teisipäev, 21. mai 2019

TeachUPi kursus nr 4: Loovmõtlemise oskuste arendamine praktikas - kas minu õpilased õpivad loovalt probleeme lahendama?

2. mooduli järg

2.5 Õpilaste algatusvõime edendamine (iseseisvus)


Õpilaste jaoks on tähtis valikuvõimalus.
Õpilased vajavad heade ideede tekkimiseks aega, ruumi ja mõningast settimisvõimalust.

Video
Kui lasta õpilastel endil rühmad valida, siis isegi kui see ei õnnestu, ei ole neil põhjust kurta. Seetõttu saavutavad nad paremaid tulemusi, sest naudivad oma koostööd ja tunnevad vastutust.
Kui anda liiga palju vabadust, siis võivad nad õigelt rajal kõrvale kalduda ja fookuse kaotada.
Projekti alguses tuleb selgitada ja tuua näiteid, mis on hea projekti tulemus. Siis nad saavad mõelda, kuidas nende ideed sellega ühilduvad.
Võtmeteguriks on järgmine: kuidas olla tunnis avatum ja julgustada õpilasi oma mõtteid avaldama?

Video 2 - strateegiad, mis arendavad õpilaste iseseisva mõtlemise oskust
Tegelevad koolisadeda  millegagi, mida nimetatakse C3B4Me`ks.
Kui õpilane tunnistab õpetajale, et ta ei oska, ta on jännis, siis õpetaja soovitab enne küsida kolmelt klassikaaslaselt. See paneb õpilasi klassis ringi vaatama, et leida, kes tuleb oma tööga hästi toime ning minna ja paluda temalt abi.
Teine viis, kuidas muuta õpilased iseseisvamaks, on kasutada Google`i klassiruumi. Õpetaja koostab selleks vajalikke juhendeid vajalike keskkondade, programmide kasutamiseks. See võimaldab iseseisvalt õppida ja ei pea lootma õpetaja peale.

Hinnata Mentimeetris:
1) Kui iseseisvad on teie õpilased oma õppetöös (skaalal 1 kuni 10)?
Mina panin 5
2) Kui iseseisvad võiksid  teie õpilased olla (skaala 1 kuni 10)?
Mina panin 9


2.6 Tööriistad loovmõtlemise arendamiseks


Video - Leedu õpilaste looming

Tegevus 6 - Lisada Padletisse tööriistade ja vahendite nimekiri, mis arendavad loovmõtlemist

Mina lisasin:
LearningApps.org - äppide loomiseks
Kahoot - valikvastustega küsimuste loomiseks
Goconqr.com - saab luua sähvikuid, mõisteaarte, esitlusi jm
Tricider.com - ideede kogumiseks ja nende üle hääletamiseks

2.7 Loovmõtlemise hindamiseks
Täita meelelaadi küsimustik (8 küsimust)
Tulemus: Teil on enamjaolt avatud meelelaad koos mõningate kinnisideedega (skoor 55%, s.t 22p/40-st)

2.9 Mooduli kokkuvõte


Sain kokkuvõtva testi esimene kord 88% (oli üks vale vastus).

Foorumis kirjutasin nii:Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar