esmaspäev, 24. aprill 2017

II mooduli 4. kontaktpäev

24. aprill 2017 Jakobsoni Koolis


Teema: hindamist toetavad vahendid

Kujundava hindamise esitlus
Kokkuvõtva hindamise esitlus

Tutvusime hindamismudelitega. Selgus, et mul oli kasutaja olemas, aga ühtegi mudelit mul salvestatud ei olnud. Nüüd tegin ise hindamismudeli diagrammide koostamise kohta. Vaata.

Järgnes rühmatöö Kristi ja Piretiga
Tuli mõelda visuaalsele õppijale tagasiside andmise keskkondi.

Meie leidsime sellised variandid:
  • Õpetajalt õpilasele sobiks GoogleDocs (probleemne koht värviliseks ja lehe kõrvale tekib kommentaarikast)
  • Keskkond, mis sobib nii õpetajalt õpilasele kui ka õpilaselt õpilasele on näiteks linoit. Saab kommenteerida värviliste märkmepaberitega. Näide. Samuti Padlet, kui tahvli koostaja on kommenteerimise aktiveerinud.
Kinesteetilise õppija jaoks pakuti välja enesehindamise ringdiagramm. NäideHindamist toetavad digitaalsed vahendid

laupäev, 22. aprill 2017

Iseseisev töö

Iseseisev töö oli kahes osas


I osa  - Testida ühte oma klassi ja teha vastavalt tulemustele üks tund digitaalsete vahenditega, mis toetavad õppijate õpistiili.

Tähtaeg 15. aprill

Minu iseseisva töö kokkuvõte on siin

II osa - Valida ühe kursuslase töö ja kommenteerida seda.

Tähtaega 22.aprill

Mina kommenteerisin Maila ja Marje iseseivaid töid

kolmapäev, 19. aprill 2017

II mooduli 3. kontaktpäev

19. aprill 2017 Viljandi Jakobsoni Koolis


Teema: Digitaalsed õpikeskkonnad, õppetöö digitaalses keskkonnas
Esitlus

Ülesanne 1 - digitaalse õpikeskkonna valik vastavalt õpistiilile
Ülesannete tulemused

Õppetöö digitaalses keskkonnas

Näiteid õppematerjalidest

Ülesanne 2 - Õppetegevuste võrdlus
Ülesande tulemused

Täiendavad materjalid

esmaspäev, 3. aprill 2017

II mooduli 2. kontaktpäev

3.04.2017 Viljandi Jakobsoni koolis


Alustuseks tutvusime loovusega esitluse põhjal.

Uus keskkond Scrumblr - keskkond veebitahvlina, milles tegime rühmatööd
teemal "Digivahendid õpistiilide toetamiseks"
Meie rühma (Eini, Kristi, Maila, mina) töö tulemus
Teise rühma (Piret, Krista, Hiie, Laido, Kaja) töö tulemus
Kolmanda rühma (2 x Rita, Marje, Enna) töö tulemus

Vahendite ja juhendite valik on siin

Järgnes paaristöö teemal "Meetod ja vahend"
Minu paariline oli Laido. Pakkusime välja loo väljamõtlemise etteantud teemal ja sel teemal animatsiooni tegemise. Selleks võik kasutada keskkonda iMotion
Teiste paaride mõtted:

  • Ajurünnak - WordItOut, mille põhjal koostada mõistekaart - nt Mindomo
  • Aardejaht - QRkoodiga mööda aja, vastuseid võib otsida Internetist
  • loquiz - veebikeskkond, kus saab kokku panna maastikumängu ülesannete lahendamise ja küsimustele vastamise baasil
  • Animatsiooni programm KOMA KOMA for iPad
  • Kehastuda loetud raamatu põhjal üheks tegelaseks ja luua talle uus profiil. Sobiv keskkond selleks on https://www.classtools.net/FB/home-page. Saab kasutada lugemiskontrolliks. Klassis tuleb oma profiili tutvustada
  • Esitluste koostamine, mis koondatakse kokku nt Padleti keskkonda.
Kuulates teiste paaride mõtteid, tekkis endal üks idee
1) teha ajurünnak - sõnapilvena
2) süstematiseerides need mõisted, tekitada mõistekaart


Koolituspäeva kokkuvõte tuli teha igal ühel eraldi sõnapilvena. Mina tegin selle WordItOutiga.
Tulemus on siin

Interaktiivsete simulatsioonide tegemiseks keskkond phet.colorado.edu. Minu jaoks uus. Võiks uurida, kas matemaatikas annaks kasutada!