kolmapäev, 8. oktoober 2014

IV mooduli 4.koolituspäev

08.10.2014 Tallinnas


Info - teave millegi kohta, andmed, teadmine

Erivajadustega õpilastele seadus, mis on vastu võetud 2014. aastal
Siin vaatame nägemis-, kuulmis- ja liikumispuuet.

www.eki.ee/corpus/lehed - arvuti räägib. Saab sisestada ka teksti, mida arvuti räägib.

Mis oli enne HTML´i?

Kodulehtede kontrollimiseks on programm http://wave.webaim.org ja validator.w3.org

Päev lõppes kodutööde tutvustamisega.
laupäev, 4. oktoober 2014

Kodune töö pärast 3. koolituspäeva

04.10.2014 Viljandis

Kodutööna pidi valmima projekti kodulehekülg.

Projekti lehekülg asub siin

Sellel lehel on kirjas hetkel näitena, mis lehed, milliste teemadega plaanis on. Kõigil lehekülgedel on kirjas asjad, mis hetkel on kas kindlad või lihtsalt näitena toodud.
Kui projekt peale hakkab, siis täpsustub ja täieneb lehekülg kindlasti.
Leheküljel ARHIIV ei ole hetkel midagi, sest pole veel midagi arhiveerida. Sinna hakkab tekkima alles alates järgmisest õppeaastast. Selle aasta matemaatikanädala koond on arhiivi lehekülje esimene sissekanne.

kolmapäev, 1. oktoober 2014

IV mooduli 3. koolituspäev

01.10.2014 Tallinnas

Autori õiguste kohta saab infot leheküljelt autor.ee

Autoriõiguse seadus

Siin on minu proovilitsents

  Creative Commons License
Proov by Tiina Vilberg is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Minu otsitud pilt on

Dolphin in Pacific Ocean at Long Beach. USA, California
autor: Rene Jakobson
tehtud: 10.märts 2014
pealkiri:Dolphin in Pacific Ocean at Long Beach. USA, California

teisipäev, 30. september 2014

Kodune töö pärast 2.koolituspäeva

30.09.2014 Viljandis

Koduse ülesandena pidi valmima projekti kava.

Minu jaoks on see projekt esimene. Seega ei ole mul kogemust ja seetõttu tundub mulle, et päris projektiks seda vist nimetada ei saa.

Kuna meie projekt on "Matemaatika nädal Viljandi Jakobsoni koolis", siis lõppemisel seda hinnata vaja ei ole ja tõenäoliselt ka ei saa. Sellest tulenevalt ei ole vaja ka hindamismaatriksit koostada.

Vaata projekti kava siit ja avalda arvamust, kas minu eelnev jutt on õigustatud.

kolmapäev, 24. september 2014

IV mooduli 2. koolituspäev

24.09.2014 Tallinnas

Tänane ühistöö nr 1 Titan Pad´is

Grupp matikud: Maila, Eva, Tiina IDEE - teeme projekti matemaatikanädala läbiviimiseks
Teeme
Kui minu idee ei sobi, paku parem!
Sinu idee sobib väga hästi, ma tahtsin lihtsalt vastuseisu katsetad
1. üritus - aritmeetika/algebra konkurss
2. üritus - nädalaülesanne "Ristsõna"
3. üritus - nt. sudoku võistlus või ....

Väga tubli, Tiina! Jätka samas vaimus. ;)
EI - mina annan idee, teie teostate

Ähh, mina viin läbi selle konkursi. ;) seda teeme meju kõik oma klassidega no muidugi.  Ongi meie tohutu panus.

Tänane ühistöö nr 2 myHistro`s

Maila arvutis tegime ajatelje matemaatikanädala läbiviimise kohta.
Hiljem vaatame, kuidas seda teistele jagada.
25.09 õnnestus Mailal meie tehtud ajatelge jagada. Seda näeb siit

kolmapäev, 17. september 2014

IV mooduli 1.koolituspäev

17.09.2014 Tallinnas


Reaalses maailmas on mind 1

Tutvusin järgmiste uute lehekülgedega

  • erivinal.eesti.ee
  • europass - CV koostamiseks
  • socialmention
  • justdelete.me - kontode kustutamise koht
  • doodle.com - koosolekute kokkuleppimiseks ja küsimuste esitamiseks


digitaalne indentiteet = kasutajaprofiil

Kuna pole näoraamatu kasutaja, siis ei saanud muid isikliku sotsiaalse võrgustiku visualiseerimise vahendendeid, peale ervinali, midagi vaadata.
Tuleb soovitada tütrele Kristiinale nt "museum of me"

 Esimese iseseisva tööna valmis mõistekaart "Minu digitaalne identiteet"


reede, 6. juuni 2014

Viimane kodutöö

Eneseanalüüs ja tulevikulubadused

Koolitusel sain aimu sellest, kuidas võiks teha arvuti ja vastava digivahendi abil õpilaste vahel koostööd, s.t. mitu õpilast teevad ühte mõiste kaarti näiteks. Selle käigus areneb neil loovus, seoste loomine erinevate mõistete vahel, koostöö tegemine ja tõenäoliselt veel mitmed asjad, mida ei oska hetkel välja tuua. Igatahes on see väga arendav.
Kuigi 8. ja 9. klassis on nädalas ainult 4 matemaatiku tundi ettenähtud, siis püüan järgmine aasta oma mõlema tugeva rühmaga proovida teha ühe mõiste kohta ühistööna tehtava mõistekaardi näiteks programiga Goggle.

Väga huvitav ja tore idee on ühiselt esitluse koostamine. Selle katsetamiseks pean ma ise kõigepealt katsetama, kuidas seda teha, jagada ja välja mõtlema millise teema kohta. Aga ka seda tahaks proovida. Seega nagu kursusel juba mitmed ütlesid, siis jätan ennast suvetööle.

Kuna kooliajal väga palju aega ei olnud ja teiste kursuslaste jutust tuli välja, et sobiva video otsimine on aeganõudev töö, siis püüan suvel otsida mõne video, mida saaks ka matemaatikatunnis kasutada. Ühte videot, mis ma esimesel kontaktpäeval kiirelt leidsin matemaatika õppimise vajaduse kohta ja blogisse ka üles panin, olen paarile klassile näidanud, aga arvan, et see neid eriti ei veennud. Seetõttu tulekski otsida mõni parem.

Kuigi ei ole ise ka ühegi kursuslase tööd kommenteerinud, siis ikkagi oleks tahtnud, et keegi minu oma kommenteeriks. Kas või koolitaja!

Kokkuvõtteks tegin järgmise pildi:Ilusat suve kõigile!

laupäev, 31. mai 2014

Koolituse lõpupäev

Esimese ülesandena tegime 3-se grupiga ühistöö "Õpetaja koolivorm" programmiga Twiddla
Tulemuseks on järgnev pilt
Kokkuvõtet ja tagasisidet saime anda programmiga GoSoapBox
Saime hääletada ja vastata testis esitatud küsimustele. Vaata siit.

Järgnevalt vaatasime videot reflekteerimise kohta.

Ideede jagamise ja hindamise keskkond Tricider annab võimaluse koguda õpilaste ideid

Meie vastasime küsimusele "Millised on digivahendeid kasutavad refleksiooni toetavad ülesanded lastele ja õpilastele?"

Teine pool päevast esitlesid kõik kursuslased oma koduseid töid ja teised andsid talle tagasisidet ettekande põhjal.
Minule tagasiside on siin


reede, 30. mai 2014

Koduse ülesande III etapp

9.klassis rakendatav koduse töö eesmärk oli hoida kokku aega statistikaülesandeks vajalike andmete kogumise pealt  ja kasutada vahelduseks ka õpilastele omast tehnikat. Selleks kasutasin programmi Mentimeter. Eesmärk sai täidetud.

Vajalikuks tunniks olid enamus andnud koduse tööna vastuse küsimusele "Kui suur on sinu kinganumber?". Puudu olnud kaks vastust küsisin lisaks.

Rohkem oleks mulle meeldinud seda programmi kasutada tunni ajal, aga kuna paljudel ei olnud interneti ühendusega mobiili, siis pidin piirduma koduse töö andmisega.

Tulemused on esitatud tulpdiagrammina, millest sai meeldetuletuseks ka räägitud.
Kuna tahvel oli ekraani all, siis selle, mis oleks muidu kirjutanud tahvlile, kirjutasin Word'i dokumenti.
Seega sai taas kasutatud tehnikat.

Kui tulevikus jõuame nii kaugele, et kõigil klassis on internetiühendusega mobiil või tahvelarvuti, siis oleks väga hea teha mentimeetriga aeg-ajalt küsitlust.

laupäev, 17. mai 2014

Koduse ülesande II etapp

Tänaseks on selge, et selleks, et kõik saaksid hääletatud, tuli see kodune töö anda 9.klassile 3 korda.
Arvud näitavad aga, et mõni on mitu korda hääletanud (vt eelmist postitust).
Selge on ka see, et tunnis mobiiliga internetis käia ei saa, sest kõigil pole internetiühenduseda mobiili. Seega annan varakult koduseks tööks hääletada, et oleks statistika selgitamise tunniks andmed olemas.
Siis kasutan küsitlust kinganumbrite kohta.

Kuna üks 7.klass läks kaheks päevaks Soome õppereisile, siis oli mul tunnis 6 õpilast.
Kasutasin  siis võimalust ja läksin nendega arvutiklassi kordama vanu teemasid:

Pärast tundi palusin lastel anda tagasisidet, vastates järgmistele küsimustele:
1. küsimus
Kas sellisel kujul õpitud teemade kordamine on: tore, põnev, hea, halb, igav, mõtetu jne (vali nendest   mõned või väljenda ise oma sõnadega, mis see on)
Sellele vastati: tore, põnev ja hea, kindlasti huvitavam, kui vihiku lehitsemine

2. küsimus
Kas Sa oskasid kõiki neid teemasi või oli midagi meelest läinud ja tänane tund tuletas meelde?
Sellele vastati: üksmeelne vastus oli, et SÜT ja VÜK oli meelest läinud ja tunnis tehtu aitas seda meelde tuletada.

3. küsimus
Milline mäng meeldis kõige enam?
Sellele vastati: Viiele õpilasele meeldis protsendi mäng ja kolmele murdude võrdlemine.

4.küsimus
Millist tahaksite veelkord mängida?
Sellele vastati: kõik 6 õpilast tahtsid protsendimängu ja üks lisaks murdude võrdlemist

Seega võib selle tunniga rahule jääda ja kui kunagi tekib veel võimalus, siis mängida seda protsendi mängu uuesti. Ma ka ise tegin selle mängu läbi ja nõustun laste arvamusega.

5. klassile tegin kümnendmurdude korrutamise peale tunnikontrolli ja selgus, et korrutustabel on väga halvasti selge. Andsin siis nädalavahetuseks koduse töö: harjutada korrutustabelit. Selleks andsin neile kaks lehekülge:
  1. leheküljel saab 1) leida korrutis, mis on ette antud  2) leida tegurid, kui vastus on ette antud 3) leida üks tegu, kui korrutis ja teine tegur on ette antud.
  2. leheküljel saab tegelikult korrata kõiki nelja tehet BINGO mängu põhimõttel

teisipäev, 29. aprill 2014

Koduse ülesande I etapp

Püüan alustada oma koduse ülesandega.
Alustuseks tegin programmiga www.mentimeter.com küsitluse, millega soovin välja selgitada, kui paljudel on internetiühendusega mobiil, et tunnis seda kasutada.
Panin selle 9.klassile koduseks tööks, aga neile endile seda ei öelnud. Homme selgub, kas nad on seda märganud või mitte. Kui ei ole, siis annan veel aega vastamiseks.
Kasutan sellist küsitlust esimest korda ja ei ole kindel, kas see õnnestub. Proovisin oma mobiililt vastata ja see küll õnnestus. Kui see küsitlemine õnnestub, siis loodan kasutada sellist mobiiliga vastamist statistika ülesande algandmete kogumiseks. Eks näis, mis sellest saab.

laupäev, 12. aprill 2014

Aktiivõppe 2. ülesanne

Aktiivõppe kohta esitluse koostamine 4 rühmaga.


Tulemuseks on järgmine esitlus

Aktiivõppe 1. ülesanne

Tutvusime veebitahvliga ja täiendasime seda omaltpoolt


Video ülesanne

Aktiivõppe 3. ülesanne  (12.04)


Otsisin video, mida kasutada matemaatikatunnis.
Leidsin video, mis põhjendab, miks on vaja matemaatikat õppidaLoovuse ülesanne

Tänase päeva esimene tulemus on ideekaart teemal LOOVUS.
Tegin seda koos paarilisega Sirje Põder.
Ideekaardi hindamine (lisatud 26.10.2016)


teisipäev, 11. märts 2014

Essee

Selle koolituse raames olen kindlasti palju arenenud. Juba enne koolitusele "saamist" olin kohustatud õppima esimese uue digivahendi, milleks oli Blogger. Kas ma seda ka edasi pidama hakkan, seda näitab aeg.
Kindlasti püüan osaleda ka teistes "Tuleviku õpetaja" moodulites ja siis on mul vajalik blogi juba olemas, mida jätkata.

Teine ja minu jaoks ka väga oluline areng on olnud blogi täitmine tekstiga: reflektsioon ja muud kokkuvõtted, mis tuli iga koduse töö lõpetuseks teha. Nagu ma enesereflektsiooni alguses kirjutasin on teksti koostamine minu nõrk külg. Arvan, et selles vallas olen kindlasti muutunud paremaks. Eks seda oskavad koolituse juhendajad kas kinnitada või ümber lükata.

Uute digivahendite otsimine oli väga kasulik ja arendav kogemus. Eriti heameel on mul leitud LearningApps´i üle ja seda eelkõige seetõttu, et see sobib kõikidele ainetele ja ei ole septsiifiline ühe aine programm. Samuti JeopardyLabs, millega saab kuldvillakuid teha. Plaanin ka sel nädalal oma kuldvillakut 8. klassi tunnis kasutada  ja loodan, et see tekitab samasugust elavus nagu 9. klassi tunnis. Lisaks plaanin neid ka juurde teha teiste teemade kohta. Just täna teatas mulle üks kolleeg, kellega ma oma kogemust jagasin, et ta on juba mitu kuldvillakut teinud. Selline avaldus tegi väga suurt heameelt ja kinnitab, et kogemuste jagamisest oli kasu.
Kui enne koolitusele tulekut kasutasin digivahendeid rohkem ise tunni ettevalmistuseks ja vahest ka oma selgituste illustreerimiseks, siis edaspidi võimaldan digivahendeid rohkema kasutada õpilastel. Kas siis koduse tööna või aegajalt arvutiklassis tundi läbi viies.

Samuti proovin, kuidas õnnestub kasutada kontaktpäeval tutvutud programmidega Mentimeter.com ja Kahoot.it.

Olen kursis, et on olemas selline lehekülg nagu "Kooielu" aga väga tihedalt ma seda kasutanud pole. Tänu sellele koolitusele, sain teada, et seal on olemas töövahendite leidmise koht, mida plaanin edaspidi kasutada, kui soovin leida midagi uut, mida kasutada ja samuti on see igati sobilik uuemate juurde tulnud digivahenditega kursis olemiseks. Registreerisin ennast ka kasutajaks.

Lisaks andis see koolitus mulle julguse jagada oma kogemusi ka kogukonnaga ja teadmise, et see on vajalik. Palju julgem ja kindlam on hakata kasutama midagi uut, kui kolleeg sulle seda soovitab ja tutvustab. Võimalusel püüan ma kogemusi jagada ka maakonna matemaatikutele mõnel kogunemisel.

Kogu koolituse ja essee illustreerimiseks tegin LearningAppsiga veebitahvli

Suur tänu juhendajatele ja koolituse ellukutsujatele!

neljapäev, 6. märts 2014

Digivahendite kasutamise kogemuse jagamine

Oma digivahendite kasutamise kogemust õnnestus mul jagada alles selle nädala alguses.
Kuna minu kolmest programmist kaks sobisid kõikidele aineõpetajatele, siis otsustasin jagada oma kogemust oma kooli teiste aineõpetajatega. See on tegelikult esimene kord, kui ma leian sellise vahendi, mis ei ole ainult matemaatikutele mõeldud, aga millega saab edukalt ka matemaatikat teha (küll väikeste kitsendustega).

Sai välja pakutud kaks päeva (esmaspäev ja teisipäev). Kuna mõlemale päevale kogunes võrdselt inimesi ja ma ei tahtnud kedagi sellest rõõmust ilma jätta (ennekõike iseennast), siis tegingi kogemuste jagamist kahel päeva. Kokku said mõne teadmise ja kogemuse võrra rikkamaks 9 kolleegi.

Jagada soovisin kogemust, et nende programmidega on küllalki lihtne ja kiiresti võimalik teha  mängu (kuldvillak), millega korrata sobivat teemat ning äppe (LearningApps), mis aitavad õpilasel ise oma teadmisi arendada, kuna programm võimaldab ka kohest tagasisidet. Lisaks kolmas programm (ApluMath), mis võimaldab trillida arvutusoskust. Kogemuste jagamise käigus tuli jutuks ka Getwapps.com, mille kohta ka oli kolleegidel küsimusi. Seega tahtmatult tutvustasin veel ühte digivahendit.

Kogu kollektiivi digivahendite kasutamise kogemustest ei ole mul ausalt öeldes üldse aimu. Oma kolmest lähemast kollegist (matemaatikud) tean, et üks ei ole suur kasutaja. Ainult kontrolltööde ja töölehtede tegemine tavalise Wordi programmiga, kuid matemaatilisi programme ei kasuta. Ülejäänud kaks kasutavad tihedamalt ja üks õpetab mõningaid programme ka lastele lõimingu tundides (nagu minagi).
Tagasiside lehtedelt sain teada, et teiste ainete õpetajad, kes mind kuulama tulid, kasutavad: Hot Potetoes, PuzzleMaker, Mindomo, Free Puzzlemaker - Discovery Educationit, Zunal.com, Quizlet.com.
Inglise keele õpetaja väitis, et inglise keele õpetamiseks on internetis väga palju materjale ja ise tegemise vajadust ei ole. Mina nii väita ei saa. Olen leidnud väheseid materjale, mida saan kasutada sellisel kujul nagu nad on üles pandud.

Selline sobivate, heade digivahendite otsimine võtab väga palju aega ja seda täiskoormusega õpeajal tihti ei ole. Ühe kolleegi mõte, mida mina kahe käega toetan, on järgmine. Kollektiivis võiks olla üks inimene, loogiliselt võttes IT spetsialist, kes võiks aegajalt (nt kord kuus) teha infotunni ja jagada kogemusi uute või temapoolt avastatud digivahendite kohta. Ei ole seda ideed veel meie kahele IT-ga tegelevale meesterahvale välja käinud, aga püüan seda lähiajal teha.

Kogemuste jagamine toimus koolituse moodi. Tulimegi selleks kokku, et midagi uut õppida.
Esmaspäeval ei olnud meil ajalist piirangut. Siis said kõik küsida, ise proovida ja nii kulus meil kahe programmiga tutvumisele 1,5 tundi.
JeoparyLabs
Alustuseks mängisime natuke, minu tehtud kuldvillakut. Tore oli tõdeda, et nii mõnelgi oli matemaatikast koolis õpitu veel meeles. Siis vaatasime, kuidas selle tegemine käib (andsin paberkandjal koostamise juhendi) ja tegime prooviks paari kategooria ja paari küsimusega kuldvillaku. Siin näitas üks kolleeg (IT spetsialist) mulle, kuidas võistkondadele nime panemine lihtsamalt käib. Seega õppisin ka mina midagi uut õpetamise käigus.
LearningApps
Selle programmi tutvustamist alustasin sellest, et näitasin, mis võimalused ja millise süsteemiga on programm üles ehitatud. Edasi tutvustasin konkreetselt enda tehtud äppe ja lasin ka nendel neid äppe läbi lahendada, nagu lastelgi. Selle äpiga, milles oli tehtud mõistekaart "Murdarvud" juhtus midagi imelikku. Võtsin ta ette ja tahtsin hakata rääkima, kui järsku oli minu tehtud kaart  kadunud ja asemel oli kellegi teise "esimesed sammud" mõiste kaardi katsetamisest. Ma ei tea siiani, kes ja kuidas minu mõistekaardi haihtuma pani. Ei jäänud muud üle, kui teha järgmiseks päevaks see kaart uuesti, et näidata nendele, kes mind kuulama tulevad. Tänu sellele, tegin ma nüüd hoopis nii, et tegin pool kaardist valmis ja teise poole tegemise käiku näitasin järgmisel päeval kogemuste jagamise ajal.

Teisipäeval pidime saama hakkama ühe koolitunni jooksul. Siis oli tempo natuke kiirem. Sellel päeval õnnestus mul enamus asju näidata smarttahvli vahendusel. See oli minu jaoks uus ja esmakordne kogemus. Ja ikka tuli tõdeda, et tehnika on tujukas ning smarttahvli hingeelu tuleb mul veel tundma õppida. Kuna sel päeval oli ka üks matemaatik, siis näitasin ka programmi AplusMath.com. Selle päeva tagasiside lehel oligi üks kolleeg just maininud ühe miinusena, et aega oleks võinud olla rohkem, et oleks saanud ise üht-teist proovida. Kuigi arvan, et seda proovimist saab igaüks ka kodus rahulikult teha ja küsimuste tekkimisel minu käest küsida.

Ürituse lõpus andsin täitmiseks ka tagasiside lehe.
Need, kes olid öelnud, et nad siiani pole selliseid programme kasutanud, millega saab spetsiaalselt õppevahendeid teha, leidsid, et seda muuta saavad ainult nemad ise.
Küsimusele "Kas tänane tutvustus tekitas tahtmise midagi proovida või tegema hakata" vastasid kõik JAH. Kui ma palusin näiteks tuua, milline täna tutvustatud programmidest meeldis, siis enamus vastas LearningApps. Kahele meeldis rohkem kuldvillak ja kaks vastasid, et kõik (isegi Getwappsi, mis nagu polnudki tutvustamise eesmärk).
Küsimusele "Mis läks hästi" vastati:
* sain uusi teadmisi ja oskusi
* tutvustati erinevaid ja huvitavaid võtteid ja võimalusi õppevahendite valmistamiseks
* lektor suutis muuta minu seisukohta - olen alati arvanud, et internetipõhiste õppevahendite koostamine on      ajakulukas

Lõpuks tänati ning sooviti jõudu ja jaksu uute ning põnevate asjade õppimisel.

Omal algatusel ei oleks ma ilmaski selle peale tulnud, et oma leitud digivahendeid ka teistele kolleegidele tutvustada. Matemaatikud teevad seda omavahel küll. Kuid tänu käimasolevale e-koolitusele, anti mulle selline võimalus ja ma olen selle üle väga tänulik.


pühapäev, 23. veebruar 2014

Uus digivahend

Esimese otsimisnädala jooksul leidsin ma programmi, millega saab koostada mängu "Kuldvillak"
Selleks on veebipõhine programm JeopardyLabs.
Kuna ma olem matemaatikaõpetaja, siis püüdsin teha ühe matemaatilise kuldvillaku. Esimene teema, mis võimaldas mul seda programmi proovida, on "Tasapinnalised kujundid".
Kes soovib tulemusega tutvuda ja ühtlasi ka oma teadmisi testida, leiab selle siit. Head proovimist!
Vihjeks peab ütlema seda, et vastust programmi sisestada ei saa, aga õiget vastust soovi korral näidatakse.

Programmi toetamiseks on järgmised kaks kirjutist:
1) EUROCALL 2009 Conference
selle artikli 4. ja 9. lk leiate mainitud programmi nime
2) Ülevaade JeopardyLabs

Konkreetselt minu tehtud mängu teemal "Tasapinnalised kujundid" saaksid kõige rohkem kasutada õpilased.
Kuna minu pikk haigusleht lõppes alles selle nädala kolmapäeval, siis jäi mul võimalus leitud digivahendeid õpilastega testida ainult neljapäev ja reede. Nimetatud kuldvillakut testisin neljapäeval 9.klassi õpilastega. Nende jaoks oli see kordamiseks nt eksamiks.
Tunni lõpus andsin neile tagasisede korras vastamiseks kaks küsimust:
1) Kas sellise programmi kasutamine tekitab huvi matemaatika õppimise vastu? Kõik vastasid "jah"
2) Mis Sa arvad, kas selle programmi kasutamisest on Sulle õppimisel kasu? Põhjenda oma vastust.
Kõik vastasid "on küll" ja põhjendused olid järgmised:
* saab korrata (6 korral)
* palju lõbusam (2), põnevam (2), huvitav, tore (2)
* asjad, mida sa ei tea, saavad selgeks
* jääb paremini meelde (3)
Samas saab seda mängu kasutada ka matemaatika nädalal klasside vaheliseks võistluseks, klassiõhtul, kuskil seltskonnas, kus tahetakse oma matemaatikaalaseid teadmisi testida.

Valisin selle programmi seetõttu, et mul endal oli huvi seda teha ja nagu selgub tagasisidest oli see tore ja hariv ka lastele. See võimaldab ka tundi teisiti läbi viia ning lastel võimaldab see harjutada meeskonna tööd ja ühise otsuse tegemist.

Minu ainest lähtuvalt tekib probleem matemaatilise sümboolika sisestamine. Seetõttu ei saa seda kuldvillakut iga teema kohta teha. Seega tuleb mõelda, millistele teemadele veel saaks koostada kuldvillakut ja kuidas ilma matemaatilise sümboolikata hakkama saada.

Kuna algselt oli plaan kasutada ka smarttahvlit, siis läksin ühe tuttava arvutiõpetaja juurde seda proovima. Selle käigus, kuuldes, miks ma seda tahan, soovitas ta mul tutvuda ja natuke ka näitas veel kolme digivahendit. Neist kahte (kuna kolmandat ei ole ma eriti uurinud) tutvustan ka teile meelsasti.

I Aplusmath 
Selles programmis on alajaotused tegevuste kohta ja teemade kohta.
Esialgu keskendusin mängudele.
Kuna mul on 5.klassis on nõrgemad õpilased, kelledest osal on raskusi isegi korrutustabeliga, siis leidsin neile sobilik olevat matemaatiline bingo "MATHO"
Andsin neile neljapäeval koduseks tööks selle mängimise. Tuli läbi teha kõik neli tehet, raskusastme valiku jätsin neile endale.
Kellel aega ja tahtmist rohkem, võis teha ka memoriini nt korrutamistehte kohta ja/või mängu "Peidetud pilt".
Memoriin on tõeliselt hea mälu trenn. Ka mul võttis tükk aega enne kui sain kõik kaardid paaridena kokku.

Reedeses tunnis küsisin tagasisideme korras järgmised küsimused:
1) Kas sellise programmi kasutamine tekitab huvi matemaatika õppimise vastu? 
Enamus vastas "jah", aga üks noormees vastas: "mitte huvi, aga seal on parem õppida" (temal on korrutustabeliga kõige kehvemad lood). Ma loodan, et ta sai omale koha, kus pidevalt harjutada, ka siis kui õpetaja ei käsi.
2) Mis Sa arvad, kas selle programmi kasutamisest on Sulle õppimisel kasu? Põhjenda oma vastust.
Kõik vastasid, et on ja põhjendused olid järgmised:
> hea harjutada oma oskusi (5 korral)
> arendab matemaatikat (2)
> kodus pole ju õpetajat, kes aitaks (2)
> parandab mälu
> arendab arvutamise kiirust (2)
> saab kontrollida, kas on selge
3) Kas sarnast tööd oled oled nõus ka teinekord tegema? Kõik vastasid "jah"

Viimase küsimuse vastus teeb mulle heameelt, sest see annab võimaluse tunnis programmi õpetada ja oskusi/vilumusi saavad lapsed ise selle programmi abiga lihvida ja seda hea meelega.

II LearningApps 
See programm meeldib mulle veel kõige enam!
Selles programmis on 35 erinevat nn malli ehk äpp, mille saab täita endale meelepärase "sisuga".
Paljudel mallidel on väike tutvustav video ja näiteid.
Olen "täitnud" neid malle omale meelepärase sisuga, mis tundus mulle matemaatikaga täitmiseks kõige sobivamad.

Järgnevalt tutvustan neid:
Protsendi teisendamine harilikuks murruks
Protsendi teisendamine kümnendmurruks
Ringi ja ringjoonega seotud mõisted
Hariliku murruga seotud mõisted. Seda on mõistlik teha täisekraanil.
Neid töölehti testisin ma reedel 6. ja 7. klassiga. Tagasisidet palusin ma õpilastel koduse tööna anda teisipäevaks, vastates analoogsetele küsimustele, nagu vastas 5. klass.

Lisaks on tehtud:
*Mõistekaart - Murdarvud. Seda saab pigem kasutada ajurünnaku konspekteerimiseks. Ilusaks vormistamiseks ei ole see väga mugav.
*Lineaarvõrrandi lahendamise etapid I (sõnadega) ja etapid II (konkreetse võrrandi lahendamine). Seda tüüpi mallil on see viga, et kõik valikud, mis tuleb panna õigesse ritta ei mahu ekraanile ja tuleb pidevalt "kerida" edasi-tagasi ja see teeb ülesande täitmise raskemaks.
*Nurga liigid 5.klassile
*Kõiksugused nurgad 8. ja 9.klassile

LearningApps.org töötati välja teadus- ja arendustegevuse projekti osana koostöös kolme ülikooliga.
Vaata lähemalt siit

Nende uute didgivahendite kasutama õppimine andis julgust ka edaspidi sellise tegevusega uusi võimalusi otsida. Varem kasutasin ainult seda programmi, mis koolitusel õpetati ja ei tulnud mõttessegi ise otsida midagi uut ja selle tööpõhimõtteid katsetada. Nüüd tunnen, et saan sellega hakkama küll.
Iga uus kogemus on pigem kasulik kui kahjulik.

Edaspidi teen kindlasti veel mõnel teemal kuldvillaku ning ka LearningAppsiga teen veel töölehti lisaks ja püüan senini tehtud äppidele ka uusi äppe leida, millega on võimalik matemaatikat õpetada ja õppida.
reede, 7. veebruar 2014

Enesereflektsioon

Varasemalt sellist reflekteerimist teinud ei ole. Tagasivaadet ja analüüsimist, mis läks valesti ja miks, olen ikka teinud. Reaalaine inimesena on jutu kokkukirjutamine minu nõrgeim külg. Kuid ma püüan sellel alal areneda.

Võtsin enda reflektsiooni aluseks Korthageni "sibula" mudeli

1. Keskkond
Töötan Viljandi Jakobsoni Koolis matemaatikaõpetajana. Kuna kaks aastat tagasi muutus meie kool põhikooliks, siis annan tunde viiendast üheksanda klassini (varem andsin ka gümnaasiumis). Matemaatika tunnid on meil tasemerühmades. Igal õpetajal on kasulik õpetada erineva tasemega õpilasi, kuna see õpetab ühte sama teemat õpetama erinevat moodi. Lähtun küll riiklikult kehtestatud ainekavast, kuid sõltuvalt tasemerühmast tuleb mõnada teemat kauem õpetada ja mõnda põgusalt või üldse mitte.
Lõimingutundide raames õpetan kahte matemaatika õpiprogrammi: Geogebra ja Wiris. See tund toimub arvutiklassis. Siin lähtun õpetamisel oma sisetundest. Selleks tunniks teen ise töölehti ja kasutan ka teiste tehtud töölehti. Trimestri lõpul annavad õpilased selle kohta tagasisidet.

2. Käitumine
Õpilastega läbisaamine on hea. Tunnis suhtlen õpilastega sõbralikult, aegajalt teeme nalja, kuid vahel on vaja ka kurja häält teha.
Suhted kolleegidega on soojad ja südamlikud. Vajadusel vahetame oma tehtud materjale ja anname üksteisele nõu tekkinud probleemide lahendamiseks. Vahetame ka ainealaseid kogemusi ja oskusi.
Pingelisem on suhtlemine lapsevanematega. Vaatamata sellele, et ma klassijuhataja ei ole, on ikkagi kokkupuuteid lapsevanematega. Nendega suhtlemisel püüan jääda väliselt rahulikuks ning lahendada sõbralikult ja viisakalt tekkinud olukorra.

3. Pädevused, oskused
Oskan hästi seletada uut osa. Aastate ja kogemustega läheb see järjest paremaks. Olen märganud, et asjast paremini arusaamiseks tuleb pidevalt küsida õpilastelt "miks" küsimusi. Kui ta oskab oma antud vastust põhjendada, siis tekivad tal paremad seosed eri teemade ja mõistete vahel.
Enamus töölehti, mis ma annan õpilastele tunnis lisaks õpikust leitavale, olen ma ise koostanud.  Nende koostamisel kasutan erinevaid programme. Kõige tihedamalt Microsoft Office Wordi, vajadusel oskan kasutada Microsoft Office Excel. Ei jää hätta Microsoft Office PowerPointi ja Microsoft Office Publisheriga.
Matemaatilistest programmidest kasutan kõige tihemine GeoGebrat. Seoses graafikutega ka programmi Funktion. Enne Geogebra ilmumist kasutasin väga tihedalt, kuid nüüd vähem Geometricksit. Internetipõhiselt töölehtede koostamiseks kasutan koolituselt saadut: Spellic.com, Kubbu, Puzzle ja Worksheet Makers jt.
Vajalikud leheküljed koondan Getwappsi. Vajadusel kasutan ka IrfanView ja Skype.

4. Tõekspidamised, uskumused
Nii tööl kui eraelus püüan jääda ausaks nii enda kui teiste vastu. Koolis püüan õpilastele õpetada ausust, ka siis kui nad on millegi suhtes eksinud. Samuti kaasõpilaste aktsepteerimist sellisena nagu nad on. Kui mõni õpilane ütleb teisele midagi solvavat või norib millegi pärast, siis reageerin kiiresti ja püüan selgitada, mida ta valesti on teinud.
Kohtlen kõiki õpilasi võrdselt, lemmikuid mul ei ole.
Praegune koolisüsteem ei soosi õpilastele vastutuse õppimist. Püüan oma võimaluste piires õpilasele vastutust õpetada, eriti oma hinnete osas. Õpilane peab aru saama, et kõik see, mis ta teeb või tegemata jätab mõjutab tema hindeid. Ja et need hinded tuleksid võimalikult head, peab ta ise sellesse panustama vastavalt oma võimatele.

5. Identiteet
Mulle meeldib väga töö õpilastega, eriti matemaatika õpetamine. Seetõttu ei kujuta ma väga ette, mida muud ma võiksin teha. Lisaks ainekava õpetamisele, tegelen õpilastega ka õpilasvõistlustel käimisega. Viljandi maakonnas on matemaatika võistlusi palju: "Nuputa" võistlus (igal aastal on vähemalt üks võistkond läinud ka vabariiklikule võistlusele), maakonna olümpiaad, A.Maramaa nimeline matemaatikavõistlus, kolme maakonna kohtumine, meie koolil on veel kolme Tartu kooli ja Nõo kooliga "Viie kooli võistlus". Minu õpilastel on üldjuhul läinud ka väga hästi. See teeb tõeliselt rõõmu ja annab kindlust, et tegelen õige asjaga.
Lisaks teeb rõõmu, kui mõni õpilane pärast kooli lõpetamist tuleb ja tänab, et olin tore õpetaja, õpetasin hästi. Üks noormees oli minu tütrele öelnud, et tänu minule ta üldse põhikooli lõpetas.
Natuke kurvaks teevad aga õpilased, kes ei soovi õpetatut vastu võtta.


6. Missioon
Juba varases nooruses oli mul huvi matemaatika vastu. Minu ema jutustas tihti, kuidas ma tagumik püsti voodis lahendasin ka vabal päeval matemaatika ülesandeid. Kui ma ise veel kooliõpilane olin, selgitasin ma tihti kaasõpilastele, kes mingist osast matemaatikas aru ei saanud. Tundus, et nad said minu selgitustest väga hästi aru. See oli üks suurimaid põhjus, miks ma läksin matemaatikat õppima ja õpetajaks sain.

Matemaatikat tasub juba sellepärast õppida, et ta seab mõtlemise korda (Lomonossov)

Selles Lomonossovi lauses peituvat tõde olen püüdnud õpilastele arusaadavaks teha, aga see on raske. Eriti nendele õpilastele, kellel pole matemaatikaga häid suhteid.
Teine tõde, mida õpilased ei taha aru saada on see, et matemaatika õppimine on järjepidev töö. Iga järgmine osa on eelmisega seotud. Kui tekivad lüngad ja neid ei likvideerita, siis läheb auk järjest suuremaks ja lõpuks on juba võimatu sealt välja tulla.

Arvan, et D. Berlineri õpetaja kompetentsusastmete arenguteooria järgi olen kolmandal ehk kompetentse õpetaja tasemel, kuna täidan kindlasti mõlemat seda taset iseloomustavat tunnust. Järgmisi tasemeid ei ole ma veel saavutanud, kuna minu käitumises jääb puudu kiirusest ja paindlikusest, mis nende tasemete puhul eeldatakse.

Mina, digivahendite kasutajana

Kõigepealt peaks alustama sellest, et minul ei ole kuskil suhtlusvõrgustikes kontot. Ainult töökohaga seotud postkast e-mailide saatmiseks/saamiseks. Kas see on hea või halb, ei oska öelda. Digivahendeid kasutan ainult seose tööga.
Põhiliselt olen digivahendeid kasutanud töölehtede koostamiseks.
Tunnis näitan aegajalt läbi "kahuri":
  • koduste tööde kontrollimiseks lahendusi või jooniseid
  • uue osa selgitamisel illustreerimiseks
  • dünaamiliste töölehtede abil erinevate seoste selgitamiseks 
2013. aasta veebruaris osalesin esimest korda e-koolitusel ilma ühegi kontaktpäevata. Koolitus oli teemal "Matemaatiline statistika uurimustöödes". Seoses selle kursusega tegin esmatutvust Google Docsiga.
Selle koolituse raames sai tehtud küsimustik koduste tööde kohta. Kuna selle täitmine ei olnud kohustuslik, siis vastasid sellele vähesed. Praegune kursus on teine kogemus e-koolitusest.

Minul otseselt digivahendite kasutamise vastu ei ole midagi. Häda on ainult selles, et matemaatika tunde võetakse järjest vähemaks, teemad mida õpetada ei vähene, vaid vangerdatakse ümber. Lihtsalt aja puudusest on jäänud digivahendite kasutamine tunnis tahaplaanile. Ainult vahest (sõltuvalt teemast millal rohkem ja millal üldse mitte) kasutan eelpool nimetatud põhjustel.

Kui toksida otsingumootorisse "Tiina Reino" (minu endine nimi), siis leiab ka internetiavarsustest mõned minu kursuste raames tehtud töölehed. Enesereflektsiooni tehes tekkis mul mõte, et peaks tegema ühe lehekülje (kas just kodulehena või muud moodi - äkki annate nõu?) kuhu panna üles oma tehtud töölehed. Sellisel juhul saan ka väljaspool koduarvutit oma materjalidele ligi.

Seoses tööga Viljandi Jaani koguduse sekretärina olen ka koguduse kodulehele materjale ja pilte üles pannud.

Selle koolituse käigus sooviks teada saada veel võimalusi digivahendite kasutamiseks matemaatika tunnis, mida mina pole veel osanud kasutada. Lisaks mõni põnev keskkond või programm, millega saaks tunni aega kasutamata midagi põnevat teha, mille käigus ka matemaatika saaks selgeks.

Pikemas perspektiivis soovin edasi areneda digivahendite kasutamises ja pidevalt kasutada kaasaegseid digivahendeid, et mitmekesistada õppimist. Loodan, et see tekitab suuremat huvi matemaatika õppimiseks ja vähendab eelarvamust, et matemaatika on igav aine.
Selle saavutamiseks tuleb pidevalt edasi õppida, uusi võimalusi leida ja koolitustel käija.

Millegi uue õppimine mõjutab kindlasti minu professionaalset arengut. Kahju on ainult sellest, et kõike, mida õpid ja mis tundub ka põnev nii mulle kui õpilastele, ei ole võimalik tunnis kasutada (taaskord aja puuduse tõttu). Seega jääb uus õpitud asi paratamatult kõrvale ja ununeb.