kolmapäev, 27. veebruar 2019

TeachUPi 3. kursus: „Koostöös õppimine praktikas – kas minu õpilased õpivad koostöö kaudu?“

1. moodul - Koostöös õppimine


Minu eesmärgid selles moodulis:

Sissejuhatav tegevus.
Kirjutada Padletile enda tutvustus: kust olen pärit? mis aineid õpetan? kus õpetan? miks kursusega liitusin? mida soovin õppida? Vasta ka kahele kolleegile.
                                                                               
                                                                  Minu tutvustus:


1.1 Mis on koostöös õppimine


See kursus keskendub koostöös õppimisele, kuid lisaks käsitleb põgusalt probleem- ja ühisõpet. Need kolm on erimõisted, kuigi neid aetakse segamini. Näiteks ühisõpe on õpilaste õpiviisi suhtes rohkem struktureeritud, normatiivsem ja suunavam.

Video - subtiitrid ei lähe räägituga kokku.
Tänu Tuulile saan teada, mis on koostöös õppimine Griffini ja Kerri järgi:
Koostöös õppimina algab probleemi ühisest määratlemisest ja mõistmisest.
Seejärel koostatakse probleemi lahendamiseks suhtlemise ja läbirääkimise tulemusena tegevusplaan. Sellele järgneb tegevuste koordineeritud läbiviimine, protsessi jälgimine ning vajadusel tegevuste kohandamine ja muutmine.

Tegevus 1 - Mis on koostöös õppimine?


    1.2 Miks on koostöös õppimine vajalik


    Uuringud näitavad, et õpilased on motiveeritud, kui neil on kontroll oma õppetöö üle, kui nad õpivad midagi, mis on nende endi elus tähendusrikas, kui nad õpivad koos teistega. Koostöös õppimise lähendemisviiside eesmärk on pakkuda õpilastele aktiivseid õpikogemusi. Lisaks peitub selles potensiaal arendada 21. sajandi oskusi. Näiteks iseseisvat ja kriitilist mõtlemist, koostööpõhist probleemide lahendamist ning süvaõpet.Video - miks on tähtis, et õpilased õpiksid koostööd tegema?
Vastavad Itaalia, Hispaania, Ühendkuningriigi, Kreeka ja Austria õpetajad. Sest...

 • ühesõpe rikastab ja edendab õppetööd ning teeb meid tugevamaks
 • ka päris maailmas on tavaks teha üksteisega koostööd
 • koostöö parandab klassi sotsiaalset õhkkonda 
 • koostöös õppimine võib edendada õpilaste õppetööd, kui seda tehakse pädevalt
 • annab õpilastele iseseisvust, innustab asju ise korraldama, seega muutuvad vastutustundlikumaks
 • käsitletav teema paistab mitmepalgelisem, kuna ideid on rohkem


Tegevus 2 - Miks on koostöös õppimine vajalik?
Mis eesmärgil lasete enda õpilastel paaris või rühmas töötada? 
Miks te seda lähenemisviisi kasutate?

                                                                               Minu mõtted: 

1.3 Õpetaja muutuv roll


Õpetaja kaks põhirolli:
 1. õpetaja kui õpiprotsessi kujundaja
 2. õpetaja kui kõrvalt jälgiv juhendaja
Video - annab vastused küsimusele: kui õpilased võtavad enda õpiprotsessis aktiivsema rolli, siis kuidas muudab see õpetaja osatähtsust?
 • innustav juht, kes selgitab, kinnitab ja annab nõu 
 • teejuht, tugiisik
 • juhendada õpilasi nende katsetustes ja tegevuses
 • tuleb lasta iseseisvalt avastada ja vigu teha
 • suutma panna õpilasi nägema asju erinevatest vaatenurkadest, eri perspektiividest
 • looma sobiva keskkonna, koostama õpiülesanded, kujundama nende õpiteekonda ja seejärel aitama saavutada lõppeesmärgi. Andes neile mõista, et ma olen olemas ja kui nad vajavad, võivad küsida nõu
 • igal õpilasel peab olema oma roll ja panus, nad peavad saama arutleda
 • seada sisse õige õppimiskultuur
 • kui on näha, et mõni ei tööta kokkulepitud viisil, siis tuleb silmast silma vestelda ja uurida selle põhjuseid.
 • peab uurima, kas koostöös töötamine on andnud paremaid õpitulemusi. Kui ei ole, siis peab õpetaja oma õpetamisviise analüüsima. Näiteks muutma ülesandeid või õpilasi rohkem toetama.

Tegevus 3 - Õpetaja muutuv roll
Millisena näen enda rolli õpetajana? Kas näen end õpiprotsessi kujundajana ja kõrvalt jälgiva juhendajana või lausa inspireeriva õpetajana?

                                                                                   Minu vastus:


1.4 Isikupärastatud õppest koostöös õppimiseni


Mõlemat lähenemisviisi käsitletakse uuenduslikuna ning mõlema eesmärk on õpilasi õppetöös võimestada ja selle kaudu nende juhirolli toetada.

Video - Javier Ramos Sancha

Rühmad on jagatud teadmiste järgi: väga heade, keskmiste ja kehvade oskustega õpilased. Nii on hõlbus pöörata tähelepanu ka nõrgemale õpilasele.
Igale rühmale annan eri küsimused. Tugevamatele raskemad küsimused. Nõrgematele kergemad küsimused.
Töötan korraga 4 õpilasega ca 10-15 min

Valikuline video - Katja Engelhardt

Tegevus 4 - Koostöös õppimine ja isikupärastatud õpe.
Kas oskate välja tuua nende kahe käsituse seoseid ja ühisjooni?Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar