esmaspäev, 27. märts 2017

II mooduli 1.kontaktpäev

27. märtsil 2017 Viljandi Jakobsoni Koolis

Koolitaja Lemme Sulaoja

Alustuseks lisasime oma arengumapi aadressi vastavasse foorumisse.

Järgnes ajurünnak AnswerGardenis "Mille põhjal otsustad õpikeskkonna valikut tehes?"
Analoogse keskkonnana tutvustati WordItOut. Siin peab üks sisestama kõigi vastused üks inimene.

Testisime oma õpistiili VAK (visuaalne-auditiivne-kinesteetiline) teooriat aluseks võttes
Test 1 - Näidati pilti 30 sekundit. Pärast esitati 10 küsimust.
Mul õnnestus õigesti vastata 5 küsimusele, s.t. olen alla keskmise visuaalne õppija
Test 2 - Loeti ette 2 korda 14 nime. Pärast esitati 10 küsimust.
Ka siin õnnestus mul vastata 5 küsimusele õigesti, s.t. alla keskmise audutiivne õppija

Me ei diagnoosi ega ravi!

Edasi tegime rühmatööd õpistiilide kohta.
Alustuseks vaatasime videot. Edasi tuli koostada soovitused kolleegidele meie poolt välja valitud õpistiilidega õppijate toetamiseks. Meie rühm (Marje, Kristi, Enna, Maila, Piret ja mina) valis visuaalse õpistiili. Soovitused pidime vormistamaselliselt, et need toetaksid meie valitud stiili.
Meie rühmatöö tulemus on mõistekaart

2. rühmal oli auditiivne õpistiil:

 • võimaldada paaris või rühmas vestlusi ja arutelusid
 • õppevideod (kuulab, vaatab)
 • esitlused
 • õppimine läbi laulude
 • rollimängud
 • salvestusülesanded (nt nutiseadmetega heli ja teksti salvestamine)
Töö tulemus vatavalt nende õpistiilile on helifail

3. rühmal oli kinesteeltiline õpistiil:
 • näidend/rollimäng lugemispala/õppetüki jne põhjal
 • katse
 • mudelite valmistamine
 • mõistekaart
 • animatsioon
 • robot
 • kontuurkaart
Loe veel õpistiilidest