neljapäev, 6. detsember 2018

TeachUPi kursus nr 1: „Kujundav hindamine praktikas – kas minu õpilased õpivad?“

Moodul 3 järg


3.4 Kujundavast hindamisest isikupärastatud õppeni


Video - Janet Looney ja Kay Livingstone
Isikupärastatud õpe tähendab uurida põhjalikult õpilase motivatsiooni.
See ei seisne alati individualiseerimises. Mõne õpilase puhul tuleb personaalselt läheneda, kuid sama tähtis on individualiseerimine õpilaste rühma puhul.
Kui me kasutame kujundavat hindamist ja individualiseeritud õpet koos, siis me astume õpilasega põhjalikult dialoogi, mis aitab meil mõista klassis olevate õpilaste erinevaid õpivajadusi.

Lõplik reflektsioon Padletis: Sain kujundavast hindamisest parema ja täpsema ettekujutuse. Hea oli tõdeda, et osad tegevused, mida on tehtud, ongi kujundav hindamine, aga pole seda nii nimetanud. Kontroll-lehe tegemine matemaatikas on ikkagi kõige suurem raskus. Kui saan oma tunnikavale tagasiside, siis näen, kas olen asjale mingilgi määral pihta saanud või ei. Kohtumiseni järgmisel kursusel.

3.5 Tagasiside küsitlus neile, kes kursuse on lõpetanud


Täitsin küsitluse ära ja olen kursuse lõpetanud. Pean veel ootama tagasisidet oma tunnikavale. Loodetavasti saan selle laupäeval.


kolmapäev, 5. detsember 2018

TeachUPi kursus nr 1: „Kujundav hindamine praktikas – kas minu õpilased õpivad?“

Mooduli 3 järg


3.3 Tunnikava esitamine ja kaaslaste hindamine järg


Selgus, et tunnikava sai ikkagi üles.
Kui teisipäeval, 4.12 koolituskeskkonda vaatama läksin, oli mulle juba edastatud kolme kursusekaaslase tööd hindamiseks. Kolmest üks oli matemaatika tunnikava teinud (5. klass).
Kõigepealt pidin õppima, kuidas värvida märklauakujulist hindamismudelit. Enda tunnikava hindamisel tegin seda värvipliiatsitega. Sain selgeks.

Teisipäeva õhtu läks tunnikavade hindamisele. Raske oli. Kohati oli raske aru saada, mille poolest need tasandid erinevad. Loodan, et ei teinud kellelegi liiga ja sai antud õiged hinnangud.
Hakates täna hinnanguid koolituskeskkonda kandma, ei õnnestunud seda teha. Kirjutasin jälle moderaatorile. Enne vastuse saamist, sain teada kolleegilt, kes ka samal koolitusel on, et näoraamatus oli kirjutatud, kuidas teha.
Tuli kommentaari kasti salvestada link. Seega pean tunnikavade hinnangud drive´i üle kandma. Siiski õnnestus hinnangud ära saata.
Nüüd jääb üle oodata veel oma kavale antud hinnanguid.


pühapäev, 2. detsember 2018

TeachUPi kursus nr 1: „Kujundav hindamine praktikas – kas minu õpilased õpivad?“


3.1 Enda tunnikava koostamine järg


Eile, 1.12, koostasin oma tunnikava.

Täna andsin Padletil tagasisidet selle koostamise kohta:
Ka minu jaoks oli raske kirjutada iga tegevuse juurde kõikide alapunktide kohta midagi tarka. Aga see pole vist ka võimalik, sest mul on ju tunnis ka mõni tegevus, kus kujundavat hindamist kohe ei rakendu. Aja kulu on ka suurem kui eeldatud. Mul õnnestus see tund ka enne tunnikava koostamist läbi viia. See on võib olla vale, aga asjad kujunesid nii, et just siis oli selleks hea hetk. Loodan, et see pole probleem?!

3.2 Enda tunnikava hindamine


Hindasin oma tunnikava, värvides märklauakujulise töölehe

3.3 Tunnikava esitamine ja kaaslaste hindamine


Esitasin oma tunnikava hindamiseks, aga ma pole kindel, kas see õnnestus. Saatsin järelpärimise moderaatorile Riin Saadjärvele. Nüüd peab ootama, millal antakse teiste töid hindamiseks.