laupäev, 26. jaanuar 2019

TeachUPi 2. kursus: Isikupärastatud õpe praktikas - kas minu õpilased juhivad enda õppetööd?

2 moodul - isikupärastatud õpe praktikasMeie töö õpetajana on aidata õpilastel arendada algatusvõimet

2 mooduli eesmärgid:
Tegevus 1: jagada mõnda naljakat seika või oma klassiga seotud kogemust millegi uue proovimisel.
                                                                                                   Minu vastus:

2.1 Eri õpiteekondade haldamine

Eri õpiteekondade haldamisel peavad õpetajad määratlema õpilaste eriomased eesmärgid. Samuti tuleb tuvastada, millliseid tulemeid õpilased eelistavad luua ja mil viisil nad soovivad eesmärgiga seotud pädevust näidata. Õpetaja võimaldab õpilastel valida, milliseid ülesandeid nad täidavad, kuidas nad õpisisu omandavad ja mil viisil neid hinnatakse. Peamine on panna õpilane tundma, et tal on õppeprotsessis selge sõnaõigus, selle asemel, et öelda talle, kuidas, mida ja millal ta peab õppima.
Alustuseks proovige anda õpilasrühmadele rohkem paindlikust ja omanikutunnet ning seejärel lähenege järk-järgult igale õpilasele individuaalsemalt.

Video - Iiri maapiirkonna algklassiõpetaja Iseult Mangani.
Ta õpetab koolis, kus ta on ainuke õpetaja, kes õpetab 15 last vanuses 4 kuni 12, sealhulgas hariduslike erivajadustega lapsi. Koolis on lubatud õpilastel oma nutiseadmed kaasa võtta, et neid vajadusel kasutada.
Iiri keele tunnis pani ta vanemad õpilased jutustust lugema ning lasi neil end seda tehes salvestada, et nad kuuleks, kuidas nad loevad. Samal ajal said keskmises vanuses õpilased sama jutu endale piltides ja võtmelausetes. Kõige noorematele andis ta ette pildid ja ehk sõna või paar. Õpilased pidid hinnatava tööna tunnis koonduma ja tegema kaadri kaupa tehnikas multika kajastades enda arusaama loost. Vanemad panid sisu enda valitud tempos kokku ja nooremad vaatasid tehtut ning kasutasid seda põhjana inglise keele suulises ja kirjalikus tunnis.
Ta arvab, et QR-koodid ja kõnerakenduste tekstid on väga kasulikud.
Õpilased saavad midagi luua. Näiteks raamatu Book Creatoris või WriteReaderis. Kaasab vanemaid õpilasi projektide loomisel. Näiteks QR-koode kehalise kasvatuse tunniks, nii et nad peavad uurima, mida ja kuidas peame õppima. Seejärel loovad nad noorematele mõeldud õppelõigu jaoks QR-koodi, kes kasutavad ülesande täitmiseks lihtsamaid materjale.

Tegevus 2: Analüüsige nähtut ja mõelge, kas on teistsuguseid viise. Missugune klassiasetus sellele kaasa aitaks. Milliseid tööriistu võiks kasutada?
                                                                                                     Minu vastus:

2.2 Õpilase juhirolli tugevdamine


Isikupärastatud õpe nõuab õpilase initsiatiivi. Selleks, et õpilased oma õppetööd ise kujundaksid, peavad nad olema proaktiivsed ja uskuma, et nende tegudel on mõju.

Video - Kornelia Lohynova, Slovakkia õpetaja ja õpetajate koolitaja, kes on spetsialiseerunud ettevõtlusharidusele.

  • Miks on isikupärastatud õppe puhul tähtis, et õpilased ise juhiksid oma õppetööd?
See õpe arvestab õpilase eripära. Õpetaja juhendab iga õpilast, tuginedes tema arengule, eesmärkidele ja motivatsioonile. Õpilased teevad eesmärkide saavutamiseks õpetajaga koostööd. Nad valivad oma õpistrateegiad, hindavad enda tööd ja teevad vajalikke muudatusi. Sellised õpilased on keskendunud pigem õppimisele kui hinnetele. Nad saavad õpet juhtida ja ühtlasi vastutavad selle eest.
  • Kuidas arendada õpilastes õppetöö juhtimise oskusi ja iseseisvust?
Looge oma klassis teadmishimu kultuur, õpetage õpilastele, kuidas küsimusi esitada. Kasutage võimalikult palju küsimusi, mis algavad sõnadega: miks..., kuidas..., mis oleks kui ...., ma olen mõtisklenud... Võimalusel valigu aruteluteema ise. Rakendage kvaliteetset projektipõhist õpet ja seostage õpitav tegeliku maailmaga.

Tegevus 3
Väide: Õpilaste algatusvõimet saab kõige paremini suurendada siis, kui õpilased saavad oma tööd iseseisvalt juhtida. Liiga palju toetamist ja abi muudavad õpilased sõltuvaks ning passiivseks.
Mida sellest arvate?

Minu vastus:
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar