pühapäev, 25. november 2018

Moodul 2 järg


2.4 Enese- ja kaaslaste hindamine: näidistund


Video Javieri tunnist
Selles tunnis on kolm hindamistegevust:
1) enesehindamine - kuidas õpilane näeb enda loodud valmis projekti. Hindab seda kontroll-lehe abil, mille nad said projekti alguses. Mida nad on õppinud?
Hindavad vastava dokumendi abil ennast ja põhjendava oma hinnangut
Õppimispäevik (arvutisse loodud vastav dokument). Sinna kirjutavad iga projekti tunni lõpus: mida on päeva jooksul teinud, mida õppinud, millised on nende ees olevad probleemid ja kas nad oskavad lahendusi välja pakkuda. Õpetaja loeb seda ja järgmist päeva alustab küsimustega ja lahendab õpilaste probleemid. Nii saab kontrollida kõiki rühmatöö liikmeid.
2) vastastikune hindamine - ei hinda projekti sisu vaid hindavad tiimitööd. Selleks on spetsiaalne dokument. Õpilased arutavad, mis hinde keegi võiks saada. Kui on jõutud üksmeelele, siis pannakse see kirja ja allkirjastatakse. Õpetaja sekkub ainult juhul, kui nad ei saavuta ühist arvamust.
3) mängul põhinev lõputest - kasutatakse kahooti. Küsimused on sisu kohta.
Mis juhtub pärast tundi? Õpetaja koondab kõik hindamised (kaasaarvatud ka omapoolne hindamine) ja räägib kuidas järgmiseks projektiks areneda.
Mis on suurimad väljakutsed? Kui õpilased ei jõua üksmeelele, siis õpetaja istub nendega maha ja laseb neil peegeldada. Võib-olla nad ei kuulanud üksteist.

Video Juliani tunnist
Enne seda tundi on olnud 9 tundi, mille materjal on kantud ka digiporfoolisse.
Hindavad vastastikku. Selleks peavad partneritega allkirjastama teatud tüüpi lepingu. Hindamiseks on neil märklaua kujuline tabel, kus pannakse endale hinded ja pärast võrreldakse seda tabeliga, kus on näha, mida on vaja maksimum hinde saamiseks.
Mis on selle tunni proovikivi? Samuti see, kui rühm ei jõua hindamiseks kokkuleppele.
Mis siis juhtub? Õpetaja võib panna ise neile punkte, mis või olla 0 punkti. Üldiselt õpetaja püüab aidata lahendada probleemi. Teinekord on see kerge ja teinekord raske.

Tegevus: Kontroll-leht
Laadida üles enda kasutatav kontroll-leht või teha üks selline.
Javier soovitab kontroll-leht kirjutada nii nagu teeks seda õpilane.

Tegin kontroll-lehe kordamise teema (tehted astmete ja üksliikmetega) kohta
Enne selle lehe täitmist peavad õpilased lahendama 18 ülesandest koosneva testi selle teema kohta.

2.5 Kujundava hindamise tööriistad

Traditsiooniline viktoriin kujundaval viisil - video
1. nõuanne - alustage lühitestiga, kuid kohe pärast seda korraldage kiire veebiküsilus. Küsige kuidas neil läks? Kui raske see oli? Kui kindlalt end tunnete? Kas olite ettevalmistunud?
2. nõuanne - korraldage pärast testi arutelu, milles keskendute sellel, mida järgmiseks teha. Mis oli nende jaoks raske? Keskenduda konreetsetele arenguviisidele. Eneskindlamad õpilased võiksid arutada, kuidas teemat põhjalikumalt käsitleda.
3. nõuanne - pärast testi andke õpilastele üks või kaks tulevikku suunatud lühiküsimust: mida pead veel õppima? Millest sooviksid rohkem teada? Las nad ise vastavad oma küsimustele. See aitab õpilastel sõnastada oma eesmärke ning motiveerib neid vastuseid otsima.

Classdojo
Symbaloo - veebilehtede organisaator

Tegevus: 


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar