esmaspäev, 13. mai 2019

TeachUPi kursus nr 4: Loovmõtlemise oskuste arendamine praktikas - kas minu õpilased õpivad loovalt probleeme lahendama?

1. mooduli järg


1.2 Miks on loovmõtlemine vajalik?Video - Loovmõtlemine klassiruumis (inglise keelne)

Video - Phil Spoors ja Zoe Dyer Cramlingtoni õppekülast.
 • loovus aitab inimestel oma teadmisi kasutada
 • peaks oskama oma toodet reklaamida või luua midagi uut
 • suudavad töövestlusel edukalt esineda
 • on võimelised koosolekutel kolleegidega arutlema ja tegema koostööd

Tegevus 2 - Kas nõustute videos räägituga? Kas oskate nimetada muid aspekte, mida nemad pole maininud?
TV: Videos räägituga nõus. Eriti loov peab olema toote reklaamimisel, et see ikka erineks teistest ja kutsuks ostma / tahtma. Tean enda põhjal, et midagi uut välja mõelda on raske. Kui keegi on mõne mõtte juba välja käinud, hakkab ka minu mõte liikuma. Seega koostöös on lihtsam loov olla. 

1.3 Loovuse teetõkked

Levinud väärarvamused loovõppe kohta - Tobias Heiberg, Kopenhaageni ülikooli mängulise õppe programmi juht.
 1. Loovus on kunstitermin - inimesed peavad loovateks maalijaid, skulptorid, poeete. Tegelikult on loovad ka arstid, ettevõtjad, poliitikud ja loomulikult ka õpetajad.
 2. Ainult vähesed inimesed on loovad - loovus pole kaasasündinud omadus. See areneb hoiakute kaudu kogu aeg ja iseloomustab soovi valida elus oma rada.
 3. Loovus avaldub vaimusähvatusena - ahaa-elamused on üksnes osa loomest. Loovus areneb raske töö tulemusel ning hõlmab avastamishuvi, mängulist katsetamist ja süsteemset uurimistööd.
 4. Loovust ei saa õppida - me kõik oleme võimelised looma
Loovus koosneb aspektidest:
 • võimed
 • teadmised
 • mõtteviis
 • isikuomadused
 • loomuomane motivatsioon
 • keskkond
Loomevalmidust saab arendada järgmiselt:
 1. määratlege probleeme uuest vaatenurgast
 2. võtke mõistlikke riske
 3. propageerige ideid, mida teised ei pruugi esialgu aktsepteerida
 4. jääge takistuste korral endale kindlaks
 5. jälgige, kas algsed kontseptsioonid on loomeprotsessiga vastuolus.
Tegevus 3 - Mis pärsib loovust? Millised väärarvamused on teil, mis võivad mõjutada loovõpet teie klassiruumis?
Minu kommentaar Kristile: Lisaks veel laiskuse. Ei viitsi vaeva näha. Raske asja lükkan kõrvale ja võtan järgmise.
TV: Vaatates loovuse aspekte, siis 1. kohal on võimed. Need kahjuks on tänapäeva lastel järjest kehvemad. Vähe on neid, kellel on head või väga head võimed. Mul on mitmeid näited sellest, kuidas heade võimetega õpilased "mängivad oma võimed maha". Ei käi koolis. Kui on koolis ei viitsi kuulata, kaasa mõelda (eriti poisid). Teisena tooks välja motivatsiooni. Mulle meeldib ühe koolitaja mõte, kes ütles, et õige motivastioon peab tulema inimese enda seest. Vähesel määral saavad mõjutada ka välised tegurid ja keskkond. Eks see ongi küsimuste küsimus: kuidas seda teha?

1.4 Õpetaja muutuv roll


Loovuse arendamine koolis eeldab, et õpilastel on oma õppetöös juhtivam roll ja õpetaja võtab omaks uue rolli juhendajana.

Video - Phil avaldab mõned seisukohad, kuidas tagada õpilastele omanikutunne ja valikuvõimalus, mis on isikupärastatud õppe peamine element.
 • klassiruumi kultuur peaks olema midagi sellist, mis õpilased ise loovad
 • õpetaja peaks olema nendele eeskujuks, näitamaks oma loomekirge ja muutma oma tunnid ka loovamaks.
 • õpilased peaksid nägema, et ka õpetajad suhtlevad omavahel ja peavad  koosolekuid
 • me peame kaasama ka õpilasi otsustusprotsessi ja kaasama nende ideid kooli juhtimisse.
 • õpetaja võiks õpilastele jagada, kui mõni idee ei toimi ja pakkuda välja, kuidas neid olukordi lahendada
 • kasutada strateegijaid: ajurünnak, mõistete kaardistamine, valjult mõtlemine
Tegevus 4a - näidata oma loovust õpilastele oma õpetamistöös. Mõelda vähemalt kolmele strateegiale.
TV: Just täna näitasin 6. klassile, kuidas matemaatika keeles kirjutada eestikeelset lauset. Väike ülesanne ka Teile, kallid kaaskursuslased. Mis on öeldud sellise kirjapildiga: Saa 1 x 5a2 (vastused oodatud kommentaarides). Pärast seda palusin neil ise ka midagi sellist välja mõelda. Eks homme näe, kas tuleb midagi.
Püüame leida ülesandele erinevaid lahendusviise.
Lõimingu tunnis oli ülesanne ehitada maja, mis maksab täpselt 1 miljon. Hinnad erinevate asjade eest olid ette antud. Olen teinud seda sama kolmel trimestril. 1. tr tegi sellise maja valmis üks 4-liikmeline rühm, 2. tr kaks (kuigi üks laenas idee teiselt), 3. tr ei teinud ükski rühm sellist maja valmis. Üle kahe tunni ei lasknud ma seda ülesannet sooritada.

Tegevus 4b - vabatahtlik. Kasutades etteantud 30 ringi, looge midagi uut.

1.5 Koostööpõhine lähenemine loovmõtlemisele
Video - Loovuse koostööpõhine käsitlus
 • Koostöö on alguses väga raske. Me julgustame õpilasi tegema koostööd just nendega, kellega varem pole koos töötatud.
 • Meie jaoks on oluline, kuidas nad üksteist kuulavad, kas võtavad teiste ideid üle, kas nad on lugupidavad üksteise suhtes
 • Kas nad arvestavd ruumi eripära, kus nad töötavad, kas nad teavad, et eri inimestel on erinevad tugevused ja nõrkused ning kuidas neid tegureid arvestades peaks saavutama ühise tulemuse.
 • Eelpool nimetatut soodustab preemiasüsteem. Meil on tahvel rühmanimedega. Kui on näha midagi positiivset, millest tunni alguses räägiti, pannakse sinna punkte. See kestab 4 tundi ja siis saab kõige rohkem punkte kogunud õpilane preemia.
 • Punkte annavad näiteks: õpetaja tagasiside arvessevõtmine, rühma liidri kuulamine, teise rühma aitamine.
 • Punkte võib ka halva käitumise pärast kaotada
 • Kõik ideed on teretulnud, kui nad jäävad mõistuse piiridesse
Tegevus 5 - Kuidas on seotud koostöös õppimine ja loovus? Kas videos kirjeldatud tulemussüsteem võiks toimida ka teie õpilaste puhul?
TV: Nagu ma juba punktis 1.2 kirjutasin, on minu jaoks lihtsam loov olla koostöös. Ma ei pea ennast väga loovaks inimeseks (veel, aga loodan areneda ja loodetavasti teen algust sellel kursusel). Seega arvan, et ka õpilastel on lihtsam loovust arendada koostöös. Näited võiksid olla sellisest valdkonnast, kus on loovust raskem rakendada. Siin oli aga näide, mis kinnitab 1. väärarvamust.
Videos ei mainitud, mis on preemiaks, mille poole õpilased meelsasti püüdlevad. See on jälle loovse näitamise koht?! Kui olen vahel mänginud õpilastega matemaatilist bingot, siis 1.-3. koht saab kommi. Motiveerib ka kiiresti töötama, kui töö varasemal lõpetamisel saab varem tunnist ära.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar