laupäev, 17. november 2018

TeachUPi kursus nr 1: „Kujundav hindamine praktikas – kas minu õpilased õpivad?“

Koolitus algas 13.11.2018
Mina jõudsin koolitusega alustada alles täna, 17.11.18
Pika otsimise järel leidsin koha, kus kõik vajalik info on üleval.

Moodul 1 - Kujundav hindamineSee tsitaat avab selle kursuse tuuma.
Esimese asjana peab paika panema eesmärgid, mida soovin selle mooduli käigus omandada.
Valikuks antud nimekiri:

Mulle sobivad sellest nimekirjast eesmärgid 1-5.

Sissejuhatav tegevus:                                                                           

Postitada Padletisse oma foto ja kirjutada enda kohta.

Lisaks vastata kahele kolleegile ja kirjutada neile väike tervitus.
Mina tervitasin
1) Irinat, kuna ta on Jõhvist. Mina olen ka sealt pärit.
2) Heijat, kuna ta on samuti matemaatik, kes õpetab 5.-9. klasse

1.1 Mis on kujundav hindamine?


Info videost, kus räägivad Janet Looney (Euroopa Haridus- ja Sotsiaalpoliitika Instituudi direktor) ja Kay Livingstone (hariduspoliitika ja -praktika uuringute professor)
Mis on formatiivne hindamine?
Lahutamatu õppetöö osa. Toimub siis, kui suudetakse mõelda tagasisidele, mis muudab õppimist ja õpetamist. Paneb õpetajaid ja õpilasi hindama, kus nad enda õppetöös paiknevad ja selle põhjal muutma, kohandama ja täiustama õppetööd.
Mis on formatiivse hindamise peamised osad?
1) klassiruumi kultuur - selgete eesmärkide ja kriteeriumide seadmine, et õpilased saaksid oma arengut jälgida ja nad teaksid, kuidas neid hinnatakse.
2) Järk-järguline ja interarktiivne - õpilased panevad paremini tähele, kui hinde asemel on hinnang.
3) Keskenduda õppeprotsessile endale - tähtis on hallata erinevaid meetodeid
4) Tagasiside - ajakohane, eriomane ja õigel tasemel, arvestades õpilaste vajadusi

Tegevus
Reflekteerige enda praktikat ja jagage enda reflektsioone Padleti igas tulbas.
Minu reflektsioonid:

1.2 Õpetaja muutuv roll


Info videost. Räägivad Janet Looney ja Kay Livingstone
Kuidas on õpetaja roll muutumas?
Õpetajad mängivad aineteadmiste osas põhirolli, kuid nad peavad olema ka kohanevad, vastupidavad, mõistvad, arvestades enda klassi, kooli ja kogukonna konteksti.
Milline on õpetaja uus roll?
Uue aineosa õpetamisel peab mõtlema, kuidas see muudab ja mõjutab õppijat ning selle põhjal tuleb enda teguviisi muuta, et see enda õpilastele tähendusrikkaks teha.

Tegevus
Reflekteerida enda kogemust

  • milliste väljakutsetega te praegu enda õpetamistöös tegelete või millised teid arvatavasti ees ootavad?
  • kuidas võiks õpilaste kohta rohkem teada saamine aidata teil nende väljakutsetaga toime tulla?

Minu reflektsioon

1.3 Õpetaja pädevused kujundaval hindamisel


Info videost. Räägivad Janet Looney ja Kay Livingstone, mis tüüpi pädevusi õpetaja uus roll nõuab.
Milliseid oskusi õpetajad vajavad, et õpetaja uut rolli täita?
Mõistma, kuidas sobituvad hindamine, pedagoogika ja õppekava eesmärk
See eeldab neilt:
- digitaalset kirjaoskust
- mõista õpilaste vajaduste individuaalset olemust
- teha inimestega koostööd (koolis, väljaspool, lapsevanematega, kogukonnaga)
Kuidas õpetajad neid oskusi arendada saavad?
- õppimine peab jätkuma kogu karjääri vältel
- käsitlema end kui õppijat
- ei saa õppida alguses kõike ära ja siis kasutada vaid vastavalt vajadusele õppida pidevalt uusi asju juurde

Veel peab olema 
- protsessist väljas, jälgima, aitama
- järjepidev
- kannatlik
- avatud meelega

Alustada väikestest asjadest
- kirjalike põhjenduste esitamine
- tund salvestada ja kodus üle vaadata
- kuulama laste öeldut ja seda ka kasutama, siis nad ei ütle ainult meile oodatavaid asju vaid            avaldavad oma arvamust.

Minu reflektsioon Padletis
Tugevused: Olen käinud AHHAA-matemaatika koolitusel, kus õppisin selliste töölehtede tegemist, kus õpilased ise peavad jõudma uute teadmisteni. Samuti olen õppinud ja igal võimalusel õpin juurde digivahendite kasutamist tunnis, et mitmekesistada. Koostasin ise matemaatilise lauamängu ja õpilastega katsetades küsisin nende abi mängureeglite paika panemiseks.
Nõrkus: ei ole alati järjepidev.

1.4 Ülevaade kujundava hindamise praktikast


Info videost Austraalia õpetajate kujundava hindamise praktikast
* Juhusliku valiku tööriista kasutamine eri õpitegevustesse valimiseks: kas küsimustele vastamiseks või õppetöö peegeldamiseks.
Mõte: tunnis, kus on uus osa, teha väike tagasiside kolme valikuga: 😊ma sain aru, 😑peaageu sain aru, 😟ei saanud mitte midagi aru.
* Õpieesmärkide sein. Tunni algul räägime läbi tunni eesmärgid, mida me hakkame õppima. Tunni lõpus liigutab iga õpilane oma pildi sinna, kus ta paikneb. Näide lasteaiast - kui saan iseseisvalt liidetud kaks arvu 10 piires, asetan rohelisele; kui vajan natuke abi, asetan oranžile, kui ei saa iseseisvalt hakkama siis punasele.
Tulemuseks on, et õpilased oskavad ise oma tööd hinnata ja vajadusel abi küsida.
* valgete tahvlite kasutamine (vastused tahvlile ja tõstavad üles, et õpetaja näeks)
* koostöö ka kolleegide vahel, õppides üksteiselt, andes üksteisele tagasisidet

Tegevus
Padletis "Kujundava hindamise praktikad" esitatud praktika näidetele lisada kommentaare ja/ või täiendada uute näidetega.

Kommenteerisin:
* individuaalsed valgetahvlid - sellist tagasiside vormi saab kasutada lühikeste ülesannete korral, nagu algklassis tehted koos vastustega.
* Fooritulede süsteem - videot vaadates tekkis mõte (vt eestpoolt)
* Kinesteetiline hindamine - proovin kindlasti mõnes tunnis. Kuna me alustame tundi alati seismisega, siis saan tunni alguses anda väite ja öelda, et istuvad need, kes on väitega nõus. Ja nii võib teha mitu korda järjest.
* Juhuvaliku alusel küsimise tehnika - kasutan ka sellist tehnikat keskkonna SuperTeacherTools´i abil.
* Vastastikune hindamine - olen kasutanud mõned korrad rühmatöös osalemise hindamisel

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar