute sellel, mida järgmiseks teha. Mis oli nende jaoks raske? Keskenduda konreetsetele arenguviisidele. Eneskindlamad õpilased võiksid arutada, kuidas teemat põhjalikumalt käsitleda.
3. nõuanne - pärast testi andke õpilastele üks või kaks tulevikku suunatud lühiküsimust: mida pead veel õppima? Millest sooviksid rohkem teada? Las nad ise vastavad oma küsimustele. See aitab õpilastel sõnastada oma eesmärke ning motiveerib neid vastuseid otsima.

Classdojo
Symbaloo - veebilehtede organisaator

Tegevus: