pühapäev, 26. mai 2019

TeachUPi kursus nr 4: Loovmõtlemise oskuste arendamine praktikas - kas minu õpilased õpivad loovalt probleeme lahendama?

3. mooduli järg


Tegin oma tunnikava lõpuni ja esitasin kolleegidele hindamiseks
Nüüd ootan töid, mida tuleb mul hinnata

3.4 Mõeldes loovalt oma uue rolli üle õpetajana.


Tegevus 4

1) Milline õpetaja soovin olla praegu ja tulevikus? Kas vaated on kursuse algusajast muutunud?

Hetkel olen arenev õpetaja. Püüan leida teistsugust lähenemist, anda õpilastele rohkem iseseivat tööd. Mõte, et seda kõike, mida oleme 4 kursuse jooksul õppinud on raske matemaatika tunnis kasutada, pole muutunud. Kui hästi otsida, siis mõne teema leiab. Vägisi seda igas teemas rakendada oleks kunstlik ja ei annaks tõenäoliselt eduelamust.

2) Milliseid muid oskusi õpetajana vajan praegu ja tulevikus, arvestades kursusesarja teemasid?

Üksiküritajana seda läbi viia on raske kui mitte võimatu. Et see õpilastele selgeks ja arusaadavaks saaks on vaja ühiselt (kõigi õpetajatega) seda kõike juurutama hakata. Veel parem, kui saaks see õpilastele omaseks juba alates algklassidest. Muutuma peaks ka õpikeskkond ja õppevahendite park.

3.5 Hindamisküsimustik neile, kes on kursuse lõpetanud


Lõpuks täitsin koolituse tagasiside küsitluse.


kolmapäev, 22. mai 2019

TeachUPi kursus nr 4: Loovmõtlemise oskuste arendamine praktikas - kas minu õpilased õpivad loovalt probleeme lahendama?

3 moodul - Loovmõtlemise arendamine klassiruumisMinu eesmärgid:
Tunnikava ülesandel on kaks olulist sammu:

 1. Tunnikava esitamine
 2. Kolleegide tunnikava hindamine

Kursuse põhiideed:
 1. Igaüks on omanäoline ja erinevustes pole midagi halba
 2. On tähtis teada, et loovus pole kaasasündinud oskus, vaid seda saab arendada
 3. Ükskõik kui hullumeelne või kummaline teie idee ka pole, on see alati väärt kaalumist
 4. On olemas strateegia, mis aitab eristada häid ideid kehvematest. 
 5. Jääge rahulikuks
Näpunäited:
3.2 Oma tunnikava hindamine


Kasuta tunnikava hindamiskriteeriumide dokumenti, mille abil saad täita kontrolltabeli dokumendi

teisipäev, 21. mai 2019

TeachUPi kursus nr 4: Loovmõtlemise oskuste arendamine praktikas - kas minu õpilased õpivad loovalt probleeme lahendama?

2. mooduli järg

2.5 Õpilaste algatusvõime edendamine (iseseisvus)


Õpilaste jaoks on tähtis valikuvõimalus.
Õpilased vajavad heade ideede tekkimiseks aega, ruumi ja mõningast settimisvõimalust.

Video
Kui lasta õpilastel endil rühmad valida, siis isegi kui see ei õnnestu, ei ole neil põhjust kurta. Seetõttu saavutavad nad paremaid tulemusi, sest naudivad oma koostööd ja tunnevad vastutust.
Kui anda liiga palju vabadust, siis võivad nad õigelt rajal kõrvale kalduda ja fookuse kaotada.
Projekti alguses tuleb selgitada ja tuua näiteid, mis on hea projekti tulemus. Siis nad saavad mõelda, kuidas nende ideed sellega ühilduvad.
Võtmeteguriks on järgmine: kuidas olla tunnis avatum ja julgustada õpilasi oma mõtteid avaldama?

Video 2 - strateegiad, mis arendavad õpilaste iseseisva mõtlemise oskust
Tegelevad koolisadeda  millegagi, mida nimetatakse C3B4Me`ks.
Kui õpilane tunnistab õpetajale, et ta ei oska, ta on jännis, siis õpetaja soovitab enne küsida kolmelt klassikaaslaselt. See paneb õpilasi klassis ringi vaatama, et leida, kes tuleb oma tööga hästi toime ning minna ja paluda temalt abi.
Teine viis, kuidas muuta õpilased iseseisvamaks, on kasutada Google`i klassiruumi. Õpetaja koostab selleks vajalikke juhendeid vajalike keskkondade, programmide kasutamiseks. See võimaldab iseseisvalt õppida ja ei pea lootma õpetaja peale.

Hinnata Mentimeetris:
1) Kui iseseisvad on teie õpilased oma õppetöös (skaalal 1 kuni 10)?
Mina panin 5
2) Kui iseseisvad võiksid  teie õpilased olla (skaala 1 kuni 10)?
Mina panin 9


2.6 Tööriistad loovmõtlemise arendamiseks


Video - Leedu õpilaste looming

Tegevus 6 - Lisada Padletisse tööriistade ja vahendite nimekiri, mis arendavad loovmõtlemist

Mina lisasin:
LearningApps.org - äppide loomiseks
Kahoot - valikvastustega küsimuste loomiseks
Goconqr.com - saab luua sähvikuid, mõisteaarte, esitlusi jm
Tricider.com - ideede kogumiseks ja nende üle hääletamiseks

2.7 Loovmõtlemise hindamiseks
Täita meelelaadi küsimustik (8 küsimust)
Tulemus: Teil on enamjaolt avatud meelelaad koos mõningate kinnisideedega (skoor 55%, s.t 22p/40-st)

2.9 Mooduli kokkuvõte


Sain kokkuvõtva testi esimene kord 88% (oli üks vale vastus).

Foorumis kirjutasin nii:laupäev, 18. mai 2019

TeachUPi kursus nr 4: Loovmõtlemise oskuste arendamine praktikas - kas minu õpilased õpivad loovalt probleeme lahendama?

2. moodul - Loovmõtlemise arendamine praktikasErilist tähelepanu pöörame kahele strateegiale:

 1. Iseseisva õppimise oskuse arendamine
 2. Mänguline õpe
Põgusalt käsitleme ka loovat probleemilahendust

Minu eesmärgid:

2.1 Klassiruumi kultuuri loomine loovmõtlemise arendamiseks


Video - Fhil Spoors
Õpilased peaksid teadvustama, et ideed on elu loomulik osa ja neil peaks olema eneskindlust oma ideis välja pakkuda.
Mida rohkem inimesed loovad, seda loovamaks nad muutuvad.
Mõnedel on loovuse arenemisel takistuseks hirm esineda ja oma arvamust välja öelda.
Õpilased avanevad kiiremini, kui nad saavad lahendada mõnd päriselu probleemi. Näiteks mõni olme probleem. Kui ta selle lahendab, siis kiita teda ja küsida, mida veel võiks teha. See on nagu lumepalli efekt, mille kaudu nad hakkavad oma loovusesse uskuma.

Tegevus 1 - Pakkuda vähemalt kolm ideed, kuidas luua klassiruumi kultuuri loovmõtlemise arendamiseks.

1. Näidata pilti ja lasta mõistadada, mis on pildil. Näiteks:


2. Pakkuda välja tunni teema ning õpilasted mõtlevad, kuidas seda võiks õppida.
3. Lasta õpilastel mõelda elulisi näited mingi teema kohta. Näiteks "võrdeline seos"

2.2 Konkreetsed strateegiad loovmõtlemise arendamiseks


Video - Phil tutvustab strateegiat "väikeste katsumuste pakkumine", samuti  uuenduslikku tehnikat "ambitsioonikas mõtlemine".
Õpilastele tutvustati Google´i rakendust "Mõtle 10 korda" ja Moonshoti rakendust "Mõtlemine" Nii nägid õpilased, kuidas loovmõtlemise ja innovatsiooni eksperdid neid teemasid käsitlevad.

Video 2 - Steve Martin
Tema meelest on loovuse suurendamisel üks võtmetegureid piiride seadmine, sest see hoiab õpilase mõttetöö soovitud fookuses.
SM ütleb oma õpilastele tihti: "Unustage ära 2 esimest ideed, mis teil pähe tulevad, sest need on tavaliselt liiga enesestmõistetavad"
Õpetaja oskab paremine öelda, milline idee on parem, originaalsem, suunata mõtlema, kuidas see idee erineks teistest, kas või mõne väikese nüansi võrra.

Tegevus 2
1) postitage üks konkreetne strateegia või tegevus, mida te saate oma tunnikavas kasutada.
2) kommenteerige 3 kolleegi ideid esitades suunavaid küsimusi
3) Valige üks suunav küsimus, mis kolleegid on esitanud ja mõelge, kas see küsimus aitab Teil oma ideed edasi arendada.

Minu idee: Järgmisel nädalal on 5. klassi tunnis teemaks "Nurk". Küsin õpilastelt, mis neile esimesena meenub kuuldes sõna "nurk"?
2. ja 3. punkti ei saa hetkel teha, kuna minu idee on esimene.

2.3 Loovuse arendamine mängulise õppe kaudu

Mitch Resnick, Lifelong Kindergarteni grupi juht ja Scratchi leiutaja, tutvustab mängulist õpet, mis aitab loovmõtlemist arendada. Tema selgituste järgi on see pigem suhtumine, teatav hoiak maailma suhtes, kus ollakse alati valmis riske võtma ja uusi asju proovima ning piire katsetama.
Loovõppe neli P-d: Play (mäng), Project (projekt), Passion (kirg) ja Peers (kolleegid).

Kava, Kirg, Kaaslased
Olulisemad õpikogemused omandatakse siis, kui õpime koos ja õpime teistelt, koostöös ja teavet jagades, arendades edasi teiste ideid.
Kuidas inimesi paremini koostööle panna ja seda mängulisel moel, katsetades, uusi asju avastades, riskides.
Playlab - koht, kus mõeldakse uusi asju. Need tehakse ka valmis, neid katsetatakse, pakutakse ka teistele mängimiseks ja mõeldakse, kuidas seda paremaks teha. Tagasisde kaudu saab muuta seda paremaks.

Ruumis, kus loovalt mõelda, ei saa olla lauaridu, vaid peab olema laudade kobarad, mille ümber saab rühm inimesi koguneda ja arutada. Seintel võiks olla pilte juba välja mõeldud ideedest, asjadega täidetud riiuleid jne.

Tegevus 3 - Mida mänguline õpe tähendab minu jaoks? Kuidas kasutada loovõppe 4 P-d oma klassis?
TV: Ma pole mängulist õpet kasutanud uue osa õppimisel. Siiani olen kasutanud seda õpitud teemade kordamisel. Matemaatika praktikumis (mõned aastad tagasi) lasin õpilastel teha matemaatilised doominod teemadel: harilik murd, kümnendmurd, protsent, geomeetria, tehted ratsionaalarvudega ja võrrand. I etapp - mõtlesid välja ülesanded ja küsimused ning nende vastused. II etapp - sisetasid ülesanded arvutisse. III etapp - lõikasid papist välja "klotsid" ja kleepisid peale arvutis tehtud klotsi pealsed ja kiletasid ära. Nüüd saan mängida neid doominosid ja korrata nimetatud teemasid ka teiste klassidega. Veel on mitmeid mänge, mis kordavad erinevaid teemasid. On enda tehtud ristsõnu, mis kordavad mõisteid.

2.4 Loova probleemilahenduse käsitlused

Projekti iseloomustas mõte "Muutuste tuules". Idee pidi kohalikul tasandil parandama nende eluolu või kogu maailma tasandil andma panuse keskkonna heaks.

Video - Phil Spoors
Pidid valima probleemi, mida lahendada. Õpetajad pakkusid õpilastele palju strateegiad.
Edasi jaotati nad 4-liikelisteks gruppideks, kus nad pidi 15 min jooksul välja pakkuma 100 ideed enda väljavalitud probleemi lahendamiseks. Et selline hulk ideesid saaks pidid nad kõik pähe tulnud ideed kirja panema, ilma, et nad nende väärtust hindaksid.
Edasi pidid nad hindama oma ideede väärtust, kirjutades iga idee kuusnurka üles ning püüdes leida nende seoseid (külgepidi kokku), s.t. pidid leidma ideede ühisosa. Siis vaatama, mis idee tõusis esile ja seda väga kriitiliselt hindama,  kas see on teostatav.
Õpetavad õpilasi kasutama graafilisi korraldajaid.
Kui kõige parem idee oli välja valitud, siis õpetaja hindas neid ja leidis parima. Seejärel avasid Google´i ja külastasid selle peakorterit Londonis, kus õpilastel oli ülesanne oma ideed kontoritöötajatele tutvustada ja selgitada, miks need on head ideed. See päriseluline olukord pani nad veel rohkem pingutama.

Video 2 - näide arvutiõpetusest
Projekti sisu oli krüpteerimisest. Osadele see meeldis aga osadele see huvi ei pakkunud. Õpetaja pidi muutma selle projekti raamistikku, nimetas selle "Häkkeriks". Uurida, kuidas inimesed süsteemidesse häkivad, sirvida vastavaid uudiseid, vaadata, milles häkkimine seisneb. See ei võimalda ainult krüpeerimisest aru saada vaid õpetab, kuidas ennast kaitsta.

Lõpetasin selle punkti 21.05.2019

Tegevus 4 - Mõtiskle tunnikava idee üle, mida pakkusid jaotises 2.2. Vali üks graafiline korraldaja ja kasuta seda ajurünnakuks. Postita tulemus Padletisse.

TV: Jaotises 2.2 pakkusin välja, et esitan 5. klassi õpilastele enne teema "Nurk" juurde minekut küsimuse: mis mõte tekib seoses sõnaga nurk? Vastused, mis ma sain on minu graafilisel korraldajal (mul on õpilasi ainult 11, seetõttu pole palju vastuseid).

teisipäev, 14. mai 2019

TeachUPi kursus nr 4: Loovmõtlemise oskuste arendamine praktikas - kas minu õpilased õpivad loovalt probleeme lahendama?

1. mooduli järg


1.6 Ülevaade strateegiatest, mis arendavad õpilaste loovmõtlemist


Video 1 - kolm ainet: näitlemine, muusika ja tants. Teevad 3 tundi ja 4. tunnil filmivad ja teevad muusikavideo.

Video 2 - Loovuse arendamise dünaamika õpetaja vaatenurgast. Leedu koolis arendatud loovõppe programmi rakendatud alates 2011. aastast
Loovõppeks kasutatakse loovpartnerlusi.

 • loovõpe
 • õpe katsetamise ja vigade kaudu
 • uurimusõpe
 • teadmised praktikasse
 • koostöö loovspetsialistidega
 • eritähelepanu õpetamisviisidele, loovusele ja kriitilisele mõtlemisele
On leitud julgust katsetada, ei kardeta teha vigu. Loovõpe aitab õpetajatel leida uusi viise laste kõnetamiseks.
Mida peaks tegema, et õpilase ja õpetaja suhe muutuks? Kaasata eri valdkondade loovspetsialiste
Mida õpetajad on õppinud loovpartnerluse programmides. Õpetajate koostööd, muutunud on õpilaste suhe õpetajatega. Õpilased muutuvad lähedasemaks ja siiramaks ning see tekitab vastastikuse usalduse
Loovkooli manifest
Kui kool on loovõppe idee omaks võtnud, saab koostöö alata.

Tegevus 6 - Kuidas arendada õpilaste loomepädevust?
TV: Olen nõus Tuuli mõttega (paika panna välised tingimused ehk klassiruumi kultuur). Lisaksin juurde, et oluline on ka õpilase tahe ja valmisolek midagi luua. Tahe natukenegi pingutada ja vaeva näha. Alustada võiks mingist väiksemast, lihtsamast ülesandest. Näiteks võtta üks ülesanne (matemaatikas) ja lasta õpilastel pakkuda erinevaid lahendusteid. Kui midagi ei tule, siis hakata esitama suunavaid küsimusi.

1.10 Mooduli kokkuvõte


Testi tegin 100% ära, seega olen midagi ikka omandanud.

Foorumisse kirjutasin:
Üldiselt said eesmärgid täidetud, kuid strateegiaid, mis arendavad loovmõtlemist, ei olnud selgelt välja toodud. Mainiti loovpartnerlust ja mida see on õpetajatele andnud, aga milles see seisnes, kuidas seda rakendatakse ei olnud räägitud. Kuidas toimus koostöö loovspetsialistidega? Strateegiad võiks ka olla selgelt välja toodud, nagu seda tehti levinud väärarvamuste korral. Strateegiaid on meil ju kõige rohkem vaja!
Üllatav oli see, et meie külje all Leedus on juba 2011. aastast alates tegeletud uuendusliku õppe juurutamisega. Varasemad näited olid kõik meist väga kaugel.
Alajaotuses 1.6 pidi videotes jälgima viite punkti. Minu arust polnud kummaski videos nendest sõnagi!

esmaspäev, 13. mai 2019

TeachUPi kursus nr 4: Loovmõtlemise oskuste arendamine praktikas - kas minu õpilased õpivad loovalt probleeme lahendama?

1. mooduli järg


1.2 Miks on loovmõtlemine vajalik?Video - Loovmõtlemine klassiruumis (inglise keelne)

Video - Phil Spoors ja Zoe Dyer Cramlingtoni õppekülast.
 • loovus aitab inimestel oma teadmisi kasutada
 • peaks oskama oma toodet reklaamida või luua midagi uut
 • suudavad töövestlusel edukalt esineda
 • on võimelised koosolekutel kolleegidega arutlema ja tegema koostööd

Tegevus 2 - Kas nõustute videos räägituga? Kas oskate nimetada muid aspekte, mida nemad pole maininud?
TV: Videos räägituga nõus. Eriti loov peab olema toote reklaamimisel, et see ikka erineks teistest ja kutsuks ostma / tahtma. Tean enda põhjal, et midagi uut välja mõelda on raske. Kui keegi on mõne mõtte juba välja käinud, hakkab ka minu mõte liikuma. Seega koostöös on lihtsam loov olla. 

1.3 Loovuse teetõkked

Levinud väärarvamused loovõppe kohta - Tobias Heiberg, Kopenhaageni ülikooli mängulise õppe programmi juht.
 1. Loovus on kunstitermin - inimesed peavad loovateks maalijaid, skulptorid, poeete. Tegelikult on loovad ka arstid, ettevõtjad, poliitikud ja loomulikult ka õpetajad.
 2. Ainult vähesed inimesed on loovad - loovus pole kaasasündinud omadus. See areneb hoiakute kaudu kogu aeg ja iseloomustab soovi valida elus oma rada.
 3. Loovus avaldub vaimusähvatusena - ahaa-elamused on üksnes osa loomest. Loovus areneb raske töö tulemusel ning hõlmab avastamishuvi, mängulist katsetamist ja süsteemset uurimistööd.
 4. Loovust ei saa õppida - me kõik oleme võimelised looma
Loovus koosneb aspektidest:
 • võimed
 • teadmised
 • mõtteviis
 • isikuomadused
 • loomuomane motivatsioon
 • keskkond
Loomevalmidust saab arendada järgmiselt:
 1. määratlege probleeme uuest vaatenurgast
 2. võtke mõistlikke riske
 3. propageerige ideid, mida teised ei pruugi esialgu aktsepteerida
 4. jääge takistuste korral endale kindlaks
 5. jälgige, kas algsed kontseptsioonid on loomeprotsessiga vastuolus.
Tegevus 3 - Mis pärsib loovust? Millised väärarvamused on teil, mis võivad mõjutada loovõpet teie klassiruumis?
Minu kommentaar Kristile: Lisaks veel laiskuse. Ei viitsi vaeva näha. Raske asja lükkan kõrvale ja võtan järgmise.
TV: Vaatates loovuse aspekte, siis 1. kohal on võimed. Need kahjuks on tänapäeva lastel järjest kehvemad. Vähe on neid, kellel on head või väga head võimed. Mul on mitmeid näited sellest, kuidas heade võimetega õpilased "mängivad oma võimed maha". Ei käi koolis. Kui on koolis ei viitsi kuulata, kaasa mõelda (eriti poisid). Teisena tooks välja motivatsiooni. Mulle meeldib ühe koolitaja mõte, kes ütles, et õige motivastioon peab tulema inimese enda seest. Vähesel määral saavad mõjutada ka välised tegurid ja keskkond. Eks see ongi küsimuste küsimus: kuidas seda teha?

1.4 Õpetaja muutuv roll


Loovuse arendamine koolis eeldab, et õpilastel on oma õppetöös juhtivam roll ja õpetaja võtab omaks uue rolli juhendajana.

Video - Phil avaldab mõned seisukohad, kuidas tagada õpilastele omanikutunne ja valikuvõimalus, mis on isikupärastatud õppe peamine element.
 • klassiruumi kultuur peaks olema midagi sellist, mis õpilased ise loovad
 • õpetaja peaks olema nendele eeskujuks, näitamaks oma loomekirge ja muutma oma tunnid ka loovamaks.
 • õpilased peaksid nägema, et ka õpetajad suhtlevad omavahel ja peavad  koosolekuid
 • me peame kaasama ka õpilasi otsustusprotsessi ja kaasama nende ideid kooli juhtimisse.
 • õpetaja võiks õpilastele jagada, kui mõni idee ei toimi ja pakkuda välja, kuidas neid olukordi lahendada
 • kasutada strateegijaid: ajurünnak, mõistete kaardistamine, valjult mõtlemine
Tegevus 4a - näidata oma loovust õpilastele oma õpetamistöös. Mõelda vähemalt kolmele strateegiale.
TV: Just täna näitasin 6. klassile, kuidas matemaatika keeles kirjutada eestikeelset lauset. Väike ülesanne ka Teile, kallid kaaskursuslased. Mis on öeldud sellise kirjapildiga: Saa 1 x 5a2 (vastused oodatud kommentaarides). Pärast seda palusin neil ise ka midagi sellist välja mõelda. Eks homme näe, kas tuleb midagi.
Püüame leida ülesandele erinevaid lahendusviise.
Lõimingu tunnis oli ülesanne ehitada maja, mis maksab täpselt 1 miljon. Hinnad erinevate asjade eest olid ette antud. Olen teinud seda sama kolmel trimestril. 1. tr tegi sellise maja valmis üks 4-liikmeline rühm, 2. tr kaks (kuigi üks laenas idee teiselt), 3. tr ei teinud ükski rühm sellist maja valmis. Üle kahe tunni ei lasknud ma seda ülesannet sooritada.

Tegevus 4b - vabatahtlik. Kasutades etteantud 30 ringi, looge midagi uut.

1.5 Koostööpõhine lähenemine loovmõtlemisele
Video - Loovuse koostööpõhine käsitlus
 • Koostöö on alguses väga raske. Me julgustame õpilasi tegema koostööd just nendega, kellega varem pole koos töötatud.
 • Meie jaoks on oluline, kuidas nad üksteist kuulavad, kas võtavad teiste ideid üle, kas nad on lugupidavad üksteise suhtes
 • Kas nad arvestavd ruumi eripära, kus nad töötavad, kas nad teavad, et eri inimestel on erinevad tugevused ja nõrkused ning kuidas neid tegureid arvestades peaks saavutama ühise tulemuse.
 • Eelpool nimetatut soodustab preemiasüsteem. Meil on tahvel rühmanimedega. Kui on näha midagi positiivset, millest tunni alguses räägiti, pannakse sinna punkte. See kestab 4 tundi ja siis saab kõige rohkem punkte kogunud õpilane preemia.
 • Punkte annavad näiteks: õpetaja tagasiside arvessevõtmine, rühma liidri kuulamine, teise rühma aitamine.
 • Punkte võib ka halva käitumise pärast kaotada
 • Kõik ideed on teretulnud, kui nad jäävad mõistuse piiridesse
Tegevus 5 - Kuidas on seotud koostöös õppimine ja loovus? Kas videos kirjeldatud tulemussüsteem võiks toimida ka teie õpilaste puhul?
TV: Nagu ma juba punktis 1.2 kirjutasin, on minu jaoks lihtsam loov olla koostöös. Ma ei pea ennast väga loovaks inimeseks (veel, aga loodan areneda ja loodetavasti teen algust sellel kursusel). Seega arvan, et ka õpilastel on lihtsam loovust arendada koostöös. Näited võiksid olla sellisest valdkonnast, kus on loovust raskem rakendada. Siin oli aga näide, mis kinnitab 1. väärarvamust.
Videos ei mainitud, mis on preemiaks, mille poole õpilased meelsasti püüdlevad. See on jälle loovse näitamise koht?! Kui olen vahel mänginud õpilastega matemaatilist bingot, siis 1.-3. koht saab kommi. Motiveerib ka kiiresti töötama, kui töö varasemal lõpetamisel saab varem tunnist ära.


neljapäev, 9. mai 2019

TeachUPi kursus nr 4: Loovmõtlemise oskuste arendamine praktikas - kas minu õpilased õpivad loovalt probleeme lahendama?

1 moodul - LoovmõtlemineMiks peaksin õpetajana hoolima õpilase loovusest?

 • loovus võib olla õpilase edu tegur
 • loovad inimesed on paidlikumad ja paremad probleemilahendajad
Veel loovusest...
 • loovus on oskus, mida saab arendada
 • üks strateegia, mis aitab õpilaste loovust arendada, on eri värvide kasutamine

Minu eesmärgid 1. moodulis:

Järgneb nagu alati sissejuhatav tegevus: enesetutvustus. Seega ei hakka siia seda 4. korda lisama.


1.1 Mis on loovmõtlemine?
Erinevus rikastab ja kõik peaksid seda aktsepteerima - Zoe Dyer Inglismaalt
Loovus eeldab avatud meelelaadi, valmisolekut mistahes olukordadeks.
Loovus avab inimese olemuse, näitab, mille poolest ta teistest erineb, mis tõstab ta teiste seast esile.

Phil Spoors - Loovmõtlemine on see, kui...
- õpilased pakuvad uusi ideid
- vaatavad olemasolevat teisest vaatenurgast
- rakendada oma teadmisi eri olukordades, et sünniks midagi uut ja originaalset

2. video - Lamia Bürsa
Loovus on see kui ühte ja sama asja käsitletakse erinevalt ning selle kaudu sünnib uus objekt.
Loovuse arendamisel on kõige tähtsam anda oma õpilastele vabadust ja lasta neil ise otsuseid teha.
Õpetajatena peaksime suutma luua paindliku õpikeskkonna
Tehnoloogia on suurepärane vahend loovuse arendamisel

Tegevus 1 - Mis on loovmõtlemine minu jaoks? Kirjutada üks loomenäide. Kommenteerida või märkida meeldivaks kolme kolleegi sissekanne.

Minu kirjutis: Hiljutine - paar päeva tagasi mõtlesin ühe ülesande 9. klassi proovieksamiks. Kaua aega tagasi - eelmisel suvel mõtlesin välja matemaatilise lauamängu. Põhja leidsin internetist, väljadele (57 tk) mõtlesin ise erinevaid ülesandeid ja tegevusi, mõni väli on ka tegevuse ja ülesandeta. "Redel" toob alla ja "Madu" viib üles (pidi olema tavalisele tsirkusemängule vastupidi). Mängides peab olema mängujuht ja 2-4 mängijat. Mäng kestab ca 45 min.

pühapäev, 17. märts 2019

TeachUPi kursus nr 3: Koostöös õppimine praktikas - kas minu õpilased õpivad koostöö kaudu?

3 mooduli järg3.1 Oma tunnikava ettevalmistamineVideo - kuidas alustada koostöös õppimise tegevuste lõimimist enda tundidesse?

 • kõigepealt tuleb tutvuda üksteisega, mitte kohe õppesisu juurde minna
 • tutvustada õpilastele, mida hakatakse tegema
 • valima endale grupid
 • võiks välja valida tegevuse, mida õpilased soovivad proovida ja katsetada seda klassiruumis
 • uurida/ jälgida õpilasi, kes milles on hea.

Tegevus 2 - milliseid raskusi tekkis tunnikava koostamisel?
Idee on. Kuidas see teostub, on raske prognoosida. Jättes tegevuskava õpilaste koostada, võib ette tulla igasuguseid ootamatusi. Kas oskan nendega käigu pealt tegeleda - ei tea. Proovin selle läbi viia küll, aga hetkel ei tea, millal.

Minu tunnikava

3.2 Oma tunnikava hindamine


Oma tunnikava hindamiseks tuleb kasutada tabelit ja hindamistulemus märkida "ämblikuvõrku"


3.4 Koostöös õppimisest loovõppeni


Video

 • Õpilased on loovad, kui paluda neil mõelda projekti elluviimise protsessile
 • Loovus tuleneb koostööst õpetaja ja klassi vahel
 • Ülesanded, mida me õpilastele pakume on alati loovad

neljapäev, 14. märts 2019

TeachUPi kursus nr 3: Koostöös õppimine praktikas - kas minu õpilased õpivad koostöö kaudu?

3 moodul - Koostöös õppimine teie klassis

Tegevus 1 - Milliseid ideid või näiteid te oma klassiga proovite või mida neist enda klassi jaoks kohandate? Miks just need?

Ka mulle meeldis mõte kaasata õpilased kavandamisprotsessi. Annan teema ette ja püüame ajurünnakuna leida, mida teha eesmärgi saavutamiseks, milliseid vahendeid meil vaja on, kas ja kuidas me seda tööd hindame.
Proovin kasutada ka kahte näidislehte: õpilase tagasiside ja koostööoskuste enesehindamine. Neid lehti sellepärast, kuna leian, et inimene peaks alustama enesehindamisest ja alles siis hakkama hindama teisi.
Kindlasti tahan proovida kõiki neid lehti, aga esimeses tunnikavas vaid eespool nimetatud lehti.

teisipäev, 12. märts 2019

TeachUPi kursus nr 3: Koostöös õppimine praktikas - kas minu õpilased õpivad koostöö kaudu?

2. mooduli järg


2.4 Õpilase juhirolli tugevdamine (iseseisvus)Siin vaatame, mida peaks endiselt õpetaja otsustama ning mida võiks õpilane iseseisvalt otsustada ja teha.

1. video - Elena Pezzi ja Phil Spoor
EP - kui õpilane õpib üksi ja ta ei tee seda, siis kannatab ainult tema. Kui tehakse koostööd ja õpilane ei tee tööd, siis kannatab kogu meeskond. Ühine vastutus.
Projekti üldine olemus (kindlad raamid) on õpetaja määrata. Protsessi vältel saavad õpilased olla iseseisvad ja otsustada ise, kuidas projekti eri etappe ja tegevusi korraldada, milliseid tööriistu kasutada, et lõpptulemust saavutada. Tavaliselt on lõpptulemuseks multimeediatoode.
Sellisel juhul on tegu kahesuguse vastutusega: õpetaja, kellel on oma ettekujutus ja kes teab, kuidas selle poole pürgida ning õpilased, kes vastutavad on töö ja lõpptulemuse elluviimise eest.
PS - õpetaja peab kogu tegevust jälgima ja vajadusel sekkuma ning õpilastega pidevalt suhtlema. Seega hõlmab kogu idee teatavat iseseivust, konkreetset ülesannet ja rolli, mille eesmärk on ülesanne iseseisvalt täita ja oma rühma panustada. Oluline on õpetaja tugi.

2. video - Sara Comben
Õpilaste ülesanne oli luua mitmesuguseid olendeid. Neile see meeldis. Õpetaja otsustas selle projekti viia uuele tasandile. Ta kaasas õpilasi juba kavandamisetapis, et neil tekiks oma töö suhtes omanikutunne. Eelmises projektis tehti loomade kavandid. Nüüd mõtlesid lapsed, et võiks need loomad teha plasteliinist ja siis teha animatsioon.
Teevad koos ajurünnakuid, et saaks nende kaudu kavandada klassiruumi tegevusi.
Õpetaja jälgib, millises etapis õpilane kogu protsessis on.
Osad töötasid iPad´idega, et luua Book Creatori abil raamatuid, osad tegid koostööd interaktiivse tahvli kaudu, dikteerides üksteisele, mis teksti sisestada. Osad tegid pilte, kasutadaes Tux Painti, osad pildistasid, osad tegid iStop-animatsiooni, kasutasid selleks rühmatööna kirjutatud poeemi.

Lisa video - Javier Ramos Sancha
Õpilaste poolt tulevad projektiideed. Kui enamus klassist on nõus, siis tehakse seda.

Tegevus 4 - Vastata vähemalt kahele küsimusele:
1. Kui palju tuleks anda õpilastele iseseisvust koostöös õppimisel?
Vaadates 2. videot tekkis mul mõte, et võiks proovida õpilaste ajurünnaku abil panna ühiselt paika eesmärgi püstitamiseks vajalikud sammud ehk kaasata kavandamisprotsessti. Kaardistada ka vajaminevaid asju, vahendeid, ... Aga loomulikult on vaja järk-järgul õpilaste iseseisvust ja vastutust suurendada.
2. Milliseid konkreetseid õpilase iseseisvuse toetamise strateegiaid te selle jaotise 2. videos märkasite? Milliseid oskate veel nimetada?
Õpilaste kaasamine tunni ja tegevuste kavandamisse. Huvidele vastavate vahendite valimine. Võimalus erinevas tempos töötada. Kui tähtaeg on kõigil sama, aga tempo on erinev, kas ei teki siis mõnel ajapuudust?
Kui projekt toimub mitmeid tunde või päevi, siis võiks olla iga päeva või tunni järel väike vahekokkuvõte: kuidas meil läks, kas midagi ebaõnnestus, kas midagi tuleb ümber mõelda, kas oleme ajagraafikus jne.
3. küsimus valik video kohta.
Vaatasin ka 3. videot. Nõustun Elle kirjutatuga algklaaside kohta. Suuremates klassides tuleks see kõne alla siis, kui koolil on kombeks viia kord või kaks korda aastas läbi projektipäevi või nädalat. Siis võiks seda teha ja siis saaks kaasata eri aineid.
Kuid matemaatika tunnis ei kujuta ma veel selliseid projekte ette. Vähemasti mitte nii ulatuslikke. Midagi väikest peab ju varsti kohe kokku panema hakkama tunnikava jaoks.


2.5 Koostöös õppimise tööriistad


Video - milliseid tööriistu kasutavad Eduard Caburet, Phil Spoor ja Elena Pezzi.
EC - Kahoot, Plickers (tunnikontrollid ja küsimustikud)
PS - Kasutadavad oma koolis virtuaalset õpikeskkonda, mis on õppetöö platvorm, kus on kasulikke vahendeid nii õpilastele kui õpetajatele. Kagani koostööpõhise õppe strateegiad - aitavad õpilaste rühmatööd korraldada. Kasutavad ka Google´it ja selle integreeritud kommentaaritööriist.
Üks kasulik tööriist on ka veebipäevik - iga klassi privaatne platvorm - mille kaudu nad saavad teha koostööd.
EP - Padlet või ühine teadete tahvel. Arutlusteks ja väitlusteks - Tricider

Tegevus 5 - Milliseid tööriistu kasutate või tahaksite kasutada?
Kaaskursuslastel saadud uued keskkonnad: Flockdraw - ühisjoonistamine, Canva - infograafika, plakatid, Popplet - mõistekaardi koostamine, fotokollaaž jm - Fotor, Lenzoo, Thinglink

Minu vastus: Ka mina olen kasutanud videos mainitud Tricideri - kogusin sinna 9. klassi eksamiks enim kordamist vajavaid teemasid, mida õpilased välja pakkusid. Samuti Kahooti.
Lisan veel keskkondi, mida pole siin lehel mainitud. Olen kasutanud Coggle.it - ühiselt mõistekaardi tegemine, bubble.us - ajurünnak või mõistekaart, baamboozle.com - kuldvillaku sarnane.


2.6 Hindamine koostöös õppimise keskkonnas


Video - Elena Pezzi hindamisest
Tema tutvustab enne lõpptoote loomist hindamispõhimõtteid. See annab võimaluse hindamiskriteeriumeid tutvustada ja läbirääkida. Võib ka juhtuda, et loome hoopis uued hindamispõhimõtted. Püüan meeles pidada kahte põhimõtet: protsessi ja tulemit.
Protsessi hindamine hõlmab õpilaste töö jälgimist, rühma liikumapanevat jõudu, tööprotsessi ja tulemi tagasisidestamist.
Kuidas jagada aega rühmapõhise esitluse ja koostöö ning individuaalse vastutuse ja töö vahel?
On üsna kasulik, kui iga koostööpõhine tegevus lõpeb esitlusega, seejuures on igal õpilasel täita oma roll.

Lisa video - väga hea idee keele õpetajatele

Tegevus 6 - Kas olen õpilaste koostöö hindamiseks kasutanud kontrolltabeleid?
Ma ei ole kasutanud rühmatööd palju ja selle hindamist veel vähem. Seega oli väga hea, et siin pakuti vaatamiseks ja ka kasutamiseks igasuguseid hinnangu ja vaatluslehti. Aitäh! Neid uurides hakkab ka enda mõte liikuma. Jagan oma viimatist rühmatöö lehte ja hinnangulehte vastaval Padletil.


2.7 Koostöös õppimise korraldamise proovikivid


1. video
Õpilased pole harjunud uue õppeviisiga, peavad õppima seda mitte kartma.
Raske on töötada, kui on liiga palju rühmi.
Igas rühmas on ka õpilasi, kes ei taha kaasa töötada. Õpetaja ei tohi ainult sellega tegeleda vaid kõigi õpilastega.

2. video - Phil Spoor
Meil on kahte liiki õpilasi: 1) need, kes lihtsalt ütlevad, et neile ei meeldi rühmatöö - need on lihtsalt arglikud, aga nendele tuleb selline rühmatöö kasuks ja lõpuks nad naudivad kogu protsessi rohkem kui teised. 2) need, kes siiralt rühmatööd ei armasta. Need jagunevad ka kaheks: 1) kehvemate õpitulemustega. Nende jaoks on õpetaja tugi oluline, kes aitab teistega suhelda  2) teistest võimekamad, kes arvavad, et rühmatöö takistab nende arengut. Nendele tuleb seletada, et neid ei hinnata teiste õpilaste töö põhjal.

Tegevus 7 - Milliste proovikividega olete kokku puutunud? Kust võiks abi saada?
Kuna õpilased pole harjunud sellisel viisil õppima, läheb rohkem aega. Abi - harjutada sellist õppeviisi.
Leidub õpilasi, kes ei soovi ise panustada, püüavad lihtsamalt läbi saada. Abi - rääkida kolleegiga, kellel võiks olla häid mõtteid selliste õpilaste motiveerimiseks.
Õpetaja peab ka õppima õpilaste jälgimist ja hinnangu andmist. Esialgu jälgida võib-olla ühte aspekti, hiljem kahte jne.


2.9 Mooduli kokkuvõte


Testi tulemus esimese korraga 100!
Seega olen midagi õppinud.

Foorumisse postitatud kokkuvõte on järgmine:


laupäev, 9. märts 2019

TeachUPi kursus nr 3: Koostöös õppimine praktikas - kas minu õpilased õpivad koostöö kaudu?

2. moodul - koostöös õppimine praktikasSelles moodulis vaatame:

 • kuidas luua koostööd toetavat klassikultuuri
 • kuidas luua koostöös õppimise tegevusi ja mis elemente tõhus koostöös õppimine hõlmab
 • kuidas toetada õpilase juhtrolli (iseseisvust) koostöös õppimise keskkonnas
 • millised veebitööriistad ja allikad võiksid õpilaste koostöös õppimisele kaasa aidata
 • kuidas me peaksime õpilasi koostöös õppimise keskkonnas hindama

Mooduli eesmärgid minu jaoks
:


2.1 Koostöös õppimiseks vajaliku klassikultuuri loomine


Selleks, et rühmatöö oleks tõhus, peab õpilasele meeldima koostööd teha.
Seda tutvustab videos Phil Spoors Inglismaalt

 • õpilased peavad üksteist usaldama
 • õpilastel peab olema meeldiv üksteisega vestelda, mugav oma kaaslasi suunata. Sotsiaalsed aspektid võivad seda segada. Mõni arvab, et ta on teistest kõrgemal "astmel". Neid aspekte tuleb kummutada. Üks võimalus on sellest õpilastega rääkida. Rääkida, millist uurimistööd koostöös õppimine hõlmab, miks seda vaja on ja kuidas see toimib ning mis eesmärgid sel õppel on. Lisaks kuidas sellisest õpivormist kasu saada. See toimib kui kõik saavad selles osaleda, kui kõik üksteist kuulavad, teevad kordamööda tööd ja julgevad esitada küsimusi.
 • peab looma sobiva õppekultuuri ja tegevuspaiga
 • leppida kokku, mida teha siis, kui nad klassis kokkulepitud norme ei järgi
 • Õpetajal on suur roll selle saavutamiseks. Selleks liigub klassis ringi, kuulab, loeb kehakeelt, jälgib, kes vastastikku suhtlevad.
 • Seejärel saab õpetaja võtta suunava rolli, öeldes õpilasele, et on tema tööd jälginud ja teinud sellest oma järeldused ning andes õpilastele võimaluse oma tööd ise parendada


Kuidas seda eesmärki silmas pidades meeskonna moodustamise tegevusi korraldada.
Seda tutvustab videos Javier Ramos Sancha Hispaaniast.

 • õppeaasta alguses lasen õpilastel ise valida, kuhu nad istuvad (lauad on 3- või 4-kaupa). Kuid  kahe nädala pärast asetan nad ümber, kasutades võrdleva õppe tehnikat, s.t. edasijõudnud õpilaste vastas istuvad kehvemate oskustega õpilased, seejärel on kaks keskmiste tulemustega rühma
 • eksperdirühmad on jagatud 4-liikmelistesse gruppidesse, igaühel on antud teemaga seoses oma ülesanne (näiteks uurimistöö - kahejalgsed, kalad, imetajad, ...). Peavad vastama teemakohastele küsimustele. Kogu klass on jagatud 5 rühmaks. Seega tegeleb näiteks 5 õpilast (üks igast grupist). Nad kogunevad kokku, et teemat lähemalt uurida. Kui uurimiseks antud aeg on läbi, lähevad nad tagasi oma rühmadesse. Seal selgitavad teistele oma rühma liikmetele, mida uut nad on teada saanud. 

Teised õpetajad samast videost:

 • jagan õpilased rühmadesse juhuvaliku alusel. Alati see süsteem ei tööta.
 • rühmadesse jagamine sõltub tegevusest. Panen kokku vastavalt projekti vajadusele ja õpilaste eripärale. Selleks pean ma jälgima, kuidas nad tööd teevad ja kes nad on. Vahest lasen ka õpilastel endil rühmad moodustada, võttes arvesse nende isiklikke eelistusi. See sobib selliste tegevuste korral, millel pole konkreetset ülesehitust.

Tegevus 1 - Vastata kahele küsimusele ja anda vähemalt kahele kaaslasele hinnang, tunnustus, ...
 1. Kas oskate tuua näiteid teiste konkreetsete tegevuste kohta, mis aitavad õpilastel koostööd tehes enda mugavamalt tunda?
Kadri idee oli huvitav: Tööd tehti paaris - poiss ja tüdruk. Osa tööst võis teha oma laua taga, aga natuke pidi paarilisega kokku leppima ja lõpus kahepeale töö kokku kleepima.

Minu vastus: 
Töö alguses peavad kõik liikmed arutama töö eesmärgi üle, et kõik saaksid üheselt aru, mida peab tegema.
Töö alguses võiks teha ajurünnaku nii, et igaüks ütleb ühe idee (ringi-ratast) ja kui jagub veel ideid, siis teine, kolmas, ... ring. Seni kuni ideed on otsas. Nii saavad kõik sõna ja keegi ei jää kõrvale. Pärast seda hakata selekteerima ideid, mida edasi arendada.

     2.  Kuidas te oma õpilased rühmadesse jagaksite? Lisage põhjus. 

Jälle Kadriga sarnane mõte: Määrata ise "kaptenid" ja nemad valivad kordamööda omale liikmed.

Minu vastus:
Kuna tehnika on tänapäeva lastele A ja O, siis lasen gruppidesse jagada arvutil, keskkonnas www.superteachertools.eu. Enamus klasse aktsepteerib seda ilma protestita.
Lasen ka õpilastel endal valida. Siis saab rõhuda sellele, et teie oma valik, peate seega kenasti hakkama saama.


2.2 Koostöös õppimise tegevuse loomine


1. video - 5. klass, 25 õpilast, enamus poisid, inglise keele tund, uurivad ühte ajaloo teemat. Õpilased jagati rühmadesse ja iga rühm sai sülearvuti. Iga rühm tegeles ühe alateemaga. Tavaks on projekti lõpuks täita teatav eesmärk. Seekord on ajamasina konstrueerimine, et külastada keltide küla.
Kasutasid Google Drive´i, kus neil oli omanimeline kaust, koos vajalike linkidega. Nii ei pea internetis surfama, mis võib olla lastele ohtlik. 
Uurisid antud linkidel olevat infot ja hakkasid joonistama küla jaoks vajalikke elemente. Pärast seda skäneeris osa grupist pildid arvutisse ja osa grupist hakkas puutetundlikul tahvlil küla ehitama.
Lisaks korraldasid Iiri klassiga videokonverentsi. Selle jaoks olid ettevalmistatud mõned küsimused. Lapsed kuulasid, esitasid küsimusi ja tegid märkmeid. Palusime ka kirjalikku materjali.
Pärast rühmatööd korraldavad ümarlaua, kus arutavad: kuidas töö sujus, toovad esile rühmatöö head ja halvad küljed. Kui leidsid negatiivseid omadusi, pakuvad võimalikke lahendusi.
Õpetaja hindab kahel viisil: 1) rühmatööd (kaks õpilast räägivad, mida uut nad projekti kaudu õppisid). Kõik saavad ühesuguse hinde. 2) õpilasi ka individuaalselt.
Ühisõppe korral on tehnikast kasu.

2. video - keskkonnaks eTwinning (võimaldab virtuaalselt rännata), teema "Sisserändajad ja põgenikud"
Projekt viiakse läbi koostöös 5 kooli ja 4 riigiga (2 Prantsusmaal, 1 Norras, 1 Saksamaal, 1 Hollandis)
Projekt algas sissejuhtava videoga, kus iga õpilane tutvustab end eakaaslastele.
Tuleb teha uurimustöö, kus tuleb leida pildid ja sõnad väljendamaks sõnu sisserändaja ja põgenik.
Projekti eesmärk oli koostada laste loomingu põhjal ajakiri.
Üks õpetaja jagas õpilased kaheks: üks uuris migranti ja teine põgenikku.
TwinSpace loob neile turvalise keskkonna.

Tegevus 2 - Kas olete juba oma õpilastega koostöös õppimist katsetanud?
Matemaatika tunnis olen paaristööna lasknud õppida ühte mittetäielikku ruutvõrrandi lahenamist. Eelmisel õppeaastal käisin koolitusel "AHHAA-matemaatika ehk avastusõpe. Seal koostasime õpetajatega ise töölehe, mingi teema õppimiseks ja siis katsetasime seda (mina katsetasin 8. klassi õpilastega). Proovisin erineva suurusega rühmades töötamist. Lastele meeldis, aga kui oli raske koht, siis pingutada ei viitsinud.
Midagi videos nähtut proovisime projektipäevade raames. Üldine teema "Jõulud". Erinevatel klassidel oli erinev teema. Mina olin 6. klasside juures ja teemaks "Kuusk"). Püüdes haarata rohkem ainetunde olid tegevused järgmised: fantaasiakuusk (teha pilt), vastata interneti abil esiataud küsimustele (erinevaid fakte kuuse kohta), kuuseliikide kaupa info otsimine, mille tulemusena peab tekkima luuletus selle liigi kohta koos illustratsiooniga, kuusk igapäevaelus (küsimuste vastamine ja nende põhjal Kahooti mäng), lõpuks laulu "Oh kuusepuu" mitmes erinevas keeles laulmine (tulemuseks - oskab vähemalt ühes keeles jõulupeol laulda. Projekt kestis 2 päeva. Toimus ka oma töö hindamine etteantud küsimuste põhjal ja hinnang anti ka rühmaliikmete panustamisele.

2.3 Koostöös õppimise elemendid


Video - Phil Spoor
Alustuseks: rääkida tuleb sellest, mis läks halvasti
Kogu iva seisneb ülesande püstituses. Ei saa rääkida koostööpõhisest ainetunnist, sest kogu tund ei põhine koostööl.
Kolm küsimust, mis peaks esitama koostööpõhise ülesande puhul:
 • kas seda ülesannet on kergem lahendada koostöös või individuaalselt?
 • kas selle ülesande lahendamisse on kaasatud kõik õpilased?
 • kas koostööpõhine üleanne paneb iga õpilase tööle?
Lisa video

Tegevus 3 - kas ma nõustun Philiga?
Minu vastus: Olen nõus Phili küsimustega. Minu jaoks on koostöös töötamine ka seepärast hea, et siis saavad liikmed üksteisele kohest tagasisidet anda ja vajadusel parendusi teha.

neljapäev, 28. veebruar 2019

TeachUPi kursus nr 3: Koostöös õppimine praktikas - kas minu õpilased õpivad koostöö kaudu?

1. mooduli järg


1.5 Ülevaade koostöös õppimise tavadest


Video 1 - Kuidas kasutab Betsy Hustler põhikooliõpilastega projektitööd praktikas. Kuidas innustab oma õpilasi saama headeks probleemilahendajateks.

Ma vestlen nendega, et suunata neid ise otsuseid tegema - see on osutunud tõhusaks.
* Õpilased valmistasid pabertorude ja teibiga kuubi. Siis meenutasid koos ruumala valemit ja arvutasid: V = 125
* On vaja kevadmessi jaoks õhupalle mahuga 6 kuupmeetrit. Kuidas seda ülesannet täita? Peame teadma, mida kuupmeeter tähendab.
* Kõigepealt moodustame rühmad. Ta annab igale lapsele kaardi, mille tagaküljel on teatavad kategooriad. Õpilaste ülesanne on need kokku sobitada. Nii moodustuvad rühmad.
* Ülesanne meisterdada kuup ruumalaga 1 kuupmeeter.

Video 2 - Kuidas korraldab Laura Linzitto rühmatööd debati vormis. Kuidas kasutab õpperuume rühmatöö toetamiseks.

Itaalias inglise keele õpe (18 a neiud). Väitlemiseks vaja paika panna poolt ja vastu argumendid. Mööbel on selline, et rühmatööks pannakse lauad ringikujuliseks. Debati ajaks astmeteks, et pooltargumente esitav rühm on vastuargumente esitava rühmaga vastakuti. Kasutatakse ka pulte.
Õpilased - me võime ringi liikuda, teiste rühmade tööga tutvuda, abi küsida. Lisaks püüame tööks vajaliku materjali ise otsida, mitte ei saa seda õpetajalt. See aitab rolli paremini sisse elada ja enda tegevust isikupärastada.
Õpilased loovad oma õppematerjali ise ja see paneb nad tundma oma õppe juhtijana. Tehnoloogia on kahtlemata väga oluline tugi, aga mitte eesmärk omaette. Tehnoloogia muudab viisi, kuidas me õpime ja õpetame. Neile meeldib rühmatöö, sest nad saavad üksteist toetada. Lihtsam on abi küsida kaaslastelt kui õpetajalt. See võib suurendada ka klassi ühtekuuluvustunnet.

Tegevus 5 - Koostööd toetav klassiruum
Jagage siin oma klassi kohta fotot, joonistust, visandit või kirjeldust ning märkige kolm konkreetset asja, mida sooviksite selle puhul muuta.Tegevus 6 - Koostöös õppimise praktikavõimalused
Milliseid tehnikaid kasutada, et ärgitada oma õpilasi probleeme lahendama?


1.6 Teie tunnikava: sissejuhatus kursuse lõputöösse


Tuleb koostada tunnikava, milles on lõimitud koostöös õppimise meetodid. 
Pärast mooduli lõpetamist ja kokkuvõtte kirjutamist foorumisse, tekkis mõte tunnikava tegemiseks: ühikute vaheliste seoste visualiseerimine.
Mis klassis ja kas ma üldse seda teen, selgub hiljem. Võib-olla tuleb parem mõte.
1.8 Lisamaterjalid


Mõtteid lühiartiklist
Grupitöö on nagu montaažiliin - iga töötaja vastutab osa lõpptoote eest, kuid neid saab täita eraldi.
Koostöö on nagu ettevõtte juhtimismeeskond, kes otsustab, millise suuna nad tahavad võtta. Koostöö nõuab, et üksikisikute vahel oleks otsene suhtlemine, mis hõlmab läbirääkimisi, arutelusid ja teiste perspektiivide hindamist.
Mõned koostööstrateegiad:
 • õpetajad võivad soovitada rühmas konkreetseid kohustusi omavaid rolle. Näiteks video tegemisel: skriptikirjutajad, toimetajad, videograafid, proportsioonide projekteerijad, näitlejad
 • Vastastikuse sõltuvuse edendamine - kasvatada õpikogukonda, kus õpilasi julgustatakse toetama üksteist.
 • Kasutage õpilaste teadmisi - Kui mõni õpilane on saavutanud oma õpieesmärgid, võivad nad arendada oma materjale ning õpetada ja abistada teisi õpilasi, kellel on raskusi.
 • Loo selged juhised - hea on, kui õpilased töötaksid välja klassiruumi reeglid, mis aitavad luua kogukonna tunnet. Neid tuleks pidevalt jälgida, et tõhusalt koostööd teha. Samuti võiks õpilastel lasta sõnastada hindamismaatriksi kriteeriumid, et nad teaksid, mida neilt oodatakse.
 • Konfliktide lahendamise mudel - Koostöös klassikultuuri loomine on igasuguse muutuse jaoks oluline. Kui õpilane ei ole seda klassikultuuri saavutanud, saab ta enda paremaks muutmiseks teha tegevuskava, lähtudes küsimustest:
  • mida ma täna teen?
  • mida ma homme teen?
  • mida ma järgmisel nädalal teen?
  • kuidas ma tean, et oleme olnud edukad?
 • Kui tekib konflikt, peaks õpetaja läbima samme, mille õpilased on välja töötanud konfliktide lahendamiseks. Õpetaja roll selles olukorras peaks olema juhendamine, esitades häid küsimusi, mis aitavad kaasa lahenduse leidmisele
Rollid, mis ei sõltu sisust:
 • Õppe eesmärgi kandja - vastutab meeskonna arutelu eest, et see oleks kooskõlas õppe eesmärgiga ja juhib vestlust selles suunas
 • Selguse guru - tagab arutlusel olevad/ esitatud küsimused oleks selgelt välja toodud, et oleks kergesti arusaadav ja keskendub teemale.
 • Visualiseerija - vastutab, et grupi mõtted ja ideed saaksid pildiks
 • Teadmiste süvendaja - vastutab küsimuste sünteesimise eest ja sügavuti minemise eest.

1.9 Mooduli kokkuvõte


Tegin viktoriini esimese korraga tulemusele 100!

Kokkuvõte foorumis:


kolmapäev, 27. veebruar 2019

TeachUPi 3. kursus: „Koostöös õppimine praktikas – kas minu õpilased õpivad koostöö kaudu?“

1. moodul - Koostöös õppimine


Minu eesmärgid selles moodulis:

Sissejuhatav tegevus.
Kirjutada Padletile enda tutvustus: kust olen pärit? mis aineid õpetan? kus õpetan? miks kursusega liitusin? mida soovin õppida? Vasta ka kahele kolleegile.
                                                                               
                                                                  Minu tutvustus:


1.1 Mis on koostöös õppimine


See kursus keskendub koostöös õppimisele, kuid lisaks käsitleb põgusalt probleem- ja ühisõpet. Need kolm on erimõisted, kuigi neid aetakse segamini. Näiteks ühisõpe on õpilaste õpiviisi suhtes rohkem struktureeritud, normatiivsem ja suunavam.

Video - subtiitrid ei lähe räägituga kokku.
Tänu Tuulile saan teada, mis on koostöös õppimine Griffini ja Kerri järgi:
Koostöös õppimina algab probleemi ühisest määratlemisest ja mõistmisest.
Seejärel koostatakse probleemi lahendamiseks suhtlemise ja läbirääkimise tulemusena tegevusplaan. Sellele järgneb tegevuste koordineeritud läbiviimine, protsessi jälgimine ning vajadusel tegevuste kohandamine ja muutmine.

Tegevus 1 - Mis on koostöös õppimine?


    1.2 Miks on koostöös õppimine vajalik


    Uuringud näitavad, et õpilased on motiveeritud, kui neil on kontroll oma õppetöö üle, kui nad õpivad midagi, mis on nende endi elus tähendusrikas, kui nad õpivad koos teistega. Koostöös õppimise lähendemisviiside eesmärk on pakkuda õpilastele aktiivseid õpikogemusi. Lisaks peitub selles potensiaal arendada 21. sajandi oskusi. Näiteks iseseisvat ja kriitilist mõtlemist, koostööpõhist probleemide lahendamist ning süvaõpet.Video - miks on tähtis, et õpilased õpiksid koostööd tegema?
Vastavad Itaalia, Hispaania, Ühendkuningriigi, Kreeka ja Austria õpetajad. Sest...

 • ühesõpe rikastab ja edendab õppetööd ning teeb meid tugevamaks
 • ka päris maailmas on tavaks teha üksteisega koostööd
 • koostöö parandab klassi sotsiaalset õhkkonda 
 • koostöös õppimine võib edendada õpilaste õppetööd, kui seda tehakse pädevalt
 • annab õpilastele iseseisvust, innustab asju ise korraldama, seega muutuvad vastutustundlikumaks
 • käsitletav teema paistab mitmepalgelisem, kuna ideid on rohkem


Tegevus 2 - Miks on koostöös õppimine vajalik?
Mis eesmärgil lasete enda õpilastel paaris või rühmas töötada? 
Miks te seda lähenemisviisi kasutate?

                                                                               Minu mõtted: 

1.3 Õpetaja muutuv roll


Õpetaja kaks põhirolli:
 1. õpetaja kui õpiprotsessi kujundaja
 2. õpetaja kui kõrvalt jälgiv juhendaja
Video - annab vastused küsimusele: kui õpilased võtavad enda õpiprotsessis aktiivsema rolli, siis kuidas muudab see õpetaja osatähtsust?
 • innustav juht, kes selgitab, kinnitab ja annab nõu 
 • teejuht, tugiisik
 • juhendada õpilasi nende katsetustes ja tegevuses
 • tuleb lasta iseseisvalt avastada ja vigu teha
 • suutma panna õpilasi nägema asju erinevatest vaatenurkadest, eri perspektiividest
 • looma sobiva keskkonna, koostama õpiülesanded, kujundama nende õpiteekonda ja seejärel aitama saavutada lõppeesmärgi. Andes neile mõista, et ma olen olemas ja kui nad vajavad, võivad küsida nõu
 • igal õpilasel peab olema oma roll ja panus, nad peavad saama arutleda
 • seada sisse õige õppimiskultuur
 • kui on näha, et mõni ei tööta kokkulepitud viisil, siis tuleb silmast silma vestelda ja uurida selle põhjuseid.
 • peab uurima, kas koostöös töötamine on andnud paremaid õpitulemusi. Kui ei ole, siis peab õpetaja oma õpetamisviise analüüsima. Näiteks muutma ülesandeid või õpilasi rohkem toetama.

Tegevus 3 - Õpetaja muutuv roll
Millisena näen enda rolli õpetajana? Kas näen end õpiprotsessi kujundajana ja kõrvalt jälgiva juhendajana või lausa inspireeriva õpetajana?

                                                                                   Minu vastus:


1.4 Isikupärastatud õppest koostöös õppimiseni


Mõlemat lähenemisviisi käsitletakse uuenduslikuna ning mõlema eesmärk on õpilasi õppetöös võimestada ja selle kaudu nende juhirolli toetada.

Video - Javier Ramos Sancha

Rühmad on jagatud teadmiste järgi: väga heade, keskmiste ja kehvade oskustega õpilased. Nii on hõlbus pöörata tähelepanu ka nõrgemale õpilasele.
Igale rühmale annan eri küsimused. Tugevamatele raskemad küsimused. Nõrgematele kergemad küsimused.
Töötan korraga 4 õpilasega ca 10-15 min

Valikuline video - Katja Engelhardt

Tegevus 4 - Koostöös õppimine ja isikupärastatud õpe.
Kas oskate välja tuua nende kahe käsituse seoseid ja ühisjooni?teisipäev, 5. veebruar 2019

TeachUPi 2. kursus: Isikupärastatud õpe praktikas - kas minu õpilased juhivad enda õppetööd?

3 mooduli järg


3.3 Tunnikavade vastastikune hnindamine.


Täna hindasin kolme tunnikava:

 • Matemaatikaõpetaja tunnikava "Ringi pindala" keelekümblusklassis. Hea mõte, mida saaks ka kasutada. Teema just aktuaalne.
 • Vene keele õpetaja tunnikava "Korter"
 • Tunnikava "Digihügieen". Minu jaoks täiesti uus mõiste.
Minu tunnikava peaks veel kaks inimest hindama?!

3.4 Isikupärastatud õppest koostöös õppimiseni


Kuidas on seotud isikupärastatud õpe ja koostööõpe? Sellele vastab professor Kay Livingston videos.

Tegevus 3: Postita lõpetuseks midagi: hüvastijätt, tagasiside, mõtteterad jne

Minu mõtted:Lõpetuseks täitsin tagasiside küsimustiku

pühapäev, 3. veebruar 2019

TeachUPi 2. kursus: Isikupärastatud õpe praktikas - kas minu õpilased juhivad enda õppetööd?

3 mooduli järg


Sain oma tunnikava täna valmis. Seda saab vaadata siit

Tegevus 2: Mis oli tunnikava koostamisel kõige raskem?
                                                                           Minu vastus:


3.2 Oma tunnikava hindamine


Oma tunnikava hindasin nii


3.3 Töö esitamine ja tunnikavade vastastikune hindamine.


Esitasin oma tunnikava täna, 3.02. 2019 kell 23.03. Sain meili, kus kinnitati, et olen töö esitanud ja anti teada, et peagi saan e-kirja, kus on juhised kaaskursuslaste tööde hindamiseks. Seega tuleb nüüd natukene oodata.

Minu tunnikava hinnati nii (5.02.19). Praktiliselt kattub enesehinnanguga.

kolmapäev, 30. jaanuar 2019

TeachUPi 2. kursus: Isikupärastatud õpe praktikas - kas minu õpilased juhivad enda õppetööd?

3 moodul - Isikupärastatud õpe teie klassisMinu eesmärgid:


Tegevus 1: Milliseid ideid või näiteid te oma klassis proovite või mida neist enda õpilaste jaoks kohandate? Miks just neid?

Olin seekord esimene. Minu vastus:


3.1 Oma tunnikava ettevalmistamine

Enne kui hakkate tunnikava koostama, peaksite arvestama ka alltoodud aspekte.

 • mõelge oma klassi ja õpilaste mitmekesisusele seoses nende võimekuse ning õppimisega
 • mõelge tunnile või projektile, mille kallal sooviksite oma õpilastega eelolevatel nädalatel töötada
 • mõelge, kuidas võiksite kasutada selle kursuse meetodeid ja tööriistu, et kaasata kõiki oma õpilasi ning kohandada õpet, et see oleks neile tähendusrikas ja sobiv
 • mõelge, kuidas sobitada mistahes isikupärastatud õppe lähenemisviisi enda kooli hindamissüsteemigapühapäev, 27. jaanuar 2019

TeachUPi 2. kursus: Isikupärastatud õpe praktikas - kas minu õpilased juhivad enda õppetööd?

2 mooduli järg


2.3 Õpiprofiilide loomine: õpilaste vajaduste ja püüdluste mõistmine


On tähtis teada, milline on õpilaste õpiprofiil. See sisaldab põhiteavet õpilasele eriomaste, soovitavate õpitulemustega seotud eesmärkide kohta ning õpilase eelistusi õpitulemuste ja viiside kohta, kuidas eesmärgiga seotud pädevust näidata.
Tähtsam on see, et õpilane ise teaks, milline on tema õpiprofiil.
Profiilide loomise protsessis tunnevad õpilased end võimestatuna ja oma kogemuste juhtijana, astudes eestvedaja rolli. Õpetaja võib õpilaste aitamiseks esitada neile reflekteerivaid küsimusi positiivsete ja negatiivsete õpikogemuste kohta.

Video - Olivia Tagiuam selgitab enda õpieelistusi - kuidas tema kõige paremini õpib? Mis aitab tal õppida? milline klassikeskkond on temale kõige sobivam?

Tegevus 4: Õpiprofiilide loomine. Mil viisil lasta õpilasel enda profiile luua?
                                                                               Minu vastus: 

Lisaks videos esitatud küsimustele peaks õpilased mõtisklema, kuidas nad panustavad nendesse ainetesse, mis neile väga ei meeldi.
Õpiprofiilide koostamiseks võib olla video, mõttekaart, multikas, päevik jne


2.4 Teekond tavameetoditest isikupärastatud õppeni


Video - Anna Laghigna
Videol puuduvad eesti keelsed subtiitrid, seega on sisust raske aru saada. Subtiitrid saabusid 28.01 lõunast.

Lubas õpilastel kasutada tunnis nutitelefone kuulamisharjutusteks. Laadisid telefoni mp3 ja see võimaldas neil omas tempos ja omal ajal õppida.
Järgmisena hakkas looma QR-koode teiste materjalide nt YouTube´i videotele, informatiivsetele veebisaitidele ja lisategevustele.
Mõnikord koostas ka kontrollküsimusi, millele tuli individuaalselt kodutööna vastata ning seejärel rühmades koos tulemusi ja leitut arutada.
Teinekord mängisid Kahoot´i või Socrative, et teha kiirkontroll kujundava hindamise vormis.
On salvestanud palju ülesannete selgitusi, videoõpetusi, juhendeid kuidas digitööriistu kasutada. Neid saavad vajadusel vaadata uuesti õpilased, ka lapsevanemad.
Positiivne muutus toimus siis, kui proovis anda 1. korda õpilastele hääle ja valikuvõimaluseuurimisel põhinevate projektide ühiseks loomiseks. Kõigepealt küsis, kuidas nad eelistavad uut teemat õppida? Mis on nende lemmikud tunnitüübid ja klassitegevused? Millised õpetamismeetodid vastaksid kõige parmini nende õpistiilidele? Enamus vastas: minitundide videod ja rühmatöö tunnis.
Projekti (meie aja kangelased) alguses tegid ajurühhaku, lähtudes sellest, mida sa tahad õppida, mida sul tuleb õppida. Arutasid Padletit kasutades, mida nad juba teavad, mida tuleb neil uurida, mis küsimusi tuleb endalt küsida. Kust ja kuidas nad vastused leiavad. Said otsustada kellega koos töötavad (mõni rühmades, mõni iseseisvalt). Klassis arutati eesmärke ja oodatavaid tulemusi ja märgiti need kokkulepitud kontroll-lehele.
Lisaks individuaalsele tagasisidele ja töö toimetamisele Endomos või Google Docsis, olen aidanud infot mõista ja töödelda. Et toetada nende metatunnetuslikku peegeldust enda õppeprotsessi kohta, andsin õpilastele võimaluse koguda enda mõtted töö kohta blogisse. Nad said tähtsaid tundeid reflekteerida ja kirjutada enda digiportfoliotesse eesmärke edasiseks õppetööks.

Tegevus 5: Mida arvate videos nähtust? Kas saaksite tema tehtut korrata? Milliseid proovikive näete? Mida peaksite muutma?

Minu vastus: Video esimene osa on täiesti teostatav ja osaliselt olen seda ka teinud. Juhendeid digivahendite kasutamiseks pole salvestanud, aga õppimiseks ja harjutamiseks sobivate keskkondade linke olen jaganud. Projektide kohapealt ei oska ma jätkuvalt välja mõelda, millist projekti saaksin matemaatikast lähtuvalt anda. Samuti ei usu ma esialgu, et õpilased oskaksid seada eesmärke ja paika panna muid projekti läbiviimiseks vajalikke etappe. Aga võib-olla ma alahindan neid. Kujutan pigem ette vingumist ja virisemist: ei saa mittemillestki aru, ei oska jne.
Muutuma peaks võib-olla meie üldine õppimine ja õpiväljund. Niikaua kui tuleb teha eksameid ei ole niigi vähese ajaga võimalik projektidele aega raisata.

2.5 Isikupärastatud õpe ümberpööratud klassiruumi meetodil


Video - Dublini õpetaja Niall O`Conner tehnoloogiarikkas koolis.
Koolis ei kasutata õpikuid ega e-raamatuid. Keskendub õpilase ja õpetaja loodavale sisule, kasutades iPadi ja MacBooki.

Väga sisutihe video. Ja minu kauaoodatud näide matemaatikast.

Tegevus 6: Jagada mõtteid ümberpööratud klassiruumi näite kohta videos

                                                                   Minu mõtted:


2.6 Isikupärastatud õppe tööriistad ja allikad

Need võivad olla...
 • Tööriistad, mida kasutatakse õpilaste õppetöö reflektsiooni salvestamiseks. Näiteks kaamera, helisalvesti või nutitelefon
 • Õpiallikad, mis pakuvad sisu paljudes vormingutes. Näiteks digiõpik
Video - Ellen Schloep, Šveitsi PK
Õpilased salvestasid üksteist kehalise tunnis, et pärast ennast vaadata ja teha muudatusi.
Geogaafias hakkasid kaarte teisel viisil lugema. Esmalt kogesid nad mõistet "linnulennult" tähendust, tehes pile ülevalt ja külje pealt. Koostasid teistele mõistatusi ja võrdlesid neid. Sama pidi tegema koolimajaga. Tutvustati Google Mapsi.
Muusikatunnis mängisid lapsed äppide abil erinevate muusikariistadega.
Videos oli ka viidatud LearningAppsile, mida ma juba kasutan.

Tegevus 7: Täiendage isikupärastatud õppe tööriistade ja allikate nimekirja ning kommenteerige neid tööriistu ja allikaid, mida teate.

                                                       Minu vastus:


2.7 Hindamine isikupärastatud õppe keskkonnas


Video - Kathleen McClaskey

Õpitulemuste hindamine on olemuselt kujundav, see annab teavet, mis teadmised ja oskused on õpilane omandanud. See aitab kavandada järgmisi samme õppes ja õpetamises. Hindamine kui õppimine hõlmab enesehindamist, oma õppe üle reflekteerimist ja enda arengu jälgimist. Selle tulemusel automaatselt kohandatakse oma õpet.
Õpilased panna seatud standardeid analüüsima, et nad avaldaksid, kuidas nemad soovivad neid nõudeid täita. Siis nad on aktiivselt kaasatud oma õppesse ja nõuete täitmisse.

Tegevus 8: Kas kasutan kujundavat hindamist? Kuidas saan hindamismeetodeid kohandada, et nad paremini sobiksid isikupärastatud õppe lähenemisviisiga?

                                                                                                    Minu vastus: 


2.9 Lisamaterjal


Lisamaterjali on palju, mida tuleb edaspidi uurida.


2.10 Mooduli kokkuvõte


Tegin kokkuvõtva testi kaks korda 83 ja kolmas kord õnnestus teha 100.

Foorumisse kirjutasin: