neljapäev, 28. veebruar 2019

TeachUPi kursus nr 3: Koostöös õppimine praktikas - kas minu õpilased õpivad koostöö kaudu?

1. mooduli järg


1.5 Ülevaade koostöös õppimise tavadest


Video 1 - Kuidas kasutab Betsy Hustler põhikooliõpilastega projektitööd praktikas. Kuidas innustab oma õpilasi saama headeks probleemilahendajateks.

Ma vestlen nendega, et suunata neid ise otsuseid tegema - see on osutunud tõhusaks.
* Õpilased valmistasid pabertorude ja teibiga kuubi. Siis meenutasid koos ruumala valemit ja arvutasid: V = 125
* On vaja kevadmessi jaoks õhupalle mahuga 6 kuupmeetrit. Kuidas seda ülesannet täita? Peame teadma, mida kuupmeeter tähendab.
* Kõigepealt moodustame rühmad. Ta annab igale lapsele kaardi, mille tagaküljel on teatavad kategooriad. Õpilaste ülesanne on need kokku sobitada. Nii moodustuvad rühmad.
* Ülesanne meisterdada kuup ruumalaga 1 kuupmeeter.

Video 2 - Kuidas korraldab Laura Linzitto rühmatööd debati vormis. Kuidas kasutab õpperuume rühmatöö toetamiseks.

Itaalias inglise keele õpe (18 a neiud). Väitlemiseks vaja paika panna poolt ja vastu argumendid. Mööbel on selline, et rühmatööks pannakse lauad ringikujuliseks. Debati ajaks astmeteks, et pooltargumente esitav rühm on vastuargumente esitava rühmaga vastakuti. Kasutatakse ka pulte.
Õpilased - me võime ringi liikuda, teiste rühmade tööga tutvuda, abi küsida. Lisaks püüame tööks vajaliku materjali ise otsida, mitte ei saa seda õpetajalt. See aitab rolli paremini sisse elada ja enda tegevust isikupärastada.
Õpilased loovad oma õppematerjali ise ja see paneb nad tundma oma õppe juhtijana. Tehnoloogia on kahtlemata väga oluline tugi, aga mitte eesmärk omaette. Tehnoloogia muudab viisi, kuidas me õpime ja õpetame. Neile meeldib rühmatöö, sest nad saavad üksteist toetada. Lihtsam on abi küsida kaaslastelt kui õpetajalt. See võib suurendada ka klassi ühtekuuluvustunnet.

Tegevus 5 - Koostööd toetav klassiruum
Jagage siin oma klassi kohta fotot, joonistust, visandit või kirjeldust ning märkige kolm konkreetset asja, mida sooviksite selle puhul muuta.Tegevus 6 - Koostöös õppimise praktikavõimalused
Milliseid tehnikaid kasutada, et ärgitada oma õpilasi probleeme lahendama?


1.6 Teie tunnikava: sissejuhatus kursuse lõputöösse


Tuleb koostada tunnikava, milles on lõimitud koostöös õppimise meetodid. 
Pärast mooduli lõpetamist ja kokkuvõtte kirjutamist foorumisse, tekkis mõte tunnikava tegemiseks: ühikute vaheliste seoste visualiseerimine.
Mis klassis ja kas ma üldse seda teen, selgub hiljem. Võib-olla tuleb parem mõte.
1.8 Lisamaterjalid


Mõtteid lühiartiklist
Grupitöö on nagu montaažiliin - iga töötaja vastutab osa lõpptoote eest, kuid neid saab täita eraldi.
Koostöö on nagu ettevõtte juhtimismeeskond, kes otsustab, millise suuna nad tahavad võtta. Koostöö nõuab, et üksikisikute vahel oleks otsene suhtlemine, mis hõlmab läbirääkimisi, arutelusid ja teiste perspektiivide hindamist.
Mõned koostööstrateegiad:
 • õpetajad võivad soovitada rühmas konkreetseid kohustusi omavaid rolle. Näiteks video tegemisel: skriptikirjutajad, toimetajad, videograafid, proportsioonide projekteerijad, näitlejad
 • Vastastikuse sõltuvuse edendamine - kasvatada õpikogukonda, kus õpilasi julgustatakse toetama üksteist.
 • Kasutage õpilaste teadmisi - Kui mõni õpilane on saavutanud oma õpieesmärgid, võivad nad arendada oma materjale ning õpetada ja abistada teisi õpilasi, kellel on raskusi.
 • Loo selged juhised - hea on, kui õpilased töötaksid välja klassiruumi reeglid, mis aitavad luua kogukonna tunnet. Neid tuleks pidevalt jälgida, et tõhusalt koostööd teha. Samuti võiks õpilastel lasta sõnastada hindamismaatriksi kriteeriumid, et nad teaksid, mida neilt oodatakse.
 • Konfliktide lahendamise mudel - Koostöös klassikultuuri loomine on igasuguse muutuse jaoks oluline. Kui õpilane ei ole seda klassikultuuri saavutanud, saab ta enda paremaks muutmiseks teha tegevuskava, lähtudes küsimustest:
  • mida ma täna teen?
  • mida ma homme teen?
  • mida ma järgmisel nädalal teen?
  • kuidas ma tean, et oleme olnud edukad?
 • Kui tekib konflikt, peaks õpetaja läbima samme, mille õpilased on välja töötanud konfliktide lahendamiseks. Õpetaja roll selles olukorras peaks olema juhendamine, esitades häid küsimusi, mis aitavad kaasa lahenduse leidmisele
Rollid, mis ei sõltu sisust:
 • Õppe eesmärgi kandja - vastutab meeskonna arutelu eest, et see oleks kooskõlas õppe eesmärgiga ja juhib vestlust selles suunas
 • Selguse guru - tagab arutlusel olevad/ esitatud küsimused oleks selgelt välja toodud, et oleks kergesti arusaadav ja keskendub teemale.
 • Visualiseerija - vastutab, et grupi mõtted ja ideed saaksid pildiks
 • Teadmiste süvendaja - vastutab küsimuste sünteesimise eest ja sügavuti minemise eest.

1.9 Mooduli kokkuvõte


Tegin viktoriini esimese korraga tulemusele 100!

Kokkuvõte foorumis:


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar