reede, 3. november 2017

Tehnoloogiaga täiustatud õpetamine

Moodul 3

 • 3.2 Õpetajate jaoks teadmistepõhise kogukonna idee
Minu arvamus sellise kogukonna loomisest on
 • 3.3 P2P TEGEVUS: vaadake üle oma ja oma kolleegide näited
Tegevus: enesehindamise kontrollimine
 1. Valige üks kahest näidisest, et vaadata seda lähemalt
 2. Lugege näidist, mille valisite hoolikalt uuesti, ja vajadusel muutke selle näite kirjeldusi. Kustutage kirjelduse tase, sest teie kolleegide üks ülesanne on tuvastada teie illustreeritud tase.
 3. Esitage oma näide vastastikuseks eksperdihinnanguks, laadides see üles alloleva liidese kaudu. Tähtaeg 1. novembril 2017.
Kuna mina tähtajaks ei jõudnud, siis see punkt on tegemata.
 • 3.4. Pädevuse määratluste parandamine
Tegevused:
 1. Mõelge 2 pädevusele, mille kohta olete juba kirjeldanud oma õpetamisnäidet. Kas pädevuse määratlust võiks kirjutada selgemalt? Kuidas? Kas peaks sellel tasemel olema mõni täiendav punkt? Kas teie näide sisaldab midagi, mis on oluline, kuid ei sisaldu ühtegi kirjeldust ega taset?
 2. Võtke ette tasemete tabel (inglise keelne versioon)
 3. Kommenteerige iga veergu, milles kirjeldatakse pädevust, millest te olete tuttav. Märkige eelkõige 2 pädevust, mille kohta olete juba kirjeldanud oma õpetamisnäidet. 
          I. Kas mõnda neist tuleb kirjutada selgemalt? Viidake mõttele, mis teile pole selge?
          II.Kas teil on konkreetseid ettepanekuid selle kohta, mida muuta?
          III.Kas on pädevusti mis pole nende 5 taseme kirjelduses?
    4.  Lisage dokument kommentaaridega vastavasse Google´i dokumenti (täites vastav vorm)
    5.  Sirvige teiste kursuse osalejate panuseid selles Google'i arvutustabelis

 • 3.5 TET-SATi teadmistepõhise kogukonna väärtus

Esitada ettepanekuid selle kohta, kuidas õpetajate kogukond võiks aidata kaasa TET-SATi jätkuvale arengule. Selleks tuleb vastata 8 küsimusega testile. Testi vastused koos minu vastusteda on siin
Lisaks avaldada arvamust foorumis. Minu oma pildil.

 • 3.6 Teie arengu edasised võimalused

Euroopa mentep
Eestis HITSA
European Schoolnet Academy lehel
Pärast 2018. aasta mai saab TET-SATi ajakohastatud versioon kättesaadavaks. Me võtame teie tagasiside arvesse, et muuta see tööriist veelgi huvitavamaks kõigile Euroopa õpetajatele.
 • 3.7 Jagage muudatusi oma seisukohtades TET-SATis
Ülesanne on täita uuesti küsitlus, mida sai täidetud 1. nädalal (1.moodulis)
Technology enhanced teaching (TET) - Tehnoloogia tõhustatud õpetamine 
Küsitlused on kõik tehtud keskonnas SurveyMonkey
Uue küsitluse kokkuvõte on siin
 • 3.8 Kursuse lõpu kokkuvõte
Minu reflektsioon on siin

teisipäev, 31. oktoober 2017

Tehnoloogiaga täiustatud õpetamine

Mooduli 2 järg

 • 2.4 Teie pädevuse näitamine
Vaadata videot õpetajate näidetest ja seejärel kommenteerida foorumis
 • 2.5 Tõendite väljatöötamine oma pädevuse tasemetele
Vastastikuse eksperdihinnangu tegevus: teie pädevuse taseme tõendite väljatöötamine.
Valige kaks neljast valdkonnast (erinevalt sellest, mida eelmisel nädalal valisite
Valige üks 30 pädevusest, mille arendamisest olete edaspidi huvitatud ja millel on märkused eelmise tegevuse kohta jaotises 2.4.
Täiendage pädevuste tõestamise malli, et kirjeldada tava, mis näitab teie valitud pädevuse taset (1-5).
Laadige oma mall alla allpool olevas peer-vaatamistegevuse liideses ilma tasemeta
SEE tegevus oli vabatahtlik ja kuna ma tunduvalt hiljem seda punkti tegi, siis oli juba aeg läbi ja ma ei saanud seda teha.
 • 2.6 Teie pädevuste edasiarendamine
Minu kaks pädevuste arendamise näidet on: NÄIDE 1 ja NÄIDE 2

esmaspäev, 30. oktoober 2017

Tehnoloogiaga täiustatud õpetamine

Moodul 2

2.2 Mõeldes oma pädevuste enesehindamisele
Veelkord mõisted:
digitaalne pedagoogika - Digital Pedagogy
digitaalse sisu kasutamine ja tootmine - Digital Content Use and Production
digitaalne kommunikatsioon ja koostöö - Digital Communication and Collaboration
digitaalne kodakondsus  - Digital Citizenship

Vaadates kaasõppijate kommentaare, sain uue keskkonna kus õppida Edmodo. Peaks uurima!?

Tuli vaadata videot ja foorumis kommenteerida oma esmamuljet sellest. Minu oma on siin.
 • 2.3 (1) Õpetajate kogemused TET-SAT-iga
 Vaadata läbi kaks videot:
 1. TENT-SATi partnerite nägemus
 2. TET-SATi õpetajate kogemused

Kommenteerida nähtut foorumis. Minu komentaar pildis


 • 2.3 (2) TET-SATi enesehindamine
Selle punkti ülesanded  on

 1. Lõpetada enesehindamine MENTEP´i lehel TET-SAT tes. Minul on see tehtud 2.aprillil 2017.
 2. Märkige mõned praeguse õpetuse näited, mis võiksid näidata ühte 30-st pädevusest ühe 5-st tasemest.
 3. Kontrollige tagasisidet. Minu tagasiside on siin
 4. Arutlege foorumis tekkinud probleemide üle: kas sulle oli raske näiteid mõelda, kuigi sa tundsid, et oled pädev? Kas mõnda sõnastust oli raske tõlgendada? Milliseid näpunäiteid annate teistele õpetajatele, kes soovivad TET-SATi proovida?
Foorumi kirjutis on pildilpühapäev, 29. oktoober 2017

Tehnoloogiaga täiustatud õpetamine

Moodul 1 järg

 • 1.4 Pädevuse määratluste tõlgendam
Tänane ülesanne on anda üks idee, kuidas tasemelt 2 (algaja) jõuda tasemele 3 (toimetulev), kuidas tasemelt 3 jõuda tasemele 4 (vilunud) ja lõpuks tasemelt 4 jõuda tasemeni 5 (ekspert).
Iga idee jaoks on erinev foorum, kus tuleb lisaks oma ideele, kommenteerida ka 2 teiste õppijate ideed.
Kasulik lugeda: netikett
Tase 2 ⇒ Tase 3
Tase 3 ⇒ Tase 4
Tase 4 ⇒ Tase 5


 • 1.5 Oma näidete tuvastamine
Nüüd saame TET-SAT´i tööriista abil luua oma portfelli. Selleks tuleb teha järgmised sammud:
 1. Logida sisse MENTEP´i platvormi
 2. Valida valdkond. Minu valik oli - 2. Digitaalse sisu kasutamine ja loomine.
 3. Valida üks pädevus, mida olen valmis edasi arendama. Minu valik - 2.2 Loominguline koostamine. Pädevus - võime luua sisu IKT -l põhinevate abitööriistade toel
 4. Kirjeldada oma praktikat, mis väljendab minu valitud pädevuse taset, kasutades pädevuste tõendite vormi. Minu vorm
 5. Esitada oma näide foorumis - tehtud!

laupäev, 28. oktoober 2017

Progressing Technology-Enhanced Teaching

Kursuse pealkiri tõlkes tähendab...

Tehnoloogiaga täiustatud õpetamine

Koolitaja logo

Kõik sai alguse siit
Kuna koolitus on inglise keelne, siis kasutan arusaamiseks ja vastamiseks Googli tõlget. 😊
Koolituse alguses 9.oktoobril tegin kaks eelülesannet: täitsin küsitluse ja märgistasin oma asukoha kaardil, kus on näha ka kõik teised osalejad. Vaata siit


Järgmisel nädalal vaatasin läbi "Kursuse tutvustuse", mis koosnes 5 punktist
Salvestasin loetust mõned soovitused suurepärase õppepäeviku jaoks:
 1. Esimene sissekanne peaks lühidalt tutvustama ennast.
 2. Teine sissekanne peaks lühidalt tuvustama oma õpetamise konteksti. Tutvustage oma kooli, klassiruumi ja millist tehnoloogiat te saate kasutada.
 3. Kõik järgmised kirjed peaksid selgelt määratlema, milline moodul ja milline küsimus on nendega seotud.
 4. Kindlasti sisestage lingid, fotod, videod, dokumendid jne.
 5. Ärge unustage oma õppepäevikusse lisada mistahes huvipakkuvat sisu.

Kursuse tutvustuse lõpuks tuli vastata küsimustele nii kaua, kui kõik sai õigesti vastatud. Mul kulus selleks 3 korda. Küsimused koos õigete vastustega on siin


Täna, 28.10 jätkasin Moodul 1-ga
 • 1.1 Tere tulemast digitaalmaailma õpetamisse
Tegin postituse enda tutvustamiseks


ja kommenteerisin ka ühe teise koolitusel osaleja Ana Maria Carvalho (Portugalist) postitust.
 • 1.2 TET-SAT´i tööriista sissejuhatus, 1.osa
Alustuseks tuli teha ajurünnak selleks ettenähtud Padleti tahvlile, mis vastaks küsimustele: mis kasu võiks olla koolil, õpetajal enesehindamise tööriistast? kas see mõjutab meie õpetamist? mida sellest tööriistast oodata?
Minu vastus on pildil

Järgneval tuli vastata taas ühele küsitlusele, mille juurde pöördutakse tagasi koolituse lõpus, et võrrelda. Minu vastused on siin ja üldist küsitluse kokkuvõtet vaata siit
 • 1.3 TET-SAT´i tööriista sissejutatus, 2.osa
Siin on vaja teha kolm sammu:
 1. Valida neljast valdkonnast üks, mida hakata lähemalt uurima
 2. Leia 2 kuni 3 kompetentsi, mis pakuvad sulle huvi ja loe läbi nende kirjeldused viiel tasemel
 3. Vali kastike taseme jaoks, millele sa kõige lähemal asud
            Valdkond 1 - Digitaalne pedagoogika
            Valdkond 2 - Digitaalse sisu kasutamine ja loomine  ☝ Minu valik
            Valdkond 3 - Digitaalne suhtlus ja koostöö
            Valdkond 4 - Digitaalne kodakondsus


Lisaks kirjutada foorumisse oma esimene emotsioon. Minu postitus pildina:


esmaspäev, 24. aprill 2017

II mooduli 4. kontaktpäev

24. aprill 2017 Jakobsoni Koolis


Teema: hindamist toetavad vahendid

Kujundava hindamise esitlus
Kokkuvõtva hindamise esitlus

Tutvusime hindamismudelitega. Selgus, et mul oli kasutaja olemas, aga ühtegi mudelit mul salvestatud ei olnud. Nüüd tegin ise hindamismudeli diagrammide koostamise kohta. Vaata.

Järgnes rühmatöö Kristi ja Piretiga
Tuli mõelda visuaalsele õppijale tagasiside andmise keskkondi.

Meie leidsime sellised variandid:
 • Õpetajalt õpilasele sobiks GoogleDocs (probleemne koht värviliseks ja lehe kõrvale tekib kommentaarikast)
 • Keskkond, mis sobib nii õpetajalt õpilasele kui ka õpilaselt õpilasele on näiteks linoit. Saab kommenteerida värviliste märkmepaberitega. Näide. Samuti Padlet, kui tahvli koostaja on kommenteerimise aktiveerinud.
Kinesteetilise õppija jaoks pakuti välja enesehindamise ringdiagramm. NäideHindamist toetavad digitaalsed vahendid

laupäev, 22. aprill 2017

Iseseisev töö

Iseseisev töö oli kahes osas


I osa  - Testida ühte oma klassi ja teha vastavalt tulemustele üks tund digitaalsete vahenditega, mis toetavad õppijate õpistiili.

Tähtaeg 15. aprill

Minu iseseisva töö kokkuvõte on siin

II osa - Valida ühe kursuslase töö ja kommenteerida seda.

Tähtaega 22.aprill

Mina kommenteerisin Maila ja Marje iseseivaid töid

kolmapäev, 19. aprill 2017

II mooduli 3. kontaktpäev

19. aprill 2017 Viljandi Jakobsoni Koolis


Teema: Digitaalsed õpikeskkonnad, õppetöö digitaalses keskkonnas
Esitlus

Ülesanne 1 - digitaalse õpikeskkonna valik vastavalt õpistiilile
Ülesannete tulemused

Õppetöö digitaalses keskkonnas

Näiteid õppematerjalidest

Ülesanne 2 - Õppetegevuste võrdlus
Ülesande tulemused

Täiendavad materjalid

esmaspäev, 3. aprill 2017

II mooduli 2. kontaktpäev

3.04.2017 Viljandi Jakobsoni koolis


Alustuseks tutvusime loovusega esitluse põhjal.

Uus keskkond Scrumblr - keskkond veebitahvlina, milles tegime rühmatööd
teemal "Digivahendid õpistiilide toetamiseks"
Meie rühma (Eini, Kristi, Maila, mina) töö tulemus
Teise rühma (Piret, Krista, Hiie, Laido, Kaja) töö tulemus
Kolmanda rühma (2 x Rita, Marje, Enna) töö tulemus

Vahendite ja juhendite valik on siin

Järgnes paaristöö teemal "Meetod ja vahend"
Minu paariline oli Laido. Pakkusime välja loo väljamõtlemise etteantud teemal ja sel teemal animatsiooni tegemise. Selleks võik kasutada keskkonda iMotion
Teiste paaride mõtted:

 • Ajurünnak - WordItOut, mille põhjal koostada mõistekaart - nt Mindomo
 • Aardejaht - QRkoodiga mööda aja, vastuseid võib otsida Internetist
 • loquiz - veebikeskkond, kus saab kokku panna maastikumängu ülesannete lahendamise ja küsimustele vastamise baasil
 • Animatsiooni programm KOMA KOMA for iPad
 • Kehastuda loetud raamatu põhjal üheks tegelaseks ja luua talle uus profiil. Sobiv keskkond selleks on https://www.classtools.net/FB/home-page. Saab kasutada lugemiskontrolliks. Klassis tuleb oma profiili tutvustada
 • Esitluste koostamine, mis koondatakse kokku nt Padleti keskkonda.
Kuulates teiste paaride mõtteid, tekkis endal üks idee
1) teha ajurünnak - sõnapilvena
2) süstematiseerides need mõisted, tekitada mõistekaart


Koolituspäeva kokkuvõte tuli teha igal ühel eraldi sõnapilvena. Mina tegin selle WordItOutiga.
Tulemus on siin

Interaktiivsete simulatsioonide tegemiseks keskkond phet.colorado.edu. Minu jaoks uus. Võiks uurida, kas matemaatikas annaks kasutada!

esmaspäev, 27. märts 2017

II mooduli 1.kontaktpäev

27. märtsil 2017 Viljandi Jakobsoni Koolis

Koolitaja Lemme Sulaoja

Alustuseks lisasime oma arengumapi aadressi vastavasse foorumisse.

Järgnes ajurünnak AnswerGardenis "Mille põhjal otsustad õpikeskkonna valikut tehes?"
Analoogse keskkonnana tutvustati WordItOut. Siin peab üks sisestama kõigi vastused üks inimene.

Testisime oma õpistiili VAK (visuaalne-auditiivne-kinesteetiline) teooriat aluseks võttes
Test 1 - Näidati pilti 30 sekundit. Pärast esitati 10 küsimust.
Mul õnnestus õigesti vastata 5 küsimusele, s.t. olen alla keskmise visuaalne õppija
Test 2 - Loeti ette 2 korda 14 nime. Pärast esitati 10 küsimust.
Ka siin õnnestus mul vastata 5 küsimusele õigesti, s.t. alla keskmise audutiivne õppija

Me ei diagnoosi ega ravi!

Edasi tegime rühmatööd õpistiilide kohta.
Alustuseks vaatasime videot. Edasi tuli koostada soovitused kolleegidele meie poolt välja valitud õpistiilidega õppijate toetamiseks. Meie rühm (Marje, Kristi, Enna, Maila, Piret ja mina) valis visuaalse õpistiili. Soovitused pidime vormistamaselliselt, et need toetaksid meie valitud stiili.
Meie rühmatöö tulemus on mõistekaart

2. rühmal oli auditiivne õpistiil:

 • võimaldada paaris või rühmas vestlusi ja arutelusid
 • õppevideod (kuulab, vaatab)
 • esitlused
 • õppimine läbi laulude
 • rollimängud
 • salvestusülesanded (nt nutiseadmetega heli ja teksti salvestamine)
Töö tulemus vatavalt nende õpistiilile on helifail

3. rühmal oli kinesteeltiline õpistiil:
 • näidend/rollimäng lugemispala/õppetüki jne põhjal
 • katse
 • mudelite valmistamine
 • mõistekaart
 • animatsioon
 • robot
 • kontuurkaart
Loe veel õpistiilidest


pühapäev, 29. jaanuar 2017

III mooduli kodutööna valminud koolituskava sai realiseeritud

2017. aasta jaanuaris sai koolitusel tehtud koolituskava realiseeritud.

Kuidas ja millal, loe täpsemalt lehelt "Minu läbiviidud koolitused"