esmaspäev, 19. november 2018

TeachUPi kursus nr 1: „Kujundav hindamine praktikas – kas minu õpilased õpivad?“

Moodul 1 järg


1.5 Teie tunnikava(d): sissejuhatus kursuse lõpuülesandesse


Siin anti ...

  1. tunnikava mall, mille järgi peame tegema oma tunnikava
  2. tunnikava kontroll-leht ehk hindamiskriteeriumid, mille järgi peame hiljem kolme kursusekaaslase tunnikava hindama
  3. tunnikava näidis
Tegevus

Selle tegevuse täitsin nii

1.6 Lisamaterjalid


Video - Mis on kujundav hindamine? Dylan William: Formative assessment
Animatsioon kujundava hindamise kohta. Videos soovitatud lehekülg
Video kolme tagasiside võimaluse kohta: juhuslik valik, isiklikud valged tahvlid
 ja valgusfoori värvi topsid.
Leidsin ise ka ühe video

1.7 Mooduli kokkuvõte


Vastavas foorumis tuleb vastata kolmele küsimusele:
  • Kas olete saavutanud mooduli alguses seatud eesmärgid?
  • Meenutage üht üllatavat või huvitavat infolõiku, mida selle mooduli käigus teada saite.
  • Millised küsimused jäid teie jaoks mooduli lõpus selgusetuks?
Minu jutt sai selline:


Lõpetuseks soovitati lahendada teadmiste kontroll testina.
Esimese korraga sain 55% (sooritatuks loetakse 70%). Teise korraga sain 100%.

Saigi 1. moodul õigel ajal läbi. Homme hakkab juba 2. moodul.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar