pühapäev, 26. mai 2019

TeachUPi kursus nr 4: Loovmõtlemise oskuste arendamine praktikas - kas minu õpilased õpivad loovalt probleeme lahendama?

3. mooduli järg


Tegin oma tunnikava lõpuni ja esitasin kolleegidele hindamiseks
Nüüd ootan töid, mida tuleb mul hinnata

3.4 Mõeldes loovalt oma uue rolli üle õpetajana.


Tegevus 4

1) Milline õpetaja soovin olla praegu ja tulevikus? Kas vaated on kursuse algusajast muutunud?

Hetkel olen arenev õpetaja. Püüan leida teistsugust lähenemist, anda õpilastele rohkem iseseivat tööd. Mõte, et seda kõike, mida oleme 4 kursuse jooksul õppinud on raske matemaatika tunnis kasutada, pole muutunud. Kui hästi otsida, siis mõne teema leiab. Vägisi seda igas teemas rakendada oleks kunstlik ja ei annaks tõenäoliselt eduelamust.

2) Milliseid muid oskusi õpetajana vajan praegu ja tulevikus, arvestades kursusesarja teemasid?

Üksiküritajana seda läbi viia on raske kui mitte võimatu. Et see õpilastele selgeks ja arusaadavaks saaks on vaja ühiselt (kõigi õpetajatega) seda kõike juurutama hakata. Veel parem, kui saaks see õpilastele omaseks juba alates algklassidest. Muutuma peaks ka õpikeskkond ja õppevahendite park.

3.5 Hindamisküsimustik neile, kes on kursuse lõpetanud


Lõpuks täitsin koolituse tagasiside küsitluse.


kolmapäev, 22. mai 2019

TeachUPi kursus nr 4: Loovmõtlemise oskuste arendamine praktikas - kas minu õpilased õpivad loovalt probleeme lahendama?

3 moodul - Loovmõtlemise arendamine klassiruumisMinu eesmärgid:
Tunnikava ülesandel on kaks olulist sammu:

 1. Tunnikava esitamine
 2. Kolleegide tunnikava hindamine

Kursuse põhiideed:
 1. Igaüks on omanäoline ja erinevustes pole midagi halba
 2. On tähtis teada, et loovus pole kaasasündinud oskus, vaid seda saab arendada
 3. Ükskõik kui hullumeelne või kummaline teie idee ka pole, on see alati väärt kaalumist
 4. On olemas strateegia, mis aitab eristada häid ideid kehvematest. 
 5. Jääge rahulikuks
Näpunäited:
3.2 Oma tunnikava hindamine


Kasuta tunnikava hindamiskriteeriumide dokumenti, mille abil saad täita kontrolltabeli dokumendi

teisipäev, 21. mai 2019

TeachUPi kursus nr 4: Loovmõtlemise oskuste arendamine praktikas - kas minu õpilased õpivad loovalt probleeme lahendama?

2. mooduli järg

2.5 Õpilaste algatusvõime edendamine (iseseisvus)


Õpilaste jaoks on tähtis valikuvõimalus.
Õpilased vajavad heade ideede tekkimiseks aega, ruumi ja mõningast settimisvõimalust.

Video
Kui lasta õpilastel endil rühmad valida, siis isegi kui see ei õnnestu, ei ole neil põhjust kurta. Seetõttu saavutavad nad paremaid tulemusi, sest naudivad oma koostööd ja tunnevad vastutust.
Kui anda liiga palju vabadust, siis võivad nad õigelt rajal kõrvale kalduda ja fookuse kaotada.
Projekti alguses tuleb selgitada ja tuua näiteid, mis on hea projekti tulemus. Siis nad saavad mõelda, kuidas nende ideed sellega ühilduvad.
Võtmeteguriks on järgmine: kuidas olla tunnis avatum ja julgustada õpilasi oma mõtteid avaldama?

Video 2 - strateegiad, mis arendavad õpilaste iseseisva mõtlemise oskust
Tegelevad koolisadeda  millegagi, mida nimetatakse C3B4Me`ks.
Kui õpilane tunnistab õpetajale, et ta ei oska, ta on jännis, siis õpetaja soovitab enne küsida kolmelt klassikaaslaselt. See paneb õpilasi klassis ringi vaatama, et leida, kes tuleb oma tööga hästi toime ning minna ja paluda temalt abi.
Teine viis, kuidas muuta õpilased iseseisvamaks, on kasutada Google`i klassiruumi. Õpetaja koostab selleks vajalikke juhendeid vajalike keskkondade, programmide kasutamiseks. See võimaldab iseseisvalt õppida ja ei pea lootma õpetaja peale.

Hinnata Mentimeetris:
1) Kui iseseisvad on teie õpilased oma õppetöös (skaalal 1 kuni 10)?
Mina panin 5
2) Kui iseseisvad võiksid  teie õpilased olla (skaala 1 kuni 10)?
Mina panin 9


2.6 Tööriistad loovmõtlemise arendamiseks


Video - Leedu õpilaste looming

Tegevus 6 - Lisada Padletisse tööriistade ja vahendite nimekiri, mis arendavad loovmõtlemist

Mina lisasin:
LearningApps.org - äppide loomiseks
Kahoot - valikvastustega küsimuste loomiseks
Goconqr.com - saab luua sähvikuid, mõisteaarte, esitlusi jm
Tricider.com - ideede kogumiseks ja nende üle hääletamiseks

2.7 Loovmõtlemise hindamiseks
Täita meelelaadi küsimustik (8 küsimust)
Tulemus: Teil on enamjaolt avatud meelelaad koos mõningate kinnisideedega (skoor 55%, s.t 22p/40-st)

2.9 Mooduli kokkuvõte


Sain kokkuvõtva testi esimene kord 88% (oli üks vale vastus).

Foorumis kirjutasin nii:laupäev, 18. mai 2019

TeachUPi kursus nr 4: Loovmõtlemise oskuste arendamine praktikas - kas minu õpilased õpivad loovalt probleeme lahendama?

2. moodul - Loovmõtlemise arendamine praktikasErilist tähelepanu pöörame kahele strateegiale:

 1. Iseseisva õppimise oskuse arendamine
 2. Mänguline õpe
Põgusalt käsitleme ka loovat probleemilahendust

Minu eesmärgid:

2.1 Klassiruumi kultuuri loomine loovmõtlemise arendamiseks


Video - Fhil Spoors
Õpilased peaksid teadvustama, et ideed on elu loomulik osa ja neil peaks olema eneskindlust oma ideis välja pakkuda.
Mida rohkem inimesed loovad, seda loovamaks nad muutuvad.
Mõnedel on loovuse arenemisel takistuseks hirm esineda ja oma arvamust välja öelda.
Õpilased avanevad kiiremini, kui nad saavad lahendada mõnd päriselu probleemi. Näiteks mõni olme probleem. Kui ta selle lahendab, siis kiita teda ja küsida, mida veel võiks teha. See on nagu lumepalli efekt, mille kaudu nad hakkavad oma loovusesse uskuma.

Tegevus 1 - Pakkuda vähemalt kolm ideed, kuidas luua klassiruumi kultuuri loovmõtlemise arendamiseks.

1. Näidata pilti ja lasta mõistadada, mis on pildil. Näiteks:


2. Pakkuda välja tunni teema ning õpilasted mõtlevad, kuidas seda võiks õppida.
3. Lasta õpilastel mõelda elulisi näited mingi teema kohta. Näiteks "võrdeline seos"

2.2 Konkreetsed strateegiad loovmõtlemise arendamiseks


Video - Phil tutvustab strateegiat "väikeste katsumuste pakkumine", samuti  uuenduslikku tehnikat "ambitsioonikas mõtlemine".
Õpilastele tutvustati Google´i rakendust "Mõtle 10 korda" ja Moonshoti rakendust "Mõtlemine" Nii nägid õpilased, kuidas loovmõtlemise ja innovatsiooni eksperdid neid teemasid käsitlevad.

Video 2 - Steve Martin
Tema meelest on loovuse suurendamisel üks võtmetegureid piiride seadmine, sest see hoiab õpilase mõttetöö soovitud fookuses.
SM ütleb oma õpilastele tihti: "Unustage ära 2 esimest ideed, mis teil pähe tulevad, sest need on tavaliselt liiga enesestmõistetavad"
Õpetaja oskab paremine öelda, milline idee on parem, originaalsem, suunata mõtlema, kuidas see idee erineks teistest, kas või mõne väikese nüansi võrra.

Tegevus 2
1) postitage üks konkreetne strateegia või tegevus, mida te saate oma tunnikavas kasutada.
2) kommenteerige 3 kolleegi ideid esitades suunavaid küsimusi
3) Valige üks suunav küsimus, mis kolleegid on esitanud ja mõelge, kas see küsimus aitab Teil oma ideed edasi arendada.

Minu idee: Järgmisel nädalal on 5. klassi tunnis teemaks "Nurk". Küsin õpilastelt, mis neile esimesena meenub kuuldes sõna "nurk"?
2. ja 3. punkti ei saa hetkel teha, kuna minu idee on esimene.

2.3 Loovuse arendamine mängulise õppe kaudu

Mitch Resnick, Lifelong Kindergarteni grupi juht ja Scratchi leiutaja, tutvustab mängulist õpet, mis aitab loovmõtlemist arendada. Tema selgituste järgi on see pigem suhtumine, teatav hoiak maailma suhtes, kus ollakse alati valmis riske võtma ja uusi asju proovima ning piire katsetama.
Loovõppe neli P-d: Play (mäng), Project (projekt), Passion (kirg) ja Peers (kolleegid).

Kava, Kirg, Kaaslased
Olulisemad õpikogemused omandatakse siis, kui õpime koos ja õpime teistelt, koostöös ja teavet jagades, arendades edasi teiste ideid.
Kuidas inimesi paremini koostööle panna ja seda mängulisel moel, katsetades, uusi asju avastades, riskides.
Playlab - koht, kus mõeldakse uusi asju. Need tehakse ka valmis, neid katsetatakse, pakutakse ka teistele mängimiseks ja mõeldakse, kuidas seda paremaks teha. Tagasisde kaudu saab muuta seda paremaks.

Ruumis, kus loovalt mõelda, ei saa olla lauaridu, vaid peab olema laudade kobarad, mille ümber saab rühm inimesi koguneda ja arutada. Seintel võiks olla pilte juba välja mõeldud ideedest, asjadega täidetud riiuleid jne.

Tegevus 3 - Mida mänguline õpe tähendab minu jaoks? Kuidas kasutada loovõppe 4 P-d oma klassis?
TV: Ma pole mängulist õpet kasutanud uue osa õppimisel. Siiani olen kasutanud seda õpitud teemade kordamisel. Matemaatika praktikumis (mõned aastad tagasi) lasin õpilastel teha matemaatilised doominod teemadel: harilik murd, kümnendmurd, protsent, geomeetria, tehted ratsionaalarvudega ja võrrand. I etapp - mõtlesid välja ülesanded ja küsimused ning nende vastused. II etapp - sisetasid ülesanded arvutisse. III etapp - lõikasid papist välja "klotsid" ja kleepisid peale arvutis tehtud klotsi pealsed ja kiletasid ära. Nüüd saan mängida neid doominosid ja korrata nimetatud teemasid ka teiste klassidega. Veel on mitmeid mänge, mis kordavad erinevaid teemasid. On enda tehtud ristsõnu, mis kordavad mõisteid.

2.4 Loova probleemilahenduse käsitlused

Projekti iseloomustas mõte "Muutuste tuules". Idee pidi kohalikul tasandil parandama nende eluolu või kogu maailma tasandil andma panuse keskkonna heaks.

Video - Phil Spoors
Pidid valima probleemi, mida lahendada. Õpetajad pakkusid õpilastele palju strateegiad.
Edasi jaotati nad 4-liikelisteks gruppideks, kus nad pidi 15 min jooksul välja pakkuma 100 ideed enda väljavalitud probleemi lahendamiseks. Et selline hulk ideesid saaks pidid nad kõik pähe tulnud ideed kirja panema, ilma, et nad nende väärtust hindaksid.
Edasi pidid nad hindama oma ideede väärtust, kirjutades iga idee kuusnurka üles ning püüdes leida nende seoseid (külgepidi kokku), s.t. pidid leidma ideede ühisosa. Siis vaatama, mis idee tõusis esile ja seda väga kriitiliselt hindama,  kas see on teostatav.
Õpetavad õpilasi kasutama graafilisi korraldajaid.
Kui kõige parem idee oli välja valitud, siis õpetaja hindas neid ja leidis parima. Seejärel avasid Google´i ja külastasid selle peakorterit Londonis, kus õpilastel oli ülesanne oma ideed kontoritöötajatele tutvustada ja selgitada, miks need on head ideed. See päriseluline olukord pani nad veel rohkem pingutama.

Video 2 - näide arvutiõpetusest
Projekti sisu oli krüpteerimisest. Osadele see meeldis aga osadele see huvi ei pakkunud. Õpetaja pidi muutma selle projekti raamistikku, nimetas selle "Häkkeriks". Uurida, kuidas inimesed süsteemidesse häkivad, sirvida vastavaid uudiseid, vaadata, milles häkkimine seisneb. See ei võimalda ainult krüpeerimisest aru saada vaid õpetab, kuidas ennast kaitsta.

Lõpetasin selle punkti 21.05.2019

Tegevus 4 - Mõtiskle tunnikava idee üle, mida pakkusid jaotises 2.2. Vali üks graafiline korraldaja ja kasuta seda ajurünnakuks. Postita tulemus Padletisse.

TV: Jaotises 2.2 pakkusin välja, et esitan 5. klassi õpilastele enne teema "Nurk" juurde minekut küsimuse: mis mõte tekib seoses sõnaga nurk? Vastused, mis ma sain on minu graafilisel korraldajal (mul on õpilasi ainult 11, seetõttu pole palju vastuseid).

teisipäev, 14. mai 2019

TeachUPi kursus nr 4: Loovmõtlemise oskuste arendamine praktikas - kas minu õpilased õpivad loovalt probleeme lahendama?

1. mooduli järg


1.6 Ülevaade strateegiatest, mis arendavad õpilaste loovmõtlemist


Video 1 - kolm ainet: näitlemine, muusika ja tants. Teevad 3 tundi ja 4. tunnil filmivad ja teevad muusikavideo.

Video 2 - Loovuse arendamise dünaamika õpetaja vaatenurgast. Leedu koolis arendatud loovõppe programmi rakendatud alates 2011. aastast
Loovõppeks kasutatakse loovpartnerlusi.

 • loovõpe
 • õpe katsetamise ja vigade kaudu
 • uurimusõpe
 • teadmised praktikasse
 • koostöö loovspetsialistidega
 • eritähelepanu õpetamisviisidele, loovusele ja kriitilisele mõtlemisele
On leitud julgust katsetada, ei kardeta teha vigu. Loovõpe aitab õpetajatel leida uusi viise laste kõnetamiseks.
Mida peaks tegema, et õpilase ja õpetaja suhe muutuks? Kaasata eri valdkondade loovspetsialiste
Mida õpetajad on õppinud loovpartnerluse programmides. Õpetajate koostööd, muutunud on õpilaste suhe õpetajatega. Õpilased muutuvad lähedasemaks ja siiramaks ning see tekitab vastastikuse usalduse
Loovkooli manifest
Kui kool on loovõppe idee omaks võtnud, saab koostöö alata.

Tegevus 6 - Kuidas arendada õpilaste loomepädevust?
TV: Olen nõus Tuuli mõttega (paika panna välised tingimused ehk klassiruumi kultuur). Lisaksin juurde, et oluline on ka õpilase tahe ja valmisolek midagi luua. Tahe natukenegi pingutada ja vaeva näha. Alustada võiks mingist väiksemast, lihtsamast ülesandest. Näiteks võtta üks ülesanne (matemaatikas) ja lasta õpilastel pakkuda erinevaid lahendusteid. Kui midagi ei tule, siis hakata esitama suunavaid küsimusi.

1.10 Mooduli kokkuvõte


Testi tegin 100% ära, seega olen midagi ikka omandanud.

Foorumisse kirjutasin:
Üldiselt said eesmärgid täidetud, kuid strateegiaid, mis arendavad loovmõtlemist, ei olnud selgelt välja toodud. Mainiti loovpartnerlust ja mida see on õpetajatele andnud, aga milles see seisnes, kuidas seda rakendatakse ei olnud räägitud. Kuidas toimus koostöö loovspetsialistidega? Strateegiad võiks ka olla selgelt välja toodud, nagu seda tehti levinud väärarvamuste korral. Strateegiaid on meil ju kõige rohkem vaja!
Üllatav oli see, et meie külje all Leedus on juba 2011. aastast alates tegeletud uuendusliku õppe juurutamisega. Varasemad näited olid kõik meist väga kaugel.
Alajaotuses 1.6 pidi videotes jälgima viite punkti. Minu arust polnud kummaski videos nendest sõnagi!

esmaspäev, 13. mai 2019

TeachUPi kursus nr 4: Loovmõtlemise oskuste arendamine praktikas - kas minu õpilased õpivad loovalt probleeme lahendama?

1. mooduli järg


1.2 Miks on loovmõtlemine vajalik?Video - Loovmõtlemine klassiruumis (inglise keelne)

Video - Phil Spoors ja Zoe Dyer Cramlingtoni õppekülast.
 • loovus aitab inimestel oma teadmisi kasutada
 • peaks oskama oma toodet reklaamida või luua midagi uut
 • suudavad töövestlusel edukalt esineda
 • on võimelised koosolekutel kolleegidega arutlema ja tegema koostööd

Tegevus 2 - Kas nõustute videos räägituga? Kas oskate nimetada muid aspekte, mida nemad pole maininud?
TV: Videos räägituga nõus. Eriti loov peab olema toote reklaamimisel, et see ikka erineks teistest ja kutsuks ostma / tahtma. Tean enda põhjal, et midagi uut välja mõelda on raske. Kui keegi on mõne mõtte juba välja käinud, hakkab ka minu mõte liikuma. Seega koostöös on lihtsam loov olla. 

1.3 Loovuse teetõkked

Levinud väärarvamused loovõppe kohta - Tobias Heiberg, Kopenhaageni ülikooli mängulise õppe programmi juht.
 1. Loovus on kunstitermin - inimesed peavad loovateks maalijaid, skulptorid, poeete. Tegelikult on loovad ka arstid, ettevõtjad, poliitikud ja loomulikult ka õpetajad.
 2. Ainult vähesed inimesed on loovad - loovus pole kaasasündinud omadus. See areneb hoiakute kaudu kogu aeg ja iseloomustab soovi valida elus oma rada.
 3. Loovus avaldub vaimusähvatusena - ahaa-elamused on üksnes osa loomest. Loovus areneb raske töö tulemusel ning hõlmab avastamishuvi, mängulist katsetamist ja süsteemset uurimistööd.
 4. Loovust ei saa õppida - me kõik oleme võimelised looma
Loovus koosneb aspektidest:
 • võimed
 • teadmised
 • mõtteviis
 • isikuomadused
 • loomuomane motivatsioon
 • keskkond
Loomevalmidust saab arendada järgmiselt:
 1. määratlege probleeme uuest vaatenurgast
 2. võtke mõistlikke riske
 3. propageerige ideid, mida teised ei pruugi esialgu aktsepteerida
 4. jääge takistuste korral endale kindlaks
 5. jälgige, kas algsed kontseptsioonid on loomeprotsessiga vastuolus.
Tegevus 3 - Mis pärsib loovust? Millised väärarvamused on teil, mis võivad mõjutada loovõpet teie klassiruumis?
Minu kommentaar Kristile: Lisaks veel laiskuse. Ei viitsi vaeva näha. Raske asja lükkan kõrvale ja võtan järgmise.
TV: Vaatates loovuse aspekte, siis 1. kohal on võimed. Need kahjuks on tänapäeva lastel järjest kehvemad. Vähe on neid, kellel on head või väga head võimed. Mul on mitmeid näited sellest, kuidas heade võimetega õpilased "mängivad oma võimed maha". Ei käi koolis. Kui on koolis ei viitsi kuulata, kaasa mõelda (eriti poisid). Teisena tooks välja motivatsiooni. Mulle meeldib ühe koolitaja mõte, kes ütles, et õige motivastioon peab tulema inimese enda seest. Vähesel määral saavad mõjutada ka välised tegurid ja keskkond. Eks see ongi küsimuste küsimus: kuidas seda teha?

1.4 Õpetaja muutuv roll


Loovuse arendamine koolis eeldab, et õpilastel on oma õppetöös juhtivam roll ja õpetaja võtab omaks uue rolli juhendajana.

Video - Phil avaldab mõned seisukohad, kuidas tagada õpilastele omanikutunne ja valikuvõimalus, mis on isikupärastatud õppe peamine element.
 • klassiruumi kultuur peaks olema midagi sellist, mis õpilased ise loovad
 • õpetaja peaks olema nendele eeskujuks, näitamaks oma loomekirge ja muutma oma tunnid ka loovamaks.
 • õpilased peaksid nägema, et ka õpetajad suhtlevad omavahel ja peavad  koosolekuid
 • me peame kaasama ka õpilasi otsustusprotsessi ja kaasama nende ideid kooli juhtimisse.
 • õpetaja võiks õpilastele jagada, kui mõni idee ei toimi ja pakkuda välja, kuidas neid olukordi lahendada
 • kasutada strateegijaid: ajurünnak, mõistete kaardistamine, valjult mõtlemine
Tegevus 4a - näidata oma loovust õpilastele oma õpetamistöös. Mõelda vähemalt kolmele strateegiale.
TV: Just täna näitasin 6. klassile, kuidas matemaatika keeles kirjutada eestikeelset lauset. Väike ülesanne ka Teile, kallid kaaskursuslased. Mis on öeldud sellise kirjapildiga: Saa 1 x 5a2 (vastused oodatud kommentaarides). Pärast seda palusin neil ise ka midagi sellist välja mõelda. Eks homme näe, kas tuleb midagi.
Püüame leida ülesandele erinevaid lahendusviise.
Lõimingu tunnis oli ülesanne ehitada maja, mis maksab täpselt 1 miljon. Hinnad erinevate asjade eest olid ette antud. Olen teinud seda sama kolmel trimestril. 1. tr tegi sellise maja valmis üks 4-liikmeline rühm, 2. tr kaks (kuigi üks laenas idee teiselt), 3. tr ei teinud ükski rühm sellist maja valmis. Üle kahe tunni ei lasknud ma seda ülesannet sooritada.

Tegevus 4b - vabatahtlik. Kasutades etteantud 30 ringi, looge midagi uut.

1.5 Koostööpõhine lähenemine loovmõtlemisele
Video - Loovuse koostööpõhine käsitlus
 • Koostöö on alguses väga raske. Me julgustame õpilasi tegema koostööd just nendega, kellega varem pole koos töötatud.
 • Meie jaoks on oluline, kuidas nad üksteist kuulavad, kas võtavad teiste ideid üle, kas nad on lugupidavad üksteise suhtes
 • Kas nad arvestavd ruumi eripära, kus nad töötavad, kas nad teavad, et eri inimestel on erinevad tugevused ja nõrkused ning kuidas neid tegureid arvestades peaks saavutama ühise tulemuse.
 • Eelpool nimetatut soodustab preemiasüsteem. Meil on tahvel rühmanimedega. Kui on näha midagi positiivset, millest tunni alguses räägiti, pannakse sinna punkte. See kestab 4 tundi ja siis saab kõige rohkem punkte kogunud õpilane preemia.
 • Punkte annavad näiteks: õpetaja tagasiside arvessevõtmine, rühma liidri kuulamine, teise rühma aitamine.
 • Punkte võib ka halva käitumise pärast kaotada
 • Kõik ideed on teretulnud, kui nad jäävad mõistuse piiridesse
Tegevus 5 - Kuidas on seotud koostöös õppimine ja loovus? Kas videos kirjeldatud tulemussüsteem võiks toimida ka teie õpilaste puhul?
TV: Nagu ma juba punktis 1.2 kirjutasin, on minu jaoks lihtsam loov olla koostöös. Ma ei pea ennast väga loovaks inimeseks (veel, aga loodan areneda ja loodetavasti teen algust sellel kursusel). Seega arvan, et ka õpilastel on lihtsam loovust arendada koostöös. Näited võiksid olla sellisest valdkonnast, kus on loovust raskem rakendada. Siin oli aga näide, mis kinnitab 1. väärarvamust.
Videos ei mainitud, mis on preemiaks, mille poole õpilased meelsasti püüdlevad. See on jälle loovse näitamise koht?! Kui olen vahel mänginud õpilastega matemaatilist bingot, siis 1.-3. koht saab kommi. Motiveerib ka kiiresti töötama, kui töö varasemal lõpetamisel saab varem tunnist ära.


neljapäev, 9. mai 2019

TeachUPi kursus nr 4: Loovmõtlemise oskuste arendamine praktikas - kas minu õpilased õpivad loovalt probleeme lahendama?

1 moodul - LoovmõtlemineMiks peaksin õpetajana hoolima õpilase loovusest?

 • loovus võib olla õpilase edu tegur
 • loovad inimesed on paidlikumad ja paremad probleemilahendajad
Veel loovusest...
 • loovus on oskus, mida saab arendada
 • üks strateegia, mis aitab õpilaste loovust arendada, on eri värvide kasutamine

Minu eesmärgid 1. moodulis:

Järgneb nagu alati sissejuhatav tegevus: enesetutvustus. Seega ei hakka siia seda 4. korda lisama.


1.1 Mis on loovmõtlemine?
Erinevus rikastab ja kõik peaksid seda aktsepteerima - Zoe Dyer Inglismaalt
Loovus eeldab avatud meelelaadi, valmisolekut mistahes olukordadeks.
Loovus avab inimese olemuse, näitab, mille poolest ta teistest erineb, mis tõstab ta teiste seast esile.

Phil Spoors - Loovmõtlemine on see, kui...
- õpilased pakuvad uusi ideid
- vaatavad olemasolevat teisest vaatenurgast
- rakendada oma teadmisi eri olukordades, et sünniks midagi uut ja originaalset

2. video - Lamia Bürsa
Loovus on see kui ühte ja sama asja käsitletakse erinevalt ning selle kaudu sünnib uus objekt.
Loovuse arendamisel on kõige tähtsam anda oma õpilastele vabadust ja lasta neil ise otsuseid teha.
Õpetajatena peaksime suutma luua paindliku õpikeskkonna
Tehnoloogia on suurepärane vahend loovuse arendamisel

Tegevus 1 - Mis on loovmõtlemine minu jaoks? Kirjutada üks loomenäide. Kommenteerida või märkida meeldivaks kolme kolleegi sissekanne.

Minu kirjutis: Hiljutine - paar päeva tagasi mõtlesin ühe ülesande 9. klassi proovieksamiks. Kaua aega tagasi - eelmisel suvel mõtlesin välja matemaatilise lauamängu. Põhja leidsin internetist, väljadele (57 tk) mõtlesin ise erinevaid ülesandeid ja tegevusi, mõni väli on ka tegevuse ja ülesandeta. "Redel" toob alla ja "Madu" viib üles (pidi olema tavalisele tsirkusemängule vastupidi). Mängides peab olema mängujuht ja 2-4 mängijat. Mäng kestab ca 45 min.