Minu läbiviidud koolitused

I koolitus

2017. aasta jaanuaris otsustasin oma kooli kolleegidele tutvustada erinevaid keskkondi, mida saaks õppetöös kasutada.

Esmalt saatsin laiali küsitluse kaardistamaks hetke seisu. Kes mida juba kasutab ja mida tahaks kasutama õppida. Pakkusin välja 9 keskkonda.

Kõigiga, kes vastasid sellele küsitlusele, hakkasime järgmiseks paika panema kokkusaamise aegu. Selleks kasutasin Doodle keskkonda. Saime paika 3 kuupäeva.

19.01.2017 vaatasime...

SuperTeacherTools
See keskkond on õpetajale abiks. Saab moodustada rühmi kas rühmade arvu järgi või rühmas olevate liikmete arvu järgi. Lisaks teha istumisplaani ja suuliseks vastamiseks tulevad laste nimed suvalises järjekorra.
Näitamaks selle keskkonda võimalusi, panin kolleegid selle järgi istuma ja lasin suvalises järjekorras öelda, kuidas neil tänane päev möödus.
Seejärel tegime kasutajad ja salvestasime vähemalt ühe klassi ning proovisime keskkonna võimalusi selle klassiga.

AnswerGarden
Eestikeelne vaste oleks sõnapilv. Kiireks küsimuse esitamiseks, millele vastus oleks ühe või kahe sõnaline. Mina esitasin küsimuse: iseloomusta oma suhet arvutiga.
Tulemus on siin
Rääkisin ka ebasobivate sõnade kustutamise võimalusest.

TaskuTark
Nagu ütleb reklaamlause: sinu abiline kooliasjade lahendamises. See lehekülg on ka suureks abiks õpilasele, kes soovib ise uurida meelest läinud või uusi mõisteid, teemasid. Erinevad ained klassiti.

Mindomo
Mõistekaardi tegemise keskkond. Ühe miinusena on see, et selles keskkonnas saab tasuta teha ainult 5 mõistekaarti. Lisavõimalusena on võimalus teha sellest mõistekaardist esitlus.
Esmalt näitasin enda tehtud mõistekaarti ja siis seda esitlusena. Edasi tegime kontod, proovisime teha ühe mõistekaardi ning vaatasime pildi, selgituse ja lingi lisamist.

Sellel päeval osales 12 kolleegi. Aega läks 1,5 tundi.

25.01.2017 vaatasime...

LearningApps
Erinevate ülesannete/harjutuste koostamise keskkond. Ülesannete tüübid, mille kohta on tehtud minul ülesanded: lünktest, sõnasegadik, memoriin, mõistekaart, vastavusse seadmine, järjestamine.
Kuna üks kolleegidest küsis ristsõna tegemist ja pildimängu, siis tegin koolituseks valmistumisel ka ühe ristsõna ja gruppeerimisülesande ehk pildimängu.

Mentimeter
Samuti kiireks küsimuse esitamiseks. Uuendus on see, et saab esitada kaks küsimust (varem oli ainult üks).
Kolleegidelt sai küsitud:
Kuidas valdan inglise keelt, et hakkama saada arvutiga? 3 valikut. Vastused tulpdiagrammina.
Kuidas on hetkel tuju "õppimiseks"? Iseloomusta kahe sõnaga. Tulemuseks sõnapilv.

Tricider
Ideede kogumiseks, nendele plusside-miinuste lisamiseks ja hääletamiseks.
Kolleegide käest soovisin ideid koolituse jätkukoolituse vajaduste kohta. Kas on veel midagi, mida nad tahaksid õppida ja milliseid keskkondi kasutada.
Ise pakkusin välja linkide lühendamise, mille olin hiljaaegu ise ära õppinud. Teisena sotsiaalse järjehoidja tegemise Pinteresti keskkonnas, mille õppisin koolitusel "Infootsingu ABC".

Sellel päeval osales 12 kolleegi. Nendega, kes ei saanud sel päeval tulla, vaatasime samu keskkondi 20.01 (neid oli 2). Aega läks 1 tund.

26.01.2017 vaatasime...

Coggle
Mõistekaardi tegemiseks. Samas ka koostöövahend.
Selles keskkonnas proovimiseks püstitasin ülesande liigitada õpitud keskkondi. Kuna sel päeval palju kolleege ei tulnud, siis saime kõik koos seda proovida teha.

Padlet
Veebitahvel. Koostöö tegemise võimalus.
Näitasin alustuseks oma tahvleid ja rääkisin, kus ma neid kasutasin või mille raames on tehtud. Siis tegime kasutajakontod ja seejärel proovisime alustada ühe tahvli tegemist. Siia keskkonda tahtsin tagasisidet oma koolitusele. Tulemuse tekitasid selle päeva 5 osalist ja üks lisaks, kes osales eelmistel päevadel.
Ühe koolitusel osalenud kolleegilt sain ka ise ühe teadmise juurde (olin selle tõenäoliselt unustanud). Jagatava lingi lõppu saan muuta omale sobivamaks.

Sellel päeval osales 5 kolleegi. Aega läks 1 tund.

Kogu I koolituse tagasiside on siin


Jätkukoolitus vol 1

Tricider tutvustades tuli kolleegidel vastata küsimusele: "Mida nad soovivad veel õppida?"
Ja nii sai toimuma 2.03.2017 jätkukoolitus.
Seekord koolitasime koos kolleegiga: inglise keele õpetaja Marje Maasen.

Mina tutvustasin sel korral Pinterest´i (sotsiaalset järjehoidjat).
Algul sai näidatud enda tehtut ja selgitatud töötamise põhimõtet, kus mis on.
Seejärel püüdsid osalejad teha omale kontot. Selgus, et osadel juba oli millalgi see tehtud, aga ei meenunud paroolid. Lõpuks said kõik kas konto tehtud või meelde tuletatud.
Otsisime ka mõne lehekülje, mida proovida salvestada.
Kolleegid, kellel oli juba see keskkond tuttav, andsid nõu - kui aega ei ole, ära Pinteresti mine.
Andsin kaasa ka juhendi, kuidas kodus Pinteresti salvestamise nuppu lisada.

Marje tutvustas ja õpetas Blendspace´i keskkonda (konspekti tegemiseks).
Seda keskkonda asusin ka ise õppima. Tegin algust konspektiga "Pythagoras ja tema teoreem".
See on hea võimalus koguda kokku kõik ühe teema kohta käivad materjali.
Lihtne töölehtede, videote jm salvestamine.
Võimalus ka teha õpilastele konspekt ise õppimiseks, mille lõppu saab teha ka küsitluse, et näha, kas õpilane on aru saanud või midagi õppinud.
Saab teha ka klasse ja neile konspekti jagada.

Koolitusel osales 9 kolleegi. Aega läks 1 tund.
Marje hinnangul peaks võtma korraga ühe suure keskkonna ja juurde mõned väiksed oskused, nagu lingi lühendamine (mis meil seekord jäi aja puudusel võtmata).


Jätkukoolitus vol 2

Uuel 2017/2018 õppeaastal otsustasime jätkata sisekoolitustega.
Alustuseks sai saadetud küsitlus, kus oli keskkonna nimi, aadress, pilt "logost" ja mõnel ka näide tehtust. Iga keskkonna juurde pidi kolleeg panema oma nime, kui ta tahtis seda õppida.


1. kokkusaamine - 18.10.2017
Tutvusime keskkonnaga Baambuuzle (kuldvillaku sarnase mängu loomine)
Koolitajad: Marje Maasen ja Tiina Vilberg


Alustuseks oli Marje teinud mängu "VJK 110", mille me sissejuhatuseks läbi mängisime. Nii said kõik aimu, milline see mäg välja näeb ja juurde selgitas Marje kahe valiku (millisena seda mängu mängida saab) erinevust.
Üks valik on QUIZ (just questions, no power ups) - see valik on ilma nö viperusteta mäng
Teine valik on CLASSIC (a mix of questions and power ups) - siin tuleb mõne küsimuse asemel nn vimka (näiteks vahetatakse võistkonna punktid või punktid lähevad nulli või ...)
See oli ka minu jaoks uus.
Samuti sain ma teada, et kuvatakse ainult 16 küsimust (ka siis kui oled koostanud neid rohkem). Rohkemate küsimustega on sama mängu uuesti mängimisel ka mõned uued küsimused.
Veel sain teada nupu SHOW/HIDE tähenduse. (võimaldab näha vastuseid, näiteks kontrollimiseks)
Seejärel tegi igaüks endale kasutaja ja proovis ühte mängu koostada.


Osalejaid 12, aega läks 60 minutit


Viljandimaa Hariduskonverents "Õpetaja kui muutuste ja arengu võti"

24.10.2017
I osa oli Pärimusmuusika aidas, kus toimusid erinevad ettekanded
II osa oli töötoad Viljandi Gümnaasiumis
Mul oli võimalus läbi viia õpituba "Õppetunni mitmeskesistamine veebivõimaluste abil".
Sellise nime panid minu õpitoale korraldajad.
Kuna osavõtjaid oli registreerumisel rohkesti, siis pidin seda õpituba läbi viima kaks korda:           kell 14-14.50 ja 15-15.50.
Keskkondi, mida plaanisin tutvustada oli kolm: SuperTeacherTools, Mentimeeter ja Pinterest.
Esimese keskkonna tutvustamiseks panin osavõtjad plaani järgi istuma (demonstreerimaks ühte võimalust). Seejärel teise võimaluse näitamiseks (suvaline nimede valik) lasin mõnel osavõtjal vastata küsimusele "Millise tunde tekitas selline sunduslik kohale minek?" Ega paljudele see ei meeldinud. Edasi näitasin ka ülejäänud võimalusi.
Pärast esimese keskkonna tutvustamist, lasin Mentimetri keskkonnas vastata õpilase rollis küsimusele "Kuidas on hetkel tuju õppimiseks?" Vastuseks sain sellise pildiJärgnevalt näitasin küsimuste koostamist ja erinevaid vastamisvõimalusi.
Nüüd tuli osalejatel üks kahest räägitud keskkonnast valida ja teha selles omale kasutaja ning proovida midagi räägitust läbi teha (aega oli selleks ühel rühmal 10 min ja teisel 8 min).


Järgnes kolmas keskkond: Pinterest. Alustuseks rääkisin ja näitasin võimalusi, kus mis asub, kuidas midagi salvestada/kustutada ja seejärel jäi aega ise nokitseda: teha kasutaja, proovida otsida, salvestada.


Lõpetuseks lasin uuesti Mentimeetris vastata kahele küsimusele:
1) Mida Sa arvad tänasest koolitusest?
2) Milline keskkond meeldis kõige rohkem?
Tulemused piltidena on õpitoast nr 1, kus oli rohkem osalejaid.


Osalejaid: õpitoas nr 1 - 21 ja õpitoas nr 2 - 10

Jätkukoolitus vol 2

2.kokkusaamine - 8.11.2017

Täna tutvusime keskkonnaga Testmoz (küsitluse/ testi koostamine)
Koolitaja: Marje Maasen
Marje poolt koostatud materjalid
Selles keskkonnas saab koostada kuni 50 küsimust. ENTER klahvi ei tohi enne vajutada kui test on valmis. Oma teste saab kätte ainult õigeid numbrikombinatsioone kasutades. Selleks tuleb teha tabel, kuhu märkida, mis teema, millise numbrikombinatsiooniga on.
Tegin prooviks testi "Ruutfunktsioon"
Osalejaid 8


3. kokkusaamine - 6.12.2017
Täna tutvusime keskkonnaga "Kahoot" (küsitluse koostamine), mida õpime kahel korral. Täna vaatasime, kuidas testi koostada ja järgmine kord (13.12), kuidas seda saab kasutada.
Koolitaja: Tiina Vilberg
Aasta tagasi, kui sellega tutvusin, oli keskkond väiksemate võimalustega. Nüüd on see arenenud.
1) Tuleb sisestada märksõnu, mille järgi otsida saab. Kasutada tuleb #
2) Valmis testi saab mitmeti kasutada

Testi koostamiseks tuleb minna aadressile  ja testi lahendamiseks aadressile
Osalejaid 6


4. kokkusaamine - 13.12.2017
Täna jätkasime Kahooti koolitust. Eelmisel korral tegi igaüks endale testi. Seekord vaatasime, milliseid võimalusi on seda läbi mängida ja milliseid muid uuendusi on Kahootis tehtud.
Koolitaja: Marje Maasen

Uuendused:
Jumble - erinevate asjade järjestamine
Callenge - võimalus anda õpilastele test koduse ülesandena. Selleks peab test olema avalik.
Saab määrata, mitu päeva on testi tegemiseks, mis kellani. Jagamiseks on kaks võimalust: link või pin
Osalejaid 4


5. kokkusaamine - 24.01.2018
Täna tutvusime lõikeriistaga (tutvustasin mina), pdf-konverteriga ja lingi lühendamisega (tutvustas Marje).
Osalejaid 9


6. kokkusaamine - 14.02.2018
Täna tutvusime keskkonnaga GoConqr, millega saab teha sähvikuid, esitlust, mõistekaarti, märkmeid, testi. Sel korral tutvusime sähvikute ja mõistekaardi tegemisega.
Osalejaid 9
7.kokkusaamine - 11.04.2018
Sel korral jätkasime keskkonnaga GoConqr tutvumist. Tuletasime meelde sähvikute tegemist. Sellega tegeleti pool ajast. Need, kes eelmine kord olid, jätkasid oma tööd ning need keda eelmine kord ei olnud, said proovida sähvikute tegemist.
Ülejäänud ajast proovisime teha testi, mis kontrollib ka vastuseid.
Osalejaid 9

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar