laupäev, 31. mai 2014

Koolituse lõpupäev

Esimese ülesandena tegime 3-se grupiga ühistöö "Õpetaja koolivorm" programmiga Twiddla
Tulemuseks on järgnev pilt
Kokkuvõtet ja tagasisidet saime anda programmiga GoSoapBox
Saime hääletada ja vastata testis esitatud küsimustele. Vaata siit.

Järgnevalt vaatasime videot reflekteerimise kohta.

Ideede jagamise ja hindamise keskkond Tricider annab võimaluse koguda õpilaste ideid

Meie vastasime küsimusele "Millised on digivahendeid kasutavad refleksiooni toetavad ülesanded lastele ja õpilastele?"

Teine pool päevast esitlesid kõik kursuslased oma koduseid töid ja teised andsid talle tagasisidet ettekande põhjal.
Minule tagasiside on siin


reede, 30. mai 2014

Koduse ülesande III etapp

9.klassis rakendatav koduse töö eesmärk oli hoida kokku aega statistikaülesandeks vajalike andmete kogumise pealt  ja kasutada vahelduseks ka õpilastele omast tehnikat. Selleks kasutasin programmi Mentimeter. Eesmärk sai täidetud.

Vajalikuks tunniks olid enamus andnud koduse tööna vastuse küsimusele "Kui suur on sinu kinganumber?". Puudu olnud kaks vastust küsisin lisaks.

Rohkem oleks mulle meeldinud seda programmi kasutada tunni ajal, aga kuna paljudel ei olnud interneti ühendusega mobiili, siis pidin piirduma koduse töö andmisega.

Tulemused on esitatud tulpdiagrammina, millest sai meeldetuletuseks ka räägitud.
Kuna tahvel oli ekraani all, siis selle, mis oleks muidu kirjutanud tahvlile, kirjutasin Word'i dokumenti.
Seega sai taas kasutatud tehnikat.

Kui tulevikus jõuame nii kaugele, et kõigil klassis on internetiühendusega mobiil või tahvelarvuti, siis oleks väga hea teha mentimeetriga aeg-ajalt küsitlust.

laupäev, 17. mai 2014

Koduse ülesande II etapp

Tänaseks on selge, et selleks, et kõik saaksid hääletatud, tuli see kodune töö anda 9.klassile 3 korda.
Arvud näitavad aga, et mõni on mitu korda hääletanud (vt eelmist postitust).
Selge on ka see, et tunnis mobiiliga internetis käia ei saa, sest kõigil pole internetiühenduseda mobiili. Seega annan varakult koduseks tööks hääletada, et oleks statistika selgitamise tunniks andmed olemas.
Siis kasutan küsitlust kinganumbrite kohta.

Kuna üks 7.klass läks kaheks päevaks Soome õppereisile, siis oli mul tunnis 6 õpilast.
Kasutasin  siis võimalust ja läksin nendega arvutiklassi kordama vanu teemasid:

Pärast tundi palusin lastel anda tagasisidet, vastates järgmistele küsimustele:
1. küsimus
Kas sellisel kujul õpitud teemade kordamine on: tore, põnev, hea, halb, igav, mõtetu jne (vali nendest   mõned või väljenda ise oma sõnadega, mis see on)
Sellele vastati: tore, põnev ja hea, kindlasti huvitavam, kui vihiku lehitsemine

2. küsimus
Kas Sa oskasid kõiki neid teemasi või oli midagi meelest läinud ja tänane tund tuletas meelde?
Sellele vastati: üksmeelne vastus oli, et SÜT ja VÜK oli meelest läinud ja tunnis tehtu aitas seda meelde tuletada.

3. küsimus
Milline mäng meeldis kõige enam?
Sellele vastati: Viiele õpilasele meeldis protsendi mäng ja kolmele murdude võrdlemine.

4.küsimus
Millist tahaksite veelkord mängida?
Sellele vastati: kõik 6 õpilast tahtsid protsendimängu ja üks lisaks murdude võrdlemist

Seega võib selle tunniga rahule jääda ja kui kunagi tekib veel võimalus, siis mängida seda protsendi mängu uuesti. Ma ka ise tegin selle mängu läbi ja nõustun laste arvamusega.

5. klassile tegin kümnendmurdude korrutamise peale tunnikontrolli ja selgus, et korrutustabel on väga halvasti selge. Andsin siis nädalavahetuseks koduse töö: harjutada korrutustabelit. Selleks andsin neile kaks lehekülge:
  1. leheküljel saab 1) leida korrutis, mis on ette antud  2) leida tegurid, kui vastus on ette antud 3) leida üks tegu, kui korrutis ja teine tegur on ette antud.
  2. leheküljel saab tegelikult korrata kõiki nelja tehet BINGO mängu põhimõttel