neljapäev, 6. märts 2014

Digivahendite kasutamise kogemuse jagamine

Oma digivahendite kasutamise kogemust õnnestus mul jagada alles selle nädala alguses.
Kuna minu kolmest programmist kaks sobisid kõikidele aineõpetajatele, siis otsustasin jagada oma kogemust oma kooli teiste aineõpetajatega. See on tegelikult esimene kord, kui ma leian sellise vahendi, mis ei ole ainult matemaatikutele mõeldud, aga millega saab edukalt ka matemaatikat teha (küll väikeste kitsendustega).

Sai välja pakutud kaks päeva (esmaspäev ja teisipäev). Kuna mõlemale päevale kogunes võrdselt inimesi ja ma ei tahtnud kedagi sellest rõõmust ilma jätta (ennekõike iseennast), siis tegingi kogemuste jagamist kahel päeva. Kokku said mõne teadmise ja kogemuse võrra rikkamaks 9 kolleegi.

Jagada soovisin kogemust, et nende programmidega on küllalki lihtne ja kiiresti võimalik teha  mängu (kuldvillak), millega korrata sobivat teemat ning äppe (LearningApps), mis aitavad õpilasel ise oma teadmisi arendada, kuna programm võimaldab ka kohest tagasisidet. Lisaks kolmas programm (ApluMath), mis võimaldab trillida arvutusoskust. Kogemuste jagamise käigus tuli jutuks ka Getwapps.com, mille kohta ka oli kolleegidel küsimusi. Seega tahtmatult tutvustasin veel ühte digivahendit.

Kogu kollektiivi digivahendite kasutamise kogemustest ei ole mul ausalt öeldes üldse aimu. Oma kolmest lähemast kollegist (matemaatikud) tean, et üks ei ole suur kasutaja. Ainult kontrolltööde ja töölehtede tegemine tavalise Wordi programmiga, kuid matemaatilisi programme ei kasuta. Ülejäänud kaks kasutavad tihedamalt ja üks õpetab mõningaid programme ka lastele lõimingu tundides (nagu minagi).
Tagasiside lehtedelt sain teada, et teiste ainete õpetajad, kes mind kuulama tulid, kasutavad: Hot Potetoes, PuzzleMaker, Mindomo, Free Puzzlemaker - Discovery Educationit, Zunal.com, Quizlet.com.
Inglise keele õpetaja väitis, et inglise keele õpetamiseks on internetis väga palju materjale ja ise tegemise vajadust ei ole. Mina nii väita ei saa. Olen leidnud väheseid materjale, mida saan kasutada sellisel kujul nagu nad on üles pandud.

Selline sobivate, heade digivahendite otsimine võtab väga palju aega ja seda täiskoormusega õpeajal tihti ei ole. Ühe kolleegi mõte, mida mina kahe käega toetan, on järgmine. Kollektiivis võiks olla üks inimene, loogiliselt võttes IT spetsialist, kes võiks aegajalt (nt kord kuus) teha infotunni ja jagada kogemusi uute või temapoolt avastatud digivahendite kohta. Ei ole seda ideed veel meie kahele IT-ga tegelevale meesterahvale välja käinud, aga püüan seda lähiajal teha.

Kogemuste jagamine toimus koolituse moodi. Tulimegi selleks kokku, et midagi uut õppida.
Esmaspäeval ei olnud meil ajalist piirangut. Siis said kõik küsida, ise proovida ja nii kulus meil kahe programmiga tutvumisele 1,5 tundi.
JeoparyLabs
Alustuseks mängisime natuke, minu tehtud kuldvillakut. Tore oli tõdeda, et nii mõnelgi oli matemaatikast koolis õpitu veel meeles. Siis vaatasime, kuidas selle tegemine käib (andsin paberkandjal koostamise juhendi) ja tegime prooviks paari kategooria ja paari küsimusega kuldvillaku. Siin näitas üks kolleeg (IT spetsialist) mulle, kuidas võistkondadele nime panemine lihtsamalt käib. Seega õppisin ka mina midagi uut õpetamise käigus.
LearningApps
Selle programmi tutvustamist alustasin sellest, et näitasin, mis võimalused ja millise süsteemiga on programm üles ehitatud. Edasi tutvustasin konkreetselt enda tehtud äppe ja lasin ka nendel neid äppe läbi lahendada, nagu lastelgi. Selle äpiga, milles oli tehtud mõistekaart "Murdarvud" juhtus midagi imelikku. Võtsin ta ette ja tahtsin hakata rääkima, kui järsku oli minu tehtud kaart  kadunud ja asemel oli kellegi teise "esimesed sammud" mõiste kaardi katsetamisest. Ma ei tea siiani, kes ja kuidas minu mõistekaardi haihtuma pani. Ei jäänud muud üle, kui teha järgmiseks päevaks see kaart uuesti, et näidata nendele, kes mind kuulama tulevad. Tänu sellele, tegin ma nüüd hoopis nii, et tegin pool kaardist valmis ja teise poole tegemise käiku näitasin järgmisel päeval kogemuste jagamise ajal.

Teisipäeval pidime saama hakkama ühe koolitunni jooksul. Siis oli tempo natuke kiirem. Sellel päeval õnnestus mul enamus asju näidata smarttahvli vahendusel. See oli minu jaoks uus ja esmakordne kogemus. Ja ikka tuli tõdeda, et tehnika on tujukas ning smarttahvli hingeelu tuleb mul veel tundma õppida. Kuna sel päeval oli ka üks matemaatik, siis näitasin ka programmi AplusMath.com. Selle päeva tagasiside lehel oligi üks kolleeg just maininud ühe miinusena, et aega oleks võinud olla rohkem, et oleks saanud ise üht-teist proovida. Kuigi arvan, et seda proovimist saab igaüks ka kodus rahulikult teha ja küsimuste tekkimisel minu käest küsida.

Ürituse lõpus andsin täitmiseks ka tagasiside lehe.
Need, kes olid öelnud, et nad siiani pole selliseid programme kasutanud, millega saab spetsiaalselt õppevahendeid teha, leidsid, et seda muuta saavad ainult nemad ise.
Küsimusele "Kas tänane tutvustus tekitas tahtmise midagi proovida või tegema hakata" vastasid kõik JAH. Kui ma palusin näiteks tuua, milline täna tutvustatud programmidest meeldis, siis enamus vastas LearningApps. Kahele meeldis rohkem kuldvillak ja kaks vastasid, et kõik (isegi Getwappsi, mis nagu polnudki tutvustamise eesmärk).
Küsimusele "Mis läks hästi" vastati:
* sain uusi teadmisi ja oskusi
* tutvustati erinevaid ja huvitavaid võtteid ja võimalusi õppevahendite valmistamiseks
* lektor suutis muuta minu seisukohta - olen alati arvanud, et internetipõhiste õppevahendite koostamine on      ajakulukas

Lõpuks tänati ning sooviti jõudu ja jaksu uute ning põnevate asjade õppimisel.

Omal algatusel ei oleks ma ilmaski selle peale tulnud, et oma leitud digivahendeid ka teistele kolleegidele tutvustada. Matemaatikud teevad seda omavahel küll. Kuid tänu käimasolevale e-koolitusele, anti mulle selline võimalus ja ma olen selle üle väga tänulik.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar