neljapäev, 6. detsember 2018

TeachUPi kursus nr 1: „Kujundav hindamine praktikas – kas minu õpilased õpivad?“

Moodul 3 järg


3.4 Kujundavast hindamisest isikupärastatud õppeni


Video - Janet Looney ja Kay Livingstone
Isikupärastatud õpe tähendab uurida põhjalikult õpilase motivatsiooni.
See ei seisne alati individualiseerimises. Mõne õpilase puhul tuleb personaalselt läheneda, kuid sama tähtis on individualiseerimine õpilaste rühma puhul.
Kui me kasutame kujundavat hindamist ja individualiseeritud õpet koos, siis me astume õpilasega põhjalikult dialoogi, mis aitab meil mõista klassis olevate õpilaste erinevaid õpivajadusi.

Lõplik reflektsioon Padletis: Sain kujundavast hindamisest parema ja täpsema ettekujutuse. Hea oli tõdeda, et osad tegevused, mida on tehtud, ongi kujundav hindamine, aga pole seda nii nimetanud. Kontroll-lehe tegemine matemaatikas on ikkagi kõige suurem raskus. Kui saan oma tunnikavale tagasiside, siis näen, kas olen asjale mingilgi määral pihta saanud või ei. Kohtumiseni järgmisel kursusel.

3.5 Tagasiside küsitlus neile, kes kursuse on lõpetanud


Täitsin küsitluse ära ja olen kursuse lõpetanud. Pean veel ootama tagasisidet oma tunnikavale. Loodetavasti saan selle laupäeval.


kolmapäev, 5. detsember 2018

TeachUPi kursus nr 1: „Kujundav hindamine praktikas – kas minu õpilased õpivad?“

Mooduli 3 järg


3.3 Tunnikava esitamine ja kaaslaste hindamine järg


Selgus, et tunnikava sai ikkagi üles.
Kui teisipäeval, 4.12 koolituskeskkonda vaatama läksin, oli mulle juba edastatud kolme kursusekaaslase tööd hindamiseks. Kolmest üks oli matemaatika tunnikava teinud (5. klass).
Kõigepealt pidin õppima, kuidas värvida märklauakujulist hindamismudelit. Enda tunnikava hindamisel tegin seda värvipliiatsitega. Sain selgeks.

Teisipäeva õhtu läks tunnikavade hindamisele. Raske oli. Kohati oli raske aru saada, mille poolest need tasandid erinevad. Loodan, et ei teinud kellelegi liiga ja sai antud õiged hinnangud.
Hakates täna hinnanguid koolituskeskkonda kandma, ei õnnestunud seda teha. Kirjutasin jälle moderaatorile. Enne vastuse saamist, sain teada kolleegilt, kes ka samal koolitusel on, et näoraamatus oli kirjutatud, kuidas teha.
Tuli kommentaari kasti salvestada link. Seega pean tunnikavade hinnangud drive´i üle kandma. Siiski õnnestus hinnangud ära saata.
Nüüd jääb üle oodata veel oma kavale antud hinnanguid.


pühapäev, 2. detsember 2018

TeachUPi kursus nr 1: „Kujundav hindamine praktikas – kas minu õpilased õpivad?“


3.1 Enda tunnikava koostamine järg


Eile, 1.12, koostasin oma tunnikava.

Täna andsin Padletil tagasisidet selle koostamise kohta:
Ka minu jaoks oli raske kirjutada iga tegevuse juurde kõikide alapunktide kohta midagi tarka. Aga see pole vist ka võimalik, sest mul on ju tunnis ka mõni tegevus, kus kujundavat hindamist kohe ei rakendu. Aja kulu on ka suurem kui eeldatud. Mul õnnestus see tund ka enne tunnikava koostamist läbi viia. See on võib olla vale, aga asjad kujunesid nii, et just siis oli selleks hea hetk. Loodan, et see pole probleem?!

3.2 Enda tunnikava hindamine


Hindasin oma tunnikava, värvides märklauakujulise töölehe

3.3 Tunnikava esitamine ja kaaslaste hindamine


Esitasin oma tunnikava hindamiseks, aga ma pole kindel, kas see õnnestus. Saatsin järelpärimise moderaatorile Riin Saadjärvele. Nüüd peab ootama, millal antakse teiste töid hindamiseks.

teisipäev, 27. november 2018

TeachUPi kursus nr 1: „Kujundav hindamine praktikas – kas minu õpilased õpivad?“

Moodul 3 - Kujundav hindamine teie klassisKa siin moodulis tuleb paika panna eesmärgid. Need on:Tegevus: Tuleb valida, millele keskenduda oma eelseisvas tööd. Kas...

 1. ... küsimuste esitamise ja tagasiside tehnikale
 2. ... enda klassiruumi kultuurile
 3. ... kindlate kujundava hindamise tööriista kasutamisele
 4. ... seda, kuidas korraldada enese- ja kaaslaste hindamise tundi
Valisin hetkel punkti 4

3.1 Enda tunnikava koostamine


Salvestasin kõik vajalikud dokumendid tunnikava koostamiseks ja hindamiseksesmaspäev, 26. november 2018

Moodul 2 lõpp


2.7 Lisamaterjalid


Kontroll-lehtede koostamise õpetus
Tööriistad: socrative

2.8 Mooduli kokkuvõte


Moodulist arusaamise test: Katse 1 - 100%

Foorumisse sai kirjutatud järgmine jutt:


Ja ongi moodul 2 õnnelikult ja õigel ajal lõpetatud

pühapäev, 25. november 2018

Moodul 2 järg


2.4 Enese- ja kaaslaste hindamine: näidistund


Video Javieri tunnist
Selles tunnis on kolm hindamistegevust:
1) enesehindamine - kuidas õpilane näeb enda loodud valmis projekti. Hindab seda kontroll-lehe abil, mille nad said projekti alguses. Mida nad on õppinud?
Hindavad vastava dokumendi abil ennast ja põhjendava oma hinnangut
Õppimispäevik (arvutisse loodud vastav dokument). Sinna kirjutavad iga projekti tunni lõpus: mida on päeva jooksul teinud, mida õppinud, millised on nende ees olevad probleemid ja kas nad oskavad lahendusi välja pakkuda. Õpetaja loeb seda ja järgmist päeva alustab küsimustega ja lahendab õpilaste probleemid. Nii saab kontrollida kõiki rühmatöö liikmeid.
2) vastastikune hindamine - ei hinda projekti sisu vaid hindavad tiimitööd. Selleks on spetsiaalne dokument. Õpilased arutavad, mis hinde keegi võiks saada. Kui on jõutud üksmeelele, siis pannakse see kirja ja allkirjastatakse. Õpetaja sekkub ainult juhul, kui nad ei saavuta ühist arvamust.
3) mängul põhinev lõputest - kasutatakse kahooti. Küsimused on sisu kohta.
Mis juhtub pärast tundi? Õpetaja koondab kõik hindamised (kaasaarvatud ka omapoolne hindamine) ja räägib kuidas järgmiseks projektiks areneda.
Mis on suurimad väljakutsed? Kui õpilased ei jõua üksmeelele, siis õpetaja istub nendega maha ja laseb neil peegeldada. Võib-olla nad ei kuulanud üksteist.

Video Juliani tunnist
Enne seda tundi on olnud 9 tundi, mille materjal on kantud ka digiporfoolisse.
Hindavad vastastikku. Selleks peavad partneritega allkirjastama teatud tüüpi lepingu. Hindamiseks on neil märklaua kujuline tabel, kus pannakse endale hinded ja pärast võrreldakse seda tabeliga, kus on näha, mida on vaja maksimum hinde saamiseks.
Mis on selle tunni proovikivi? Samuti see, kui rühm ei jõua hindamiseks kokkuleppele.
Mis siis juhtub? Õpetaja võib panna ise neile punkte, mis või olla 0 punkti. Üldiselt õpetaja püüab aidata lahendada probleemi. Teinekord on see kerge ja teinekord raske.

Tegevus: Kontroll-leht
Laadida üles enda kasutatav kontroll-leht või teha üks selline.
Javier soovitab kontroll-leht kirjutada nii nagu teeks seda õpilane.

Tegin kontroll-lehe kordamise teema (tehted astmete ja üksliikmetega) kohta
Enne selle lehe täitmist peavad õpilased lahendama 18 ülesandest koosneva testi selle teema kohta.

2.5 Kujundava hindamise tööriistad

Traditsiooniline viktoriin kujundaval viisil - video
1. nõuanne - alustage lühitestiga, kuid kohe pärast seda korraldage kiire veebiküsilus. Küsige kuidas neil läks? Kui raske see oli? Kui kindlalt end tunnete? Kas olite ettevalmistunud?
2. nõuanne - korraldage pärast testi arutelu, milles keskendute sellel, mida järgmiseks teha. Mis oli nende jaoks raske? Keskenduda konreetsetele arenguviisidele. Eneskindlamad õpilased võiksid arutada, kuidas teemat põhjalikumalt käsitleda.
3. nõuanne - pärast testi andke õpilastele üks või kaks tulevikku suunatud lühiküsimust: mida pead veel õppima? Millest sooviksid rohkem teada? Las nad ise vastavad oma küsimustele. See aitab õpilastel sõnastada oma eesmärke ning motiveerib neid vastuseid otsima.

Classdojo
Symbaloo - veebilehtede organisaator

Tegevus: 


laupäev, 24. november 2018

TeachUPi kursus nr 1: „Kujundav hindamine praktikas – kas minu õpilased õpivad?“

Moodul 2 - Kujundav hindamine praktikasKujundava hindamise keskmes on õppimine, see on hindamine õppimise jaoks. Seega, kuigi räägime hindamisest, ei räägita hinnetest.
Selle mooduli eesmärk on näidata, kuidas formatiivset hindamist praktikas korraldada, ilma et me kasutaksime hindeid.

Sissejuhatav video - räägivad Katja Engelhardt ja Benjamin Hertz (European Schoolnet)

Seada endale eesmärgid selle mooduli õppimiseks. Minu eesmärgid on:


lisaks kuulda ka teiste kursuslaste praktikatest.

Tegevus: 


Minu mõtted (vt pilti paremal)

Kommenteerisin
1) Kristi mõtteid - olin täiesti nõus sellega, et varem oli hindamine palju rangem kui praegu.2.1 Kujundavat hindamist toetava klassikultuuri loomine

Ei piisa, kui me aeg-ajalt rakendame kujundava hindamise strateegiat. Nõutav on selge muutus klassikultuuris, nii et see keskenduks õpilasele ja edendaks ausat ja usaldavat dialoogi.

Video toetavast klassikultuurist - räägib Janet Looney
Tuleb tunnis osalevaid õpilasi koolitada: kuidas üksteist hinnata, kuidas anda tagasisidet parandamist vajavate kohtade juures, ka positiivset tagasisidet.

Video praktikult Julianilt.
Klassikultuur peab algama austusest. Peame püüdma olla väga head inimesed.
Üksteist rohkem tundma. Millised on tunded, hobid, hirmud. Siis oskame paremini koostööd teha.
Kokkuleppida klassi reeglid. Kui õpilased on reeglid ise loonud, siis tunnevad nad end klassi osana ja peavad neid ise järgima.

Tegevus:

Kommenteerisin
1) Kristi mõtteid 2. küsimuse juures - Olen samuti rõhutanud, et pane vähemalt midagigi kirja (see on parem kui tühi koht), et mul oleks, mida parandada ja sulle näidata, mida sa veel ei oska.

2) ka 3. küsimuse juures kommenteerisin Kristi mõtteid -  Täiesti nõus. Ka minul on õpilasi, kes tulevad tundi ainult seltkonnaelu elama.

2.2 Küsimuste esitamise ja tagasiside tehnikad


Video - millest koosneb tõhus küsitlemine?
Vältida tuleks suletud küsimusi (vastused jah/ei, ühesõnalised)
Küsimused peaksid panema mõtlema või sellised küsimused, millel pole õiget vastust
Küsimused, mis nõuavad arutlemist ja mis võimaldavad õpetajana enda õpilaste mõtteprotsessi jälgida.

Video - räägib John Hattie (Austraalia Melbourne´i Ülikool)
Tagasiside vastab kolmele küsimusele: kuhu olen minemas, kuidas ma sinna liigun ja kuhu järgmiseks? Õpilasi huvitab rohkem see kuhu järgmiseks.

Tegevus:

2.3 Sissejuhatus enese- ja kaaslaste hindamisse

Kui õpilased hindavad enda ja klassikaaslaste tööd, saab sellest kasu igaüks: see, kes annab tagasisidet ja see, kes saab tagasisidet (Dylan William, University College London)

Video - nõuandeid enese- ja kaaslaste hindamise kasutamiseks (Javier).
1. korda kasutamisel peate olema väga vapper. Peaksite kuulama ja vaatama, aga mitte midagi ütlema.
Peab looma meeldiva ja hea tunde vastastikuseks hindamiseks.
Õpilastele avaldab see sügavat muljet, et õpetaja kuulab nende arvamust töö kohta. Mõnikord ka kardavad, mida arvatakse nende jutust.
Kolm vaatekohta: 
- õpetaja, kes ülesande koostas ja kes teab, mida sellega lõpuks saavutada tahab.
- õpilane, kes ülesande kallal kaua töötab ja on enda kohta midagi öelda.
- õpilased on teinud rühmatööd, seega saavad seda arutada

David Perkinsi tagasiside redel juhib õpilasi hindamist järgmisel viisil formuleerima:
- selgitavad küsimused (kas ma saan õigesti aru?)
- kommenteeritakse häid külgi (minu arust toimib väga hästi see, et...)
- väljendatakse enda muret (mis mind muretsema paneb on...)
- antakse soovitusi töö parandamiseks (ehk oleks see osa parem, kui sa...)

Enesehindamine tähendab kaasata õpilased kujundavasse protsessi, milles nad võrdlevad oma tööd selgete kriteeriumitega ning otsustavad selle parandamise viisi. Enesehindamine paneb õpilasi loomis- ja parandamisprotsesse juhtima.

Enesehindamise tehnika:
värvipliiatsite tehnika: Kõigepealt looge koos õpilastega kontrolltabel. Joonida alla värvipliiatsiga kindla kriteeriumi võtmesõnad. Seejärel otsida tõendeid standardile vastamise kohta ja joonida sama värviga.
Mis mõte on koolil, kui ei saa enda vigadest õppida (õpilase mõte)

Tegevus:
Kirjutada Padletisse: kas olete juba enese- ja kaaslaste hindamist kasutanud? Kas õpetaja või õpilasena? Mis töötas /mis mitte?

Minu vastus: 
Üks kord projektipäevade rühmatöös lasime õpilastel üksteise rühmas osalemist hinnata 5 palli süsteemis. Ei olnud kõik 5-d.
Teine kord lasin 9. klassil kontrolltöö lõpus hinnata oma oskusi, mida kontrolltöös pidi kasutama. Oskused olid tabelis kirjas ja õpilane pidi neid hindama skaalal: tean ja kasutan; pean veel harjutama; oskus omandamata. Ka mina õpetajana andsin hinnangu sama skaala järgi. Kahjuks jäi kogemuse analüüs ära. 
Kuna tegevuse täitjaid veel palju ei olnud siis kommenteerida ei ole veel saanud.
Täna (25.11) kommenteerisin Heija teksti: ka minul on pidevalt see küsimus: kuidas seda kõike matemaatikas rakendada?
Ka minu juttu oli kommenteeritud küsimusega: kas õpetaja ja õpilase arvamused erinesid või sarnasesid?

esmaspäev, 19. november 2018

TeachUPi kursus nr 1: „Kujundav hindamine praktikas – kas minu õpilased õpivad?“

Moodul 1 järg


1.5 Teie tunnikava(d): sissejuhatus kursuse lõpuülesandesse


Siin anti ...

 1. tunnikava mall, mille järgi peame tegema oma tunnikava
 2. tunnikava kontroll-leht ehk hindamiskriteeriumid, mille järgi peame hiljem kolme kursusekaaslase tunnikava hindama
 3. tunnikava näidis
Tegevus

Selle tegevuse täitsin nii

1.6 Lisamaterjalid


Video - Mis on kujundav hindamine? Dylan William: Formative assessment
Animatsioon kujundava hindamise kohta. Videos soovitatud lehekülg
Video kolme tagasiside võimaluse kohta: juhuslik valik, isiklikud valged tahvlid
 ja valgusfoori värvi topsid.
Leidsin ise ka ühe video

1.7 Mooduli kokkuvõte


Vastavas foorumis tuleb vastata kolmele küsimusele:
 • Kas olete saavutanud mooduli alguses seatud eesmärgid?
 • Meenutage üht üllatavat või huvitavat infolõiku, mida selle mooduli käigus teada saite.
 • Millised küsimused jäid teie jaoks mooduli lõpus selgusetuks?
Minu jutt sai selline:


Lõpetuseks soovitati lahendada teadmiste kontroll testina.
Esimese korraga sain 55% (sooritatuks loetakse 70%). Teise korraga sain 100%.

Saigi 1. moodul õigel ajal läbi. Homme hakkab juba 2. moodul.


laupäev, 17. november 2018

TeachUPi kursus nr 1: „Kujundav hindamine praktikas – kas minu õpilased õpivad?“

Koolitus algas 13.11.2018
Mina jõudsin koolitusega alustada alles täna, 17.11.18
Pika otsimise järel leidsin koha, kus kõik vajalik info on üleval.

Moodul 1 - Kujundav hindamineSee tsitaat avab selle kursuse tuuma.
Esimese asjana peab paika panema eesmärgid, mida soovin selle mooduli käigus omandada.
Valikuks antud nimekiri:

Mulle sobivad sellest nimekirjast eesmärgid 1-5.

Sissejuhatav tegevus:                                                                           

Postitada Padletisse oma foto ja kirjutada enda kohta.

Lisaks vastata kahele kolleegile ja kirjutada neile väike tervitus.
Mina tervitasin
1) Irinat, kuna ta on Jõhvist. Mina olen ka sealt pärit.
2) Heijat, kuna ta on samuti matemaatik, kes õpetab 5.-9. klasse

1.1 Mis on kujundav hindamine?


Info videost, kus räägivad Janet Looney (Euroopa Haridus- ja Sotsiaalpoliitika Instituudi direktor) ja Kay Livingstone (hariduspoliitika ja -praktika uuringute professor)
Mis on formatiivne hindamine?
Lahutamatu õppetöö osa. Toimub siis, kui suudetakse mõelda tagasisidele, mis muudab õppimist ja õpetamist. Paneb õpetajaid ja õpilasi hindama, kus nad enda õppetöös paiknevad ja selle põhjal muutma, kohandama ja täiustama õppetööd.
Mis on formatiivse hindamise peamised osad?
1) klassiruumi kultuur - selgete eesmärkide ja kriteeriumide seadmine, et õpilased saaksid oma arengut jälgida ja nad teaksid, kuidas neid hinnatakse.
2) Järk-järguline ja interarktiivne - õpilased panevad paremini tähele, kui hinde asemel on hinnang.
3) Keskenduda õppeprotsessile endale - tähtis on hallata erinevaid meetodeid
4) Tagasiside - ajakohane, eriomane ja õigel tasemel, arvestades õpilaste vajadusi

Tegevus
Reflekteerige enda praktikat ja jagage enda reflektsioone Padleti igas tulbas.
Minu reflektsioonid:

1.2 Õpetaja muutuv roll


Info videost. Räägivad Janet Looney ja Kay Livingstone
Kuidas on õpetaja roll muutumas?
Õpetajad mängivad aineteadmiste osas põhirolli, kuid nad peavad olema ka kohanevad, vastupidavad, mõistvad, arvestades enda klassi, kooli ja kogukonna konteksti.
Milline on õpetaja uus roll?
Uue aineosa õpetamisel peab mõtlema, kuidas see muudab ja mõjutab õppijat ning selle põhjal tuleb enda teguviisi muuta, et see enda õpilastele tähendusrikkaks teha.

Tegevus
Reflekteerida enda kogemust

 • milliste väljakutsetega te praegu enda õpetamistöös tegelete või millised teid arvatavasti ees ootavad?
 • kuidas võiks õpilaste kohta rohkem teada saamine aidata teil nende väljakutsetaga toime tulla?

Minu reflektsioon

1.3 Õpetaja pädevused kujundaval hindamisel


Info videost. Räägivad Janet Looney ja Kay Livingstone, mis tüüpi pädevusi õpetaja uus roll nõuab.
Milliseid oskusi õpetajad vajavad, et õpetaja uut rolli täita?
Mõistma, kuidas sobituvad hindamine, pedagoogika ja õppekava eesmärk
See eeldab neilt:
- digitaalset kirjaoskust
- mõista õpilaste vajaduste individuaalset olemust
- teha inimestega koostööd (koolis, väljaspool, lapsevanematega, kogukonnaga)
Kuidas õpetajad neid oskusi arendada saavad?
- õppimine peab jätkuma kogu karjääri vältel
- käsitlema end kui õppijat
- ei saa õppida alguses kõike ära ja siis kasutada vaid vastavalt vajadusele õppida pidevalt uusi asju juurde

Veel peab olema 
- protsessist väljas, jälgima, aitama
- järjepidev
- kannatlik
- avatud meelega

Alustada väikestest asjadest
- kirjalike põhjenduste esitamine
- tund salvestada ja kodus üle vaadata
- kuulama laste öeldut ja seda ka kasutama, siis nad ei ütle ainult meile oodatavaid asju vaid            avaldavad oma arvamust.

Minu reflektsioon Padletis
Tugevused: Olen käinud AHHAA-matemaatika koolitusel, kus õppisin selliste töölehtede tegemist, kus õpilased ise peavad jõudma uute teadmisteni. Samuti olen õppinud ja igal võimalusel õpin juurde digivahendite kasutamist tunnis, et mitmekesistada. Koostasin ise matemaatilise lauamängu ja õpilastega katsetades küsisin nende abi mängureeglite paika panemiseks.
Nõrkus: ei ole alati järjepidev.

1.4 Ülevaade kujundava hindamise praktikast


Info videost Austraalia õpetajate kujundava hindamise praktikast
* Juhusliku valiku tööriista kasutamine eri õpitegevustesse valimiseks: kas küsimustele vastamiseks või õppetöö peegeldamiseks.
Mõte: tunnis, kus on uus osa, teha väike tagasiside kolme valikuga: 😊ma sain aru, 😑peaageu sain aru, 😟ei saanud mitte midagi aru.
* Õpieesmärkide sein. Tunni algul räägime läbi tunni eesmärgid, mida me hakkame õppima. Tunni lõpus liigutab iga õpilane oma pildi sinna, kus ta paikneb. Näide lasteaiast - kui saan iseseisvalt liidetud kaks arvu 10 piires, asetan rohelisele; kui vajan natuke abi, asetan oranžile, kui ei saa iseseisvalt hakkama siis punasele.
Tulemuseks on, et õpilased oskavad ise oma tööd hinnata ja vajadusel abi küsida.
* valgete tahvlite kasutamine (vastused tahvlile ja tõstavad üles, et õpetaja näeks)
* koostöö ka kolleegide vahel, õppides üksteiselt, andes üksteisele tagasisidet

Tegevus
Padletis "Kujundava hindamise praktikad" esitatud praktika näidetele lisada kommentaare ja/ või täiendada uute näidetega.

Kommenteerisin:
* individuaalsed valgetahvlid - sellist tagasiside vormi saab kasutada lühikeste ülesannete korral, nagu algklassis tehted koos vastustega.
* Fooritulede süsteem - videot vaadates tekkis mõte (vt eestpoolt)
* Kinesteetiline hindamine - proovin kindlasti mõnes tunnis. Kuna me alustame tundi alati seismisega, siis saan tunni alguses anda väite ja öelda, et istuvad need, kes on väitega nõus. Ja nii võib teha mitu korda järjest.
* Juhuvaliku alusel küsimise tehnika - kasutan ka sellist tehnikat keskkonna SuperTeacherTools´i abil.
* Vastastikune hindamine - olen kasutanud mõned korrad rühmatöös osalemise hindamisel