laupäev, 1. oktoober 2016

Kodune töö pärast 1. koolituspäeva

Õppeprotsessi paneerimine ja rakendamine

23.09 kuni 5.10.2016 Viljandis


Koolituselt lahkudes oli mõte teha tunnikava 9.klassile, kuna 1.koolituspäeva käigus sai alustatud ja kodus lõpetatud/täiustatud esitlus Mindomos teemal "Ruutvõrrand". Lisaks oli mõte kasutada sellist lehte nagu "Taskutark", kus on kõiksugu materjale üleval. Väike kartus oli, et kõige nõrgemas rühmas iseseisvalt uue teema omandamine on riskantne tegevus. Aga ....

... Olude sunnil oli sel nädalal (26.-30.09) neljapäeval puudu 7a ja 7b klassid ning reedel puudu 7c klass (meil on rühma tunnid, kus paralleelklassid on segamine) ja uut teemat edasi võtta ei olnud mõtet, siis tekkis uus mõte, mis sai ka teoks tehtud. Ühe tunnikavaga sai läbi viidud 2 tundi.

Kuldvillak "Kordame õpitut", mis sobib alates 7.klassist, oli mul varem tehtud.
Salvestasin K, 28.septembril SuperTeatcherTools´i 7c ja 7ab nimekirjad, et siis "masina" abil jagada õpilased, kes pidid tundi tulema, rühmadesse. Sellega oli selline naljakas asi. Kui arvuti jagas õpilased kolme gruppi, siis grupid olid 2, 3 ja 4 (mitte 1, 2 ja 3 nagu oleks loogiline). Huvitav, miks see nii on?
Samuti tegin 28.septembril tagasiside küsiluse, mille abil peab iga õpilane koduse tööna andma tagasisidet enda ja võistkonna liikmete teadmiste kohta, mida kuldvillaku küsimused esitasid.

Igal võistkonnal oli vastuste märkimiseks tabel (paberil), kuhu pidi enne suuliselt vastamist olema märgitud nende vastus. Võistkonnad pidid valima endale nn kõneisiku, kes esitab suuliselt võistkonna vastused, kes valib uue küsimuse.
Neljapäevane tund 7c-ga läks üsna kiiresti. Algselt pidi olema kohal 10 õpilast, aga oli 7, seega oli kahes võistkonnas 2 liiget ja kolmandas 3 liiget. Oli tunda elevust, eriti kui oldi punktidega ees, oli ka vihastamist ja nördimust, kui oli vastus vale ja saadi miinuspunkte. Kellel oli olemas internetiühendusega nutiseade, sai juba tunni lõpus anda oma tagasiside. Neid oli 3.
Reedeses tunnis oli õpilasi rohkem. Kahes võistkonnas 3 ja ühes 4 liiget. Selles tunnis jõudsime kuldvillaku küsimustele vastatud peaaegu koos kellaga. Üks küsimus sai vastuse pärast kella helisemist. Seega tagasiside jäi esmaspäevaseks kodutööks. Kuna mõlema tunni tagasiside sai antud tähtajaga E, 3.10, siis kokkuvõtet sellest hetkel teha ei saa.

Tunnikava sai dokumendiks vormistatud täna, 1.10.2016

4.10.2016 reflektsiooni järg...
Kokkuvõte õpilaste enesehindamisest ja kaaslaste hindamisest:
Küsimustele vastasid 16 õpilast ja 1 kes jäi pärast seda tundi puuduma ei ole vastanud.
Küsimusele, kas kordasite nimetatud teemasid, vastas enamus EI (mida oligi karta), ainult 2/16-st vastas JAH.
Edasi pidid nad hindama enda teadmisi viie teema suhtes. Umbes pooltel kattusid enda ja teiste hinnangud, 4 õpilast arvasid endast halvemini kui teised ja 3 õpilast hindasid ennast paremini kui teised. Ühel õpilasel oli teiste poolt antud hinnangud vastuolus: üks arvas, et üldse ei osanud ja teine, et oskas hästi. Miks?

Arvan, et tunnil oli kasutegur siiski olemas, sest kuldvillaku lahendamise käigus sai selgitatud vigu, mis nad tegid või kui ei osanud vastata. Kuidas loogiliselt õige vastuseni jõuda. Kui aegajalt korrata ka õpitud teemasid jäävad nee lõpuks paremini külge. Olin rahul sellega, et ajast puudu ei tulnud.

Esmaspäevast, 3.oktoobrist, viisin sisse ühe uuenduse. Tekitasin vormi, kus õpilased saavad elektrooniliselt regustreeruda õppimiseks ja järelvastamiseks. Paistab toimivat.

Samuti viisin E, 3.10 ellu mõtte, mille algul maha matsin. Tegin 9.klassile, siiski iseseisva õppimise tunni teoks. Olin salvestanud SuperTeatcherToolsi klassi nimekirja. Ütlesin, et arvuti jagab nad nüüd paaridesse ja nende nähes tegingi seda. Mitte keegi ei protestinud. Ühe grupi mõlemad liikmed puudusid ja üks õpilane, kes sattus üksinda võis ühineda omal valikul ühe grupiga.
Edasi andsin kätte iseseisva töö juhendi. Näitasin Taskutarga kasutamist ja selgitasin, kust saab kätte asjast arusaamise kohta käiva 4 küsimusega testi.
Näha oli tõsist arutamist. Ei visatud niisama nalja nagu tavaliselt. Oli kuulda ka lauset, et midagi ei saa aru, aga pärast võeti ennast kokku ja tehti ka midagi ära.
Iseseisva töö käigus tuli küsimus, et miks me seda teema? Aga järgmine päev küsis sama poiss, kas täna teema ka midagi teistmoodi? See oli meeldiv.
Tunni lõpupoole palusid nad siiski minu poolset ühte näidet uut tüüpi võrrandi lahendamise kohta, mille ma neile ka võimaldasin. Siis tuli üllatus: kas see ongi nii lihtne?
Tunni lõpus vaatasime uuesti üle mõistekaardi "Ruutvõrrand". Vaatsime üle tuttavad võrrandid, nende lahenduse variandid ning antud tunnis õpitud võrrandi ja ka selle, mis ootab veel ees.

Tore, et koolitus on andnud häid mõtteid ja neid ka läbi viima ärgitanud.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar