teisipäev, 14. mai 2019

TeachUPi kursus nr 4: Loovmõtlemise oskuste arendamine praktikas - kas minu õpilased õpivad loovalt probleeme lahendama?

1. mooduli järg


1.6 Ülevaade strateegiatest, mis arendavad õpilaste loovmõtlemist


Video 1 - kolm ainet: näitlemine, muusika ja tants. Teevad 3 tundi ja 4. tunnil filmivad ja teevad muusikavideo.

Video 2 - Loovuse arendamise dünaamika õpetaja vaatenurgast. Leedu koolis arendatud loovõppe programmi rakendatud alates 2011. aastast
Loovõppeks kasutatakse loovpartnerlusi.

  • loovõpe
  • õpe katsetamise ja vigade kaudu
  • uurimusõpe
  • teadmised praktikasse
  • koostöö loovspetsialistidega
  • eritähelepanu õpetamisviisidele, loovusele ja kriitilisele mõtlemisele
On leitud julgust katsetada, ei kardeta teha vigu. Loovõpe aitab õpetajatel leida uusi viise laste kõnetamiseks.
Mida peaks tegema, et õpilase ja õpetaja suhe muutuks? Kaasata eri valdkondade loovspetsialiste
Mida õpetajad on õppinud loovpartnerluse programmides. Õpetajate koostööd, muutunud on õpilaste suhe õpetajatega. Õpilased muutuvad lähedasemaks ja siiramaks ning see tekitab vastastikuse usalduse
Loovkooli manifest
Kui kool on loovõppe idee omaks võtnud, saab koostöö alata.

Tegevus 6 - Kuidas arendada õpilaste loomepädevust?
TV: Olen nõus Tuuli mõttega (paika panna välised tingimused ehk klassiruumi kultuur). Lisaksin juurde, et oluline on ka õpilase tahe ja valmisolek midagi luua. Tahe natukenegi pingutada ja vaeva näha. Alustada võiks mingist väiksemast, lihtsamast ülesandest. Näiteks võtta üks ülesanne (matemaatikas) ja lasta õpilastel pakkuda erinevaid lahendusteid. Kui midagi ei tule, siis hakata esitama suunavaid küsimusi.

1.10 Mooduli kokkuvõte


Testi tegin 100% ära, seega olen midagi ikka omandanud.

Foorumisse kirjutasin:
Üldiselt said eesmärgid täidetud, kuid strateegiaid, mis arendavad loovmõtlemist, ei olnud selgelt välja toodud. Mainiti loovpartnerlust ja mida see on õpetajatele andnud, aga milles see seisnes, kuidas seda rakendatakse ei olnud räägitud. Kuidas toimus koostöö loovspetsialistidega? Strateegiad võiks ka olla selgelt välja toodud, nagu seda tehti levinud väärarvamuste korral. Strateegiaid on meil ju kõige rohkem vaja!
Üllatav oli see, et meie külje all Leedus on juba 2011. aastast alates tegeletud uuendusliku õppe juurutamisega. Varasemad näited olid kõik meist väga kaugel.
Alajaotuses 1.6 pidi videotes jälgima viite punkti. Minu arust polnud kummaski videos nendest sõnagi!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar